• altán

  objektaltán

  Kadaň, Kadaň

  katalogové číslo: 1000137745_0011
  památková ochrana: KP, NKP
  číslo ÚSKP: 26557/5-923

  Podsklepený altán umístěný v rohu klášterní zahrady stojí na půdorysu ve tvaru šestiúhelníku, je kryt jehlancovou střechou se šindelem a na nároží navazují ramena ohradní zdi. Při jednom nároží u ramene ohradní zdi se nachází také vchod do sklepa.

 • brána II.

  objektbrána II.

  Kadaň, Kadaň

  katalogové číslo: 1000137745_0007
  památková ochrana: KP, NKP
  číslo ÚSKP: 26557/5-923

  Druhá, segmentově klenutá, brána je prolomena v omítané stěně, jejíž koruna je kryta prejzy. Otvor vyplňují dvoukřídlá dřevěná vrata.

 • brána III.

  objektbrána III.

  Kadaň, Kadaň

  katalogové číslo: 1000137745_0008
  památková ochrana: KP, NKP
  číslo ÚSKP: 26557/5-923

  Otvor s lomeným obloukem je prolomen v omítnuté stěně, jejíž koruna je kryta prejzy.

 • dva dvorky s ohradní zdí a brankami

  objektdva dvorky s ohradní zdí a brankami

  Kadaň, Kadaň

  katalogové číslo: 1000137745_0016
  památková ochrana: KP, NKP
  číslo ÚSKP: 26557/5-923

  Dvorky vymezené ohradní zdí jsou situovány v severní části areálu.

 • dvě mezibraní a vnější nádvoří s ohradní zdí s branou

  objektdvě mezibraní a vnější nádvoří s ohradní zdí s branou

  Kadaň, Kadaň

  katalogové číslo: 1000137745_0009
  památková ochrana: KP, NKP
  číslo ÚSKP: 26557/5-923

  Vnější nádvoří je situováno v jižní části areálu a je vymezeno kamennou ohradní zdí jejíž koruna je kryta prejzy.

 • hospodářský objekt

  objekthospodářský objekt

  Kadaň, Kadaň

  katalogové číslo: 1000137745_0010
  památková ochrana: KP, NKP
  číslo ÚSKP: 26557/5-923

  Přízemní budova obdélného půdorysy s valbovou střechou.

 • klášter františkánský s kostelem 14 sv. Pomocníků

  areálklášter františkánský s kostelem 14 sv. Pomocníků

  Kadaň, Kadaň

  katalogové číslo: 1000137745
  památková ochrana: KP, NKP
  číslo ÚSKP: 26557/5-923

  Areál kláštera pocházející z konce 15. století je tvořen kostelem 14. sv. Pomocníků, přilehlým konventem, altánkem a zahradou původně pozdně gotického původu, v pozdějších staletích však prošel úpravami. Celý areál je obehnán ohradními zdmi s branami.

 • klášterní zahrada s ohradní zdí

  objektklášterní zahrada s ohradní zdí

  Kadaň, Kadaň

  katalogové číslo: 1000137745_0012
  památková ochrana: KP, NKP
  číslo ÚSKP: 26557/5-923

  Zahrada obdélného tvaru, porostlá vegetací upravenou ve francouzském stylu, s fontánou uprostřed, je umístěna na terase při kostelu, která se vyvyšuje nad okolní terén.

 • konvent s rajským dvorem

  objektkonvent s rajským dvorem

  Kadaň, Kadaň, č.p. 474

  katalogové číslo: 1000137745_0002
  památková ochrana: KP, NKP
  číslo ÚSKP: 26557/5-923

  žděná čtyřkřídlá budova krytá valbovou střechou je přiložena k jižnímu průčelí kostela. Z východního průčelí vystupuje polygonální těleso kaple.

 • kostel sv. 14 Pomocníků

  objektkostel sv. 14 Pomocníků

  Kadaň, Kadaň

  katalogové číslo: 1000137745_0001
  památková ochrana: KP, NKP
  číslo ÚSKP: 26557/5-923

  Klášterní pozdně gotický, trojlodní, orientovaný, obdélné dispozice, s odsazeným trojboce uzavřeným presbytářem kostel pochází z r. 1480. V trojlodí se nacházejí síťové klenby s erbovními štítky ve svornících a závěr presbytáře je sklenut paprsčitě.

 • křídlo Popelových pokojů

  objektkřídlo Popelových pokojů

  Kadaň, Kadaň

  katalogové číslo: 1000137745_0004
  památková ochrana: KP, NKP
  číslo ÚSKP: 26557/5-923

  Křídlo popelových pokojů navazuje na západní průčelí konventu. Je kryto sedlovou střechou.

 • noviciát s velkým dvorem

  objektnoviciát s velkým dvorem

  Kadaň, Kadaň

  katalogové číslo: 1000137745_0005
  památková ochrana: KP, NKP
  číslo ÚSKP: 26557/5-923

  Dvoupatrová obdélná budova noviciátu je přiložena k západní straně kostela a konventu. Valbovou střechou prostupuje sanktusník.

 • ovocný sad a vinice s ohradní zdí s branami

  objektovocný sad a vinice s ohradní zdí s branami

  Kadaň, Kadaň

  katalogové číslo: 1000137745_0014
  památková ochrana: KP, NKP
  číslo ÚSKP: 26557/5-923

  Ovocný sad s vinicemi je rozkládá v jižní části areálu.

 • sklep

  objektsklep

  Kadaň, Kadaň

  katalogové číslo: 1000137745_0015
  památková ochrana: KP, NKP
  číslo ÚSKP: 26557/5-923

  Polozahloubený sklep je umístěn v západní části areálu. Vstup do sklepa je prolomen v omítané stěně se segmentově ukončeným štítem.

 • užitková zahrada s ohradní zdí

  objektužitková zahrada s ohradní zdí

  Kadaň, Kadaň

  katalogové číslo: 1000137745_0013
  památková ochrana: KP, NKP
  číslo ÚSKP: 26557/5-923

  Užitková zahrada je umístěna jižně od křídla Popelových pokojů. Je vymezena dřevěným plaňkovým plotem mezi zděnými sloupky.

 • vstupní brána I.

  objektvstupní brána I.

  Kadaň, Kadaň

  katalogové číslo: 1000137745_0006
  památková ochrana: KP, NKP
  číslo ÚSKP: 26557/5-923

  V omítané stěně s korunou zdiva krytou prejzy je prolomen otvor s lomeným obloukem a kamenným profilovaným ostěním. Otvor vyplňují dvoukřídlá dřevěná vrata.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.