• ambit s kaplí Jména Panny Marie

  objektambit s kaplí Jména Panny Marie

  Olomouc, Svatý Kopeček, Návrší Jana Pavla II. č.p. 1/1

  katalogové číslo: 1000125589_0005
  památková ochrana: KP(OP), NKP
  číslo ÚSKP: 15131/8-1829

  Na východní straně poutního areálu je travnaté nádvoří, uzavřené ze severu a jihu dvěma částmi ambitu, tvořeného ochozem uzavřeným zvenčí plnou zdí. V nejvýchodnější části je kaple Jména Panny Marie.

 • jižní část ambitu

  část objektujižní část ambitu

  Olomouc, Svatý Kopeček, Návrší Jana Pavla II. č.p. 1/1

  katalogové číslo: 1000125589_0502
  památková ochrana: KP(OP), NKP
  číslo ÚSKP: 15131/8-1829

  Jižní část ambitu se vstupem pro poutníky a kaplí sv. Maří Magdalény uzavírá nádvoří mezi jižní rezidencí a kaplí Jména Panny Marie jako součást jednotně pojatého barokního poutního areálu.

 • jižní rezidence

  objektjižní rezidence

  Olomouc, Svatý Kopeček, Návrší Jana Pavla II. 2/2

  katalogové číslo: 1000125589_0003
  památková ochrana: KP(OP), NKP
  číslo ÚSKP: 15131/8-1829

  Dvoupodlažní dvoukřídlá budova přiléhající z jižní strany k bazilice Navštívení Panny Marie, původně rezidence představeného kláštera s reprezentačními sály. Součást mimořádně hodnotného barokního poutního areálu.

 • kaple Jména Panny Marie

  část objektukaple Jména Panny Marie

  Olomouc, Svatý Kopeček, Návrší Jana Pavla II. č.p. 1/1

  katalogové číslo: 1000125589_0503
  památková ochrana: KP(OP), NKP
  číslo ÚSKP: 15131/8-1829

  Kaple na nejvýchodnější straně areálu, mezi severní a jižní částí ambitu, tvoří přirozenou dominantu nádvoří. Součást mimořádně hodnotného barokního poutního areálu.

 • kostel Navštívení Panny Marie

  objektkostel Navštívení Panny Marie

  Olomouc, Svatý Kopeček, Návrší Jana Pavla II. č.p. 1/1

  katalogové číslo: 1000125589_0001
  památková ochrana: KP(OP), NKP
  číslo ÚSKP: 15131/8-1829

  Poutní kostel vznikl v letech 1669 až 1679 mj. jako schránka pro zázračně nalezený reliéf Panny Marie Svatohorské či Svatokopecké, který mohly uctívat zástupy poutníků z celé Moravy a Slezska. Ústřední objekt mimořádně hodnotného barokního areálu.

 • portál

  objektportál

  Olomouc, Svatý Kopeček, Návrší Jana Pavla II. 1/1

  katalogové číslo: 1000125589_0101
  památková ochrana: KP(OP), NKP
  číslo ÚSKP: 15131/8-1829

  Kamenný portál hlavního vstupu do baziliky Navštívení Panny Marie v jejím západním průčelí. Součást architektury poutního místa.

 • poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie

  areálpoutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie

  Olomouc, Svatý Kopeček, Návrší Jana Pavla II. č.p. 1/1

  katalogové číslo: 1000125589
  památková ochrana: KP(OP), NKP
  číslo ÚSKP: 15131/8-1829

  Mimořádně hodnotný barokní areál, významná dominanta v krajině s vazbou na poutní alej a bývalý premonstrátský klášter Hradisko.

 • severní část ambitu

  část objektuseverní část ambitu

  Olomouc, Svatý Kopeček, Návrší Jana Pavla II. č.p. 1/1

  katalogové číslo: 1000125589_0501
  památková ochrana: KP(OP), NKP
  číslo ÚSKP: 15131/8-1829

  Severní část ambitu s kaplí sv. Petra uzavírá nádvoří na východní straně areálu, mezi Svytými schody a kaplí Jména Panny Marie jako součást jednotně pojatého barokního poutního areálu.

 • severní křídlo se Svatými schody

  objektseverní křídlo se Svatými schody

  Olomouc, Svatý Kopeček, Návrší Jana Pavla II. č.p. 1/1

  katalogové číslo: 1000125589_0006
  památková ochrana: KP(OP), NKP
  číslo ÚSKP: 15131/8-1829

  Původně spojovací křídlo mezi presbytářem baziliky Navštívení Panny Marie a dnes již neexistujícím klášterem. Po zboření kláštera byla budova opatřena jednoramenným schodištěm s 28 symbolickými schody.

 • severní rezidence

  objektseverní rezidence

  Olomouc, Svatý Kopeček, Návrší Jana Pavla II.

  katalogové číslo: 1000125589_0004
  památková ochrana: KP(OP), NKP
  číslo ÚSKP: 15131/8-1829

  Dvoupodlažní dvoukřídlá budova přiléhající ze severní strany k bazilice Navštívení Panny Marie, původně rezidence obyvatel kláštera. Součást mimořádně hodnotného barokního poutního areálu.

 • sousoší sv. Jana Nepomuckého

  objektsousoší sv. Jana Nepomuckého

  Olomouc, Svatý Kopeček, nám. Sadové

  katalogové číslo: 1000125589_0009
  památková ochrana: KP(OP)
  číslo ÚSKP: 15131/8-1829

  Velmi hodnotné barokní sochařské dílo, připisované J. A. Heinzovi. Součást mimořádně hodnotného barokního poutního areálu.

 • sousoší sv. Norberta

  objektsousoší sv. Norberta

  Olomouc, Svatý Kopeček, Návrší Jana Pavla II.

  katalogové číslo: 1000125589_0008
  památková ochrana: KP(OP), NKP
  číslo ÚSKP: 15131/8-1829

  Rozměrné sousoší uprostřed nádvoří na východní straně poutního areálu, obklopeném ambity s kaplí Jména Panny Marie. Součást mimořádně hodnotného barokního poutního areálu.

 • spojovací krček

  objektspojovací krček

  Olomouc, Svatý Kopeček, Návrší Jana Pavla II. č.p. 1/1

  katalogové číslo: 1000125589_0007
  památková ochrana: KP(OP), NKP
  číslo ÚSKP: 15131/8-1829

  Patrové křídlo s průjezdem a vstupem v přízemí a chodbou v patře z jižní rezidence do oratoře baziliky.

 • terasa se schodištěm

  objektterasa se schodištěm

  Olomouc, Svatý Kopeček, Návrší Jana Pavla II. 1/1

  katalogové číslo: 1000125589_0002
  památková ochrana: KP(OP), NKP
  číslo ÚSKP: 15131/8-1829

  Terasa s venkovním schodištěm před hlavním vstupem do baziliky Navštívení Panny Marie s balustrádovým zábradlím a sochařskou výzdobou. Nedílná součást architektury poutního areálu.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.