• fara

  objektfara

  Třebíč, Jejkov, Otmarova č.p. 51/20

  katalogové číslo: 1000147328_0003
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 35539/7-3111

  Raně klasicistní jednopatrová budova fary situovaná západně od kostela byla postavena v l. 1788-93 poté, co klášterní kostel převzal také farní funkci. Obdélná stavba členěná v průčelí lizénovými rámy je s klášterem spojena úsekem ohradní zdi s branou.

 • kaplička Bolestné Panny Marie

  objektkaplička Bolestné Panny Marie

  Třebíč, Jejkov

  katalogové číslo: 1000147328_0005
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 35539/7-3111

  Drobná klasicistní kaple trojúhelníkového půdorysu pocházející z 2. pol. 18. století je působivě zakomponována do rohu ohradní zdi při vstupním průčelí kostela. Stavba členěná nárožními pilastry je prolomena klenutým vstupem s profilovanou archivoltou.

 • kaplička sv. Petra a Pavla

  objektkaplička sv. Petra a Pavla

  Třebíč, Jejkov

  katalogové číslo: 1000147328_0004
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 35539/7-3111

  Raně barokní kaple postavená v r. 1657 poblíž brodu přes řeku Jihlavu byla v r. 1938 vložena do zkoseného nároží klášterní zdi. Drobná čtvercová stavba s odsazeným pravoúhlým závěrem je členěna nárožními pilastry a v průčelí prolomena obloukovým vstupem.

 • kapucínský klášter

  objektkapucínský klášter

  Třebíč, Jejkov, Otmarova č.p. 30/22

  katalogové číslo: 1000147328_0001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 35539/7-3111

  Soubor staveb raně barokního konventu přiléhajícího k východnímu průčelí kostela tvoří patrová kvadratura uzavírající čtvercový dvůr. Strohá čtyřkřídlá stavba s novodobě upravenými fasádami si zachovala klenuté přízemní prostory s křížovou chodbou.

 • kapucínský klášter s kostelem Proměnění Páně

  areálkapucínský klášter s kostelem Proměnění Páně

  Třebíč, Jejkov, Otmarova č.p. 30/22

  katalogové číslo: 1000147328
  památková ochrana: KP, PZ(OP)
  číslo ÚSKP: 35539/7-3111

  Rozsáhlý areál kapucínského kláštera s raně barokním kostelem Proměnění Páně dosud uchovává základní rozvržení ohrazeného komplexu zbudovaného v l. 1687-93 vně historického jádra města. Typicky strohá stavba je neobvykle doplněna o historizující zvonici.

 • kostel Proměnění Páně

  objektkostel Proměnění Páně

  Třebíč, Jejkov

  katalogové číslo: 1000147328_0002
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 35539/7-3111

  Raně barokní jednolodní kostel s dvojicí bočních kaplí a odsazeným pravoúhlým kněžištěm byl postavený v l. 1687-93 v umělecky nenáročném stylu typickém pro kapucínské stavby. Strohá chrámová loď je neobvykle doplněna o historizující zvonici z roku 1884.

 • socha sv. Jana Nepomuckého

  objektsocha sv. Jana Nepomuckého

  Třebíč, Jejkov

  katalogové číslo: 1000147328_0006
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 35539/7-3111

  Rustikálně pojatá barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 1. poloviny 18. století výtvarně dotváří vstupní průčelí kostela. Mírně nadživotní postava světce oděná v obvyklé kanovnické roucho a držící v náručí krucifix s ratolestí spočívá na tvarovaném soklu.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.