• areál vodního mlýna

  areálareál vodního mlýna

  Zubrnice, Týniště

  katalogové číslo: 1000155138
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 42909/5-4947

  Nejstarší část mlýna (mlýnice) pochází z 18. století. Obytná část byla postavena kolem roku 1800. Zděná obytná budova je z poloviny 19. století a stodola z jeho závěru.

 • dům

  objektdům

  Zubrnice, Týniště, č.p. 27

  katalogové číslo: 1000155138_0002
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 42909/5-4947

  Patrový zděný dům obdélného půdorysu se sedlovou střechou. Fasáda je horizontálně členěna jednoduchou kordonovou a profilovanou korunní římsou. Hospodářské části jsou v přízemí zaklenuty stlačenou valenou klenbou. Obytná část je plochostropá.

 • jez se stavidlem I.

  objektjez se stavidlem I.

  Zubrnice, Zubrnice

  katalogové číslo: 1000155138_0006
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 42909/5-4947

  Jez se stavidlem I. se nalézá na jihovýchodní špici pozemku areálu. Luční potok přehrazuje šikmo, při levém břehu je k němu přistavěno (zhruba v pravém úhlu) stavidlo, za nímž jsou vody odváděny náhonem ke mlýnu u čp. 27.

 • jez se stavidlem II.

  objektjez se stavidlem II.

  Zubrnice, Zubrnice

  katalogové číslo: 1000155138_0007
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 42909/5-4947

  Jez se stavidlem II. se nalézá severozápadně od jezu se stavidlem I. Luční potok přehrazuje šikmo, při levém břehu je k němu přistavěno stavidlo, za nímž jsou vody odváděny náhonem ke mlýnské nádrži.

 • kolna

  objektkolna

  Zubrnice, Týniště, č.p.

  katalogové číslo: 1000155138_0004
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 42909/5-4947

  Mezi stodolu a obytný dům čp. 27 je vložena kolna krytá sedlovou střechou krytou pálenou bobrovkou. Severní stěna je vyzděna z lomového kamene a cihel, jižní stěna je ve spodní části cihlová, v horní je bedněná z prken.

 • fotografie není veřejně dostupná

  objektmlýn

  Zubrnice, Týniště

  katalogové číslo: 1000155138_0001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 42909/5-4947

  Roubený mlýn s patrem neseným podstávkou se skládá s mlýnice a obytné části. Oba díly jsou obdélného půdorysu se sedlovou střechou a bedněnými štíty. V interiéru zachovalé mlýnské zařízení z roku 1803, které bylo v provozu do konce roku 1845.

 • mlýnská nádrž s lednicemi

  objektmlýnská nádrž s lednicemi

  Zubrnice, Týniště

  katalogové číslo: 1000155138_0010
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 42909/5-4947

  Z kamene vyzděná mlýnská nádrž lichoběžníkového půdorysu, na severovýchodní straně má přistavěny dvě lednice. Severozápadní náleží mlýnu transferovaného z Homole u Panny, jihovýchodní bývalé pile, z níž jsou zachovány pouze torza zdí suterénu.

 • mostek

  objektmostek

  Zubrnice, Týniště

  katalogové číslo: 1000155138_0012
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 42909/5-4947

  Kamenný jednoobloukový mostek s horní mostovkou je vyzděn z lomového vyvřelinového kamene (čediče a trachytu) pojeného maltou.

 • náhon

  objektnáhon

  Zubrnice, Týniště

  katalogové číslo: 1000155138_0005
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 42909/5-4947

  Náhon začíná za stavidlem jezu I. a vede podél Lučního potoka k jezu II. Za jeho stavidlem směřuje náhon k mlýnské nádrži, od níž odklání a končí nad mlýnem.

 • náhon k mlýnské nádrži

  objektnáhon k mlýnské nádrži

  Zubrnice, Zubrnice

  katalogové číslo: 1000155138_0905
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 42909/5-4947

  Náhon začíná za stavidlem jezu II., teče v mírných meandrech zhruba k SZ, kde ústí do mlýnské nádrže. Zhruba ve dvou třetinách délky je přerušen rozdělovacím objektem se stavidlem.

 • odtokový kanál

  objektodtokový kanál

  Zubrnice, Zubrnice

  katalogové číslo: 1000155138_0011
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 42909/5-4947

  Odtokový kanál odvádí vodu z lednic na sever do Lučního potoka.

 • rozdělovací objekt se stavidlem a přepadem

  objektrozdělovací objekt se stavidlem a přepadem

  Zubrnice, Týniště

  katalogové číslo: 1000155138_0009
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 42909/5-4947

  Úkolem rozdělovacího objektu se stavidlem je odvádět přebytečnou vodu přepadem z náhonu ke mlýnské nádrži do Lučního potoka, který se v těchto místech k náhonu nejvíce přibližuje.

 • stodola

  objektstodola

  Zubrnice, Týniště, č.p.

  katalogové číslo: 1000155138_0003
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 42909/5-4947

  Zděná omítaná stodola je obdélného půdorysu se sedlovou střechou krytou pálenou bobrovkou. V jižním průčelí jsou dva půlkruhově ukončené vjezdy vyplněné dvoukřídlými vraty. Nad vjezdy plochá kordonová římsa, nad ní segmentově klenutá okénka.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.