• bývalá dělnická ozdravovna

  areálbývalá dělnická ozdravovna

  Ryjice, Ryjice, č.p. 6

  katalogové číslo: 1000154506
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 42343/5-4893

  Areál zotavovny byl založen v roce 1897, kdy byl položen základní kámen, první pavilon byl otevřen následujícího roku. Další pavilony následovaly v roce 1902 a 1906. Původně sanatorium pro léčbu tuberkulózy dnes slouží jako léčebna dlouhodobě nemocných.

 • pavilon

  objektpavilon

  Ryjice, Ryjice, č.p. 46

  katalogové číslo: 1000154506_0003
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 42343/5-4893
  zapsáno do st. sezn. před 1988 a u části nebo celku prohlášena/ zrušena/revidována památková ochrana

  Pavilon č. p. 46 se nacházel jihovýchodně od současného pavilonu č.p. 6. Jednalo se o dvoupatrovou budovu s valbovou střechou,Fasády byly hladce omítnuty, podlaží oddělovaly kordonové římsy. Objekt byl zdemolován v 90. letech 20. století.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.