• fotografie není veřejně dostupná

  objektbývalý důl Richard

  Litoměřice, Předměstí

  katalogové číslo: 1000133266_0001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 22329/5-1915

  Důl tvoří soustava tří hlubinných dolů v podobě vzájemně propojených chodeb, šachet a rozsáhlých vyztužených výrobních hal. Důl byl po změně na továrnu připojen na vlastní vodovod a úzkokolejnou dráhu.

 • bývalý důl Richard

  areálbývalý důl Richard

  Litoměřice, Předměstí

  katalogové číslo: 1000133266
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 22329/5-1915

  Areál vznikl jako důl na těžbu vápence na přelomu 19. a 20. století, od roku 1943 byl využíván pro účely válečné výroby pod krycím jménem Richard. Po válce došlo k demontování vnitřního zařízení a obnovení těžby vápence, která probíhala do roku 1963.

 • komín

  objektkomín

  Litoměřice, Předměstí

  katalogové číslo: 1000133266_0003
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 22329/5-1915

  Jako součást krematoria byl v letech 1944-1945 vybudován polygonální cihelný komín na širší tvarově přizpůsobené trnoži, která má ozdobnou přechodovou římsu k tělesu komína. Komín ukončuje architektonicky řešený kouřový nástavec.

 • krematorium

  objektkrematorium

  Litoměřice, Předměstí

  katalogové číslo: 1000133266_0002
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 22329/5-1915

  Krematorium, z nějž je dochován přízemní zděný dům se sedlovou střechou, bylo pro táborové potřeby vystavěno v letech 1944-1945 při objektu tehdejší cihelny. Prostor krematoria osvětlují drobná obdélná okna, vstup je zapuštěn pod terén.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.