• administrativní budova

  objektadministrativní budova

  Varnsdorf, Varnsdorf

  katalogové číslo: 1000144926_0002
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 33289/5-4038

  Patrová administrativní budova pod sedlovou střechou na půdorysu písmene U pochází z roku 1810. Spolu s klasicistní obytnou budovou byla postavená okolo obdélného dvoru.

 • soubor továrních budov

  objektsoubor továrních budov

  Varnsdorf, Varnsdorf, č.p. 498

  katalogové číslo: 1000144926_0004
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 33289/5-4038
  zapsáno do st. sezn. před 1988 a u části nebo celku prohlášena/ zrušena/revidována památková ochrana

  Po požáru roku 1915 byla postavena moderní čtyřpodlažní tkalcovna, barevna a tiskárna v pozdně secesním stylu se železobetonovými stropy, kterou navrhla arch. kancelář Schmidt&Röttig. Tato nejsvětší budova areálu byla z velké části roku 2007 zbořena.

 • textilní továrna G. A. Fröhlichs Söhne, s omezením: bez komplexu továrních budov

  areáltextilní továrna G. A. Fröhlichs Söhne, s omezením: bez komplexu továrních budov

  Varnsdorf, Varnsdorf, Národní č.p. 3075

  katalogové číslo: 1000144926
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 33289/5-4038

  Reprezentativní klasicistní vila postavená roku 1810 J. Fr. Antonem Fröhlichem s přistavěným zadním traktem, ve kterém byl roku 1815 instalován parní stroj, tvoří spolu se samostatně stojící vrátnicí dochovaný zbytek areálu textilní továrny č. p. 498.

 • vila, zv. Fröhlichova

  objektvila, zv. Fröhlichova

  Varnsdorf, Varnsdorf, Národní č.p. 3075

  katalogové číslo: 1000144926_0001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 33289/5-4038

  Patrová reprezentativní klasicistní vila byla postavena v roce 1810 architektem J. F. Antonem Fröhlichem, je krytá mansardovou střechou, z níž při hlavním průčelí vystupuje trojúhelný štít zakončující mělký rizalit s hlavním vstupem v přízemí.

 • vrátnice

  objektvrátnice

  Varnsdorf, Varnsdorf, Otáhalova č.p. 3170

  katalogové číslo: 1000144926_0003
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 33289/5-4038

  Bývalá vrátnice továrního areálu je prezentována patrovou stavbou postavenou z neomítaných cihel doplněných hrázděním. Objekt je situován na půdorysu ve tvaru písmene L a je krytý sedlovou střechou zakončenou věžičkou s hodinami.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.