• městské opevnění

  areálměstské opevnění

  Planá, Planá, Na Příkopech

  katalogové číslo: 1000140372
  památková ochrana: KP, PZ
  číslo ÚSKP: 29025/4-1839

  Nevelké fragmenty hradební zdi, příkopu a valu jsou zbytky opevnění města, které pochází snad z předhusitské doby. Opevnění sestávalo z kamenné hradební zdi, příkopu a vnějšího valu. Hradba byla doplněna dnes neexistujícími branami a několika baštami.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.