• dílna

  objektdílna

  Trmice, Trmice

  katalogové číslo: 1000154620_0712
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 42438/5-277
  zapsáno do st. sezn. před 1988 a u části nebo celku prohlášena/ zrušena/revidována památková ochrana

  Přízemní zděná budova obdélného půdorysu s polovalbovou střechou krytou pálenou taškou bobrovkou. Na východní straně je přistavěn zděný přístavek.

 • hospodářský dvůr

  objekthospodářský dvůr

  Trmice, Trmice

  katalogové číslo: 1000154620_0007
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 42438/5-277
  zapsáno do st. sezn. před 1988 a u části nebo celku prohlášena/ zrušena/revidována památková ochrana

  Poplužní dvůr starého trmického zámku vznikl asi v 16. stol., většina budov však pocházela z 18. stol. Nejmladší byla neogotická konírna, zahradnický domek s užitkovou zahradou a budova skladu. Dvůr zanikl v roce 1984.

 • chlév I.

  objektchlév I.

  Trmice, Trmice

  katalogové číslo: 1000154620_0705
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 42438/5-277
  zapsáno do st. sezn. před 1988 a u části nebo celku prohlášena/ zrušena/revidována památková ochrana

  Přízemní zděná nepodsklepená budova na obdélném půdorysu se sedlovou střechou krytou pálenou taškou bobrovkou.

 • chlév III. - býv. kočárovna

  objektchlév III. - býv. kočárovna

  Trmice, Trmice

  katalogové číslo: 1000154620_0711
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 42438/5-277
  zapsáno do st. sezn. před 1988 a u části nebo celku prohlášena/ zrušena/revidována památková ochrana

  Přízemní budova postavená na obdélném půdorysu pod polovalbovou střechou krytou pálenou taškou bobrovkou. V přízemí okenní otvory čtvercového tvaru, v patře obdélná. V ose západního průčelí nakládací otvor do podkroví.

 • chlévy II. - bývalá konírna

  objektchlévy II. - bývalá konírna

  Trmice, Trmice

  katalogové číslo: 1000154620_0710
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 42438/5-277
  zapsáno do st. sezn. před 1988 a u části nebo celku prohlášena/ zrušena/revidována památková ochrana

  Bývalá konírna byla postavena na obdélném půdorysu s polovalbovou střechou. Okenní otvory byly obdélného tvaru s jednoduchými pískovcovými šambránami.

 • konírna

  objektkonírna

  Trmice, Trmice

  katalogové číslo: 1000154620_0713
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 42438/5-277
  zapsáno do st. sezn. před 1988 a u části nebo celku prohlášena/ zrušena/revidována památková ochrana

  Konírna stála na východní straně poplužního dvora. Trojkřídlá patrová budova postavená na půdorysu písmene U měla sedlovou střechu krytou pálenou taškou. Průčelí byla členěna jednoduchou kordonovou římsou a profilovanou římsou korunní.

 • kůlna

  objektkůlna

  Trmice, Trmice

  katalogové číslo: 1000154620_0704
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 42438/5-277
  zapsáno do st. sezn. před 1988 a u části nebo celku prohlášena/ zrušena/revidována památková ochrana

  Přízemní objekt postavený na obdélném půdorysu s pultovou střechou. Západní průčelí bylo čtyřosé s obdélnými otvory ve dvou horizontálních úrovních.

 • Nový zámek

  areálNový zámek

  Trmice, Trmice, Zámecká č.p. 189/12

  katalogové číslo: 1000154620
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 42438/5-277

  Tzv. Nový zámek byl postaven v letech 1856 až 1863 v novogotickém slohu pro majitele panství hr. Nostice podle projektu významného vídeňského architekta Heinricha Ferstela. Součástí areálu je také schodiště, bazén, zámecký park a mostek.

 • obytná budova čp. 4

  objektobytná budova čp. 4

  Trmice, Trmice

  katalogové číslo: 1000154620_0707
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 42438/5-277
  zapsáno do st. sezn. před 1988 a u části nebo celku prohlášena/ zrušena/revidována památková ochrana

  Patrová zděná budova obdélného půdorysu se sedlovou střechou krytou pálenou bobrovkou. Průčelí byla horizontálně členěna nízkým soklem a profilovanou kordnonovou a korunní římsou. Obdélné okenní byly lemovány jednoduchou šambránou.

 • ohradní zdi s branami

  objektohradní zdi s branami

  Trmice, Trmice

  katalogové číslo: 1000154620_0702
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 42438/5-277
  zapsáno do st. sezn. před 1988 a u části nebo celku prohlášena/ zrušena/revidována památková ochrana

  Ohradní zdi byly postaveny ze smíšeného zdiva a hladce omítnuty. Korunu měly krytou pískovcovými deskami.

 • stodola

  objektstodola

  Trmice, Trmice

  katalogové číslo: 1000154620_0703
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 42438/5-277
  zapsáno do st. sezn. před 1988 a u části nebo celku prohlášena/ zrušena/revidována památková ochrana

  Stodola byla obdélného půdorysu se sedlovou střechou krytou pálenou taškou bobrovkou. Stodola měla čtyři vrata a byla příčně průjezdná.

 • váha u domu čp. 3

  objektváha u domu čp. 3

  Trmice, Trmice

  katalogové číslo: 1000154620_0708
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 42438/5-277
  zapsáno do st. sezn. před 1988 a u části nebo celku prohlášena/ zrušena/revidována památková ochrana

  Obdélný objekt postavený z pískovcových kvádrů. Přízemí bylo zaklenuto valenou klenbou.

 • velká sýpka

  objektvelká sýpka

  Trmice, Trmice

  katalogové číslo: 1000154620_0709
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 42438/5-277
  zapsáno do st. sezn. před 1988 a u části nebo celku prohlášena/ zrušena/revidována památková ochrana

  Volně stojící zděná patrová budova s polovalbovou střechou krytou pálenou taškou bobrovkou. Okenní otvory byly orientovávány na šířku a vyplněny jednoduchými mřížemi.

 • zahradní domek čp. 154

  objektzahradní domek čp. 154

  Trmice, Trmice

  katalogové číslo: 1000154620_0714
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 42438/5-277
  zapsáno do st. sezn. před 1988 a u části nebo celku prohlášena/ zrušena/revidována památková ochrana

  Přízemní zděná budova pod valbovou střechou se skládala ze dvou částí. Východní obytné a západní hospodářské.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.