• brána s brankou

  objektbrána s brankou

  Rtyně nad Bílinou, Rtyně nad Bílinou

  katalogové číslo: 1000155935_0002
  číslo ÚSKP: 43618/5-2732
  zapsáno do st. seznamu, upuštěno od ochr./zrušeno prohlášení

  Bránu s brankou tvoří mohutné zděné pilíře, mezi nimiž jsou novodobá dřevěná vrata a vrátka.

 • dům

  objektdům

  Rtyně nad Bílinou, Rtyně nad Bílinou, č.p. 15

  katalogové číslo: 1000155935_0001
  číslo ÚSKP: 43618/5-2732
  zapsáno do st. seznamu, upuštěno od ochr./zrušeno prohlášení

  Patrová budova obdélné dispozice chlévního typu, se sedlovou střechou s volskými oky, svisle bedněným štítem a se zděným přízemím a hrázděným patrem s bedněnou pavlačí, pochází z konce 18. až počátku 19. století. Nedávno prošla necitlivou úpravou.

 • ohradní zeď s brankou

  objektohradní zeď s brankou

  Rtyně nad Bílinou, Rtyně nad Bílinou

  katalogové číslo: 1000155935_0005
  číslo ÚSKP: 43618/5-2732
  zapsáno do st. seznamu, upuštěno od ochr./zrušeno prohlášení

  Ohradní zeď z lomového kamene je dnes bez omítky. Ze zahrady usedlosti je možný přístup k řece Bílině zděnou brankou.

 • stodola

  objektstodola

  Rtyně nad Bílinou, Rtyně nad Bílinou

  katalogové číslo: 1000155935_0003
  číslo ÚSKP: 43618/5-2732
  zapsáno do st. seznamu, upuštěno od ochr./zrušeno prohlášení

  Zděná stodola obdélného půdorysu má sedlovou střechu s volskými oky, krytinou jsou bobrovky. Ve středu stodoly jsou velká dřevěná posuvná vrata.

 • usedlost

  areálusedlost

  Rtyně nad Bílinou, Rtyně nad Bílinou, č.p. 15

  katalogové číslo: 1000155935
  číslo ÚSKP: (43618/5-2732)
  zapsáno do st. seznamu, upuštěno od ochr./zrušeno prohlášení

  Areál usedlosti tvoří obytný a hospodářský objekt a stodola, jejichž plocha je vymezena oplocením. Solitérní stavby jsou na protáhlé parcele situovány kolmo na svou podélnou osu. Obytný dům má hrázděné patro s krytou pavlačí. Usedlost doplňuje zahrada.

 • zahrada

  objektzahrada

  Rtyně nad Bílinou, Rtyně nad Bílinou

  katalogové číslo: 1000155935_0004
  číslo ÚSKP: 43618/5-2732
  zapsáno do st. seznamu, upuštěno od ochr./zrušeno prohlášení

  Zahrada se nachází v jižní části usedlosti, na svahu, směřujícímu k řece Bílině. Rozdíly terénu vyrovnávají terasní zídky.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.