• brána se sochou sv. Jana Nepomuckého

  objektbrána se sochou sv. Jana Nepomuckého

  Arnoltice, Arnoltice

  katalogové číslo: 1000125402_0017
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 14978/5-3562

  Barokní brána prolamuje ohradní zeď areálu fary. Je zaklenutá stlačeným obloukem a završená trojúhelným štítem, na němž je umístěna plastika světce v podživotní velikosti zobrazeného v tradičním ikonografickém ojetí s korpusem v ruce a biretem na hlavě.

 • kostel Nanebevzetí Panny Marie

  objektkostel Nanebevzetí Panny Marie

  Arnoltice, Arnoltice

  katalogové číslo: 1000125402_0001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 14978/5-3562

  Pozdně barokní kostel pocházející z let 1757 až 1758 od stavitele Jana Václava Kosche. Obdélný jednolodní kostel s uzavřeným presbytářem, s hranolovou věží v západním průčelí. V bočních osách průčelí konchy se sochami sv. Václava a Jana Nepomuckého.

 • kostel Nanebevzetí Panny Marie

  areálkostel Nanebevzetí Panny Marie

  Arnoltice, Arnoltice

  katalogové číslo: 1000125402
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 14978/5-3562

  Areál pozdně barokního kostela pocházející z let 1757 až 1758 od stavitele Jana Václava Kosche. Kostel roku 1910 vyhořel a v roce 1959 byl opraven. Kolem kostela se nachází hřbitov a 14 zastavení Křížové cesty z 2. poloviny 18. století.

 • ohradní zeď se třemi branami

  objektohradní zeď se třemi branami

  Arnoltice, Arnoltice

  katalogové číslo: 1000125402_0002
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 14978/5-3562

  Barokní zeď s pultovou stříškou osazenou kamennými deskami, postavená z pravidelně opracovaných kamenných kvádrů, obíhá kostel se hřbitovem a křížovou cestou. Zeď je prolomena třemi branami s pilířky, stlačeným obloukem a trojúhelným tympanonem.

 • zastavení křížové cesty I.

  objektzastavení křížové cesty I.

  Arnoltice, Arnoltice

  katalogové číslo: 1000125402_0003
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 14978/5-3562

  Drobná sakrální památka reprezentující první zastavení Křížové cesty nese podobu kamenné kapličky s reliéfem vyobrazujícím odsouzení Krista k smrti, jenž je vsazen do segmentově zaklenutého mělkého výklenku s klenákem lemovaného pilastry.

 • zastavení křížové cesty II.

  objektzastavení křížové cesty II.

  Arnoltice, Arnoltice

  katalogové číslo: 1000125402_0004
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 14978/5-3562

  Kamenná kaplička hranolovitého tvaru obsahující mělký, segmentem zaklenutý výklenek s reliéfem znázorňujícím Kristovo přijímání kříže, lemovaný pilastry a zakončený klenákem, je situována při ohradní zdi kostela.

 • zastavení křížové cesty III.

  objektzastavení křížové cesty III.

  Arnoltice, Arnoltice

  katalogové číslo: 1000125402_0005
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 14978/5-3562

  Třetí zastavení křížové cesty v podobě hranolovité kamenné kapličky se segmentem zaklenutým výklenkem obsahujícím reliéf vyobrazující první pád Krista pod křížem, lemovaný dvěma pilastry a zakončený klenákem, je situováno při ohradní zdi kostela.

 • zastavení křížové cesty IV.

  objektzastavení křížové cesty IV.

  Arnoltice, Arnoltice

  katalogové číslo: 1000125402_0006
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 14978/5-3562

  Kamenná hranolovitá kaplička umístěná při ohradní zdi hřbitova obsahuje mělký výklenek lemovaný dvěma pilastry a zakončený klenákem, v němž je situován reliéf vyobrazující Kristovo setkání s matkou.

 • zastavení křížové cesty IX.

  objektzastavení křížové cesty IX.

  Arnoltice, Arnoltice

  katalogové číslo: 1000125402_0011
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 14978/5-3562

  Deváté zastavení křížové cesty v podobě hranolovité kamenné kapličky se segmentem zaklenutým výklenkem obsahujícím reliéf vyobrazující třetí pád Krista pod křížem, lemovaný dvěma pilastry a zakončený klenákem, je situováno při ohradní zdi kostela.

 • zastavení křížové cesty V.

  objektzastavení křížové cesty V.

  Arnoltice, Arnoltice

  katalogové číslo: 1000125402_0007
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 14978/5-3562

  Drobná kamenná kaplička hranolovitého tvaru obsahuje ve svém středu mělký výklenek zakončený klenákem a lemovaný dvěma pilastry, v němž je umístěn reliéf zobrazující pomoc Šimona s Kristovým křížem. Kaplička je umístěná při ohradní zdi kostela.

 • zastavení křížové cesty VI.

  objektzastavení křížové cesty VI.

  Arnoltice, Arnoltice

  katalogové číslo: 1000125402_0008
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 14978/5-3562

  Kamenná hranolovitá kaplička umístěná při ohradní zdi reprezentuje šesté zastavení Křížové cesty a nese ve svém středu mělký výklenek lemovaný pilastry a zakončený klenákem, v němž se nachází reliéf znázorňující podání Veroničiny roušky Kristovi.

 • zastavení křížové cesty VII.

  objektzastavení křížové cesty VII.

  Arnoltice, Arnoltice

  katalogové číslo: 1000125402_0009
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 14978/5-3562

  Drobná sakrální památka z kamene vytesaného do hranolovitého tvaru je situována při ohradní zdi kostela a nese v segmentem zaklenutém výklenku lemovaném pilastry reliéf zobrazující druhý Kristův pád pod křížem.

 • zastavení křížové cesty VIII.

  objektzastavení křížové cesty VIII.

  Arnoltice, Arnoltice

  katalogové číslo: 1000125402_0010
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 14978/5-3562

  Hranolovitá kamenná kaplička nesoucí reliéf znázorňující Kristovo napomínání plačících žen, jenž je umístěn v mělkém výklenku lemovaným pilastry a zakončeným klenákem, je situovaná při ohradní zdi kostela.

 • zastavení křížové cesty X.

  objektzastavení křížové cesty X.

  Arnoltice, Arnoltice

  katalogové číslo: 1000125402_0012
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 14978/5-3562

  Sakrální památka umístěná při ohradní zdi reprezentuje desáté zastavení Křížové cesty a nese podobu kamenné kapličky s reliéfem vyobrazujícím zbavení Krista roucha, jenž je vsazen do segmentově zaklenutého výklenku s klenákem lemovaného pilastry.

 • zastavení křížové cesty XI.

  objektzastavení křížové cesty XI.

  Arnoltice, Arnoltice

  katalogové číslo: 1000125402_0013
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 14978/5-3562

  Barokní hranolovitá kamenná kaplička nesoucí reliéf znázorňující přibití Kristova těla na kříž, jenž je umístěn v mělkém výklenku lemovaným pilastry a zakončeným klenákem, je situovaná při ohradní zdi kostela.

 • zastavení křížové cesty XII.

  objektzastavení křížové cesty XII.

  Arnoltice, Arnoltice

  katalogové číslo: 1000125402_0014
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 14978/5-3562

  Barokní kamenná kaplička hranolovitého tvaru obsahující mělký segmentem zaklenutý výklenek s reliéfem znázorňujícím Kristovu smrt na kříži, lemovaný pilastry a zakončený klenákem, je situována při ohradní zdi kostela.

 • zastavení křížové cesty XIII.

  objektzastavení křížové cesty XIII.

  Arnoltice, Arnoltice

  katalogové číslo: 1000125402_0015
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 14978/5-3562

  Drobná sakrální památka z kamene vytesaného do hranolovitého tvaru je situována při ohradní zdi kostela a nese v segmentem zaklenutém výklenku lemovaném pilastry a zakončeným klenákem reliéf, na němž je zobrazeno snímání Kristova těla z kříže.

 • zastavení křížové cesty XIV.

  objektzastavení křížové cesty XIV.

  Arnoltice, Arnoltice

  katalogové číslo: 1000125402_0016
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 14978/5-3562

  Poslední zastavení křížové cesty v podobě barokní hranolovité kamenné kapličky se segmentem zaklenutým výklenkem obsahujícím reliéf vyobrazující uložení Kristova těla do hrobu, lemovaný pilastry a zakončený klenákem, je situováno při ohradní zdi.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.