• hamerní rybník

  objekthamerní rybník

  Kovářská, Kovářská

  katalogové číslo: 1000129967_0002
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 19221/5-571

  Izolovaný Hamerský rybník o výměře 6289m2 je uměle vytvořenou vodní nádrží téměř obdélného tvaru s výrazně zaoblenými rohy, nacházející se jihozápadně od torza uhelny a pocházející z 18. století. Břehy vodní plochy jsou nezpevněné a lemované zelení.

 • hráz rybníka

  objekthráz rybníka

  Kovářská, Kovářská

  katalogové číslo: 1000129967_0003
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 19221/5-571

  Umělá hráz rybníka je vybudována z místních přírodních materiálů. Po hrázi vede charakteristická cesta v podobě ulice Měděnecké.

 • uhelna hamru

  objektuhelna hamru

  Kovářská, Kovářská, Dukelská č.ev. 34

  katalogové číslo: 1000129967_0001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 19221/5-571

  Masivní původně trojpodlažní objekt pocházející z roku 1803 je dochován pouze v torzálním stavu. Z tvaru pozůstatků zdiva je patrné, že příčné obvodové zdi byly štítové a zastřešení bylo nesouměrné nebo byl objekt při severozápadní stěně nižší.

 • výpusť rybníka

  objektvýpusť rybníka

  Kovářská, Kovářská

  katalogové číslo: 1000129967_0004
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 19221/5-571

  Těleso výpusti umožňující regulaci hladiny má podobu požeráku, tedy svislé šachty při hrázi rybníka, které je vybudováno z betonu a navazující zděné operky. Z této výpusti vedl náhon k objektu bývalé železárny.

 • železárna - uhelna

  areálželezárna - uhelna

  Kovářská, Kovářská, Dukelská č.ev. 34

  katalogové číslo: 1000129967
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 19221/5-571

  Areál bývalé železárny a uhelny pochází z 18. století a jeho součástí je bývalý objekt uhelny, hamerský rybník, těleso výpusti rybníka a v neposlední řadě jeho hráz. Jednotlivé části areálu jsou koncentrovány na dvou místech nedaleko od sebe.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.