• budova skladu

  objektbudova skladu

  Česká Kamenice, Česká Kamenice

  katalogové číslo: 1000141358_0006
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 29948/5-3618

  Dvoupatrová budova stojící na obdélném půdorysu, krytá sedlovou střechou je svými štítovými průčelími napojena na další objekty pivovarského areálu. Fasáda je členěna mezipatrovými římsami s profilovanou korunní římsou. V přízemí jsou umístěny vjezdy.

 • dům

  objektdům

  Česká Kamenice, Česká Kamenice, Pivovarská č.p. 2

  katalogové číslo: 1000141358_0003
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 29948/5-3618

  Patrová barokní budova stojící na obdélném základu, krytá mansardovou střechou, pochází z 18. století. Fasáda je hladká, horizontálně členěná jednoduchým soklem a mezipatrovou římsou.

 • dům (spilka)

  objektdům (spilka)

  Česká Kamenice, Česká Kamenice, Pivovarská č.p. 8

  katalogové číslo: 1000141358_0004
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 29948/5-3618

  Patrová barokní budova obdélné dispozice, s mansardovou střechou, pochází z 18. století. K podélnému průčelí přiléhá přízemní přístavba se vstupem. V patře se mezi dvěma okny nachází reliéfní kamenný znak Kouniců s datací do roku 1712.

 • dům č. p. 605 se sklepy

  objektdům č. p. 605 se sklepy

  Česká Kamenice, Česká Kamenice, Pivovarská č.p. 605

  katalogové číslo: 1000141358_0005
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 29948/5-3618

  Patrová budova obdélné dispozice, s mansardovou střechou, pochází z 18. století. Fasáda je členěna lizénami a je hrubě omítnutá. V zadní části je na objekt napojena přístavba kotelny s komínem dostavěná v 19. století.

 • komín

  objektkomín

  Česká Kamenice, Česká Kamenice

  katalogové číslo: 1000141358_0009
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 29948/5-3618

  28 metrů vysoký objekt je typickým zástupcem komínů severočeského regionu. Na čtyřboký podstavec zakončený ozdobnou římsou navazuje válcový dřík ze žlutých radiálních cihel s nevýraznou komínovou hlavou,která je částečně zdobena červenou mozaikou.

 • kotelna

  objektkotelna

  Česká Kamenice, Česká Kamenice

  katalogové číslo: 1000141358_0008
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 29948/5-3618

  Přízemní technická stavba krytá sedlovou střechou, stojící na obdélném půdorysu, je svým štítovým průčelím napojena na další budovu pivovarského areálu. Fasáda objektu je hladká a nečleněná, se třemi okenními osami v podélném průčelí.

 • pivovar

  areálpivovar

  Česká Kamenice, Česká Kamenice, Pivovarská č.p. 2

  katalogové číslo: 1000141358
  památková ochrana: KP, PZ
  číslo ÚSKP: 29948/5-3618

  Technická památka barokního panského pivovaru založeného na místě bývalého tzv. horního vrchnostenského dvora svými stavbami rámuje obdélný dvůr s bránou. Původně renesanční budova ze 16. století, přestavovaná rodem Kinských v 18. století.

 • pivovar se starým hvozdem

  objektpivovar se starým hvozdem

  Česká Kamenice, Česká Kamenice, 3

  katalogové číslo: 1000141358_0001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 29948/5-3618

  Renesanční patrová budova obdélné dispozice, se sedlovou střechou, pochází ze 16. st. a je nejstarším objektem areálu, k němuž přiléhá hranolovitá čtyřpatrová stavba zdobená atikou ve tvaru cimbuří se zvýrazněnými nárožními, mezi nimiž je umístěn erb.

 • pivovarská věž s novým hvozdem

  objektpivovarská věž s novým hvozdem

  Česká Kamenice, Česká Kamenice

  katalogové číslo: 1000141358_0002
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 29948/5-3618

  Hranolová stavba o 5 podlažích, krytá nízkým jehlanem s válcovitým sladovnickým komínem ve svém středu, byla dodatečně přistavěna k objektu sladovny v 19. století. Fasáda je opatřena vpadlými poli vymezenými lizénami.

 • sýpka

  objektsýpka

  Česká Kamenice, Česká Kamenice

  katalogové číslo: 1000141358_0007
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 29948/5-3618

  Patrová budova obdélné dispozice, se sedlovou střechou, fasádou členěnou lizénami a výrazným, zdobným, trojúhelníkovým štítem v průčelí, jímž je umístěná směrem ke komunikace, je opačným štítovým průčelím napojena na další objekty areálu.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.