• bazén

  objektbazén

  Velké Březno, Velké Březno

  katalogové číslo: 1000156008_0005
  památková ochrana: KP(OP)
  číslo ÚSKP: 43685/5-284

   Čtvercový bazén s kamennou profilovanou obrubou a kovovými přístupovými schůdky byl postaven zřejmě již na počátku 20. stol., vyloučit nelze vznik již s přestavbou zámku. Bazén odráží dobovou moderní tendenci šlechty pěstování tělesné kultury.

 • domek čp. 159

  objektdomek čp. 159

  Velké Březno, Velké Březno, Zámecká č.p. 159

  katalogové číslo: 1000156008_0003
  památková ochrana: KP(OP)
  číslo ÚSKP: 43685/5-284

   Patrový domek otevírají v přízemí segmentová okna s iluzivními štukovými klenáky a parapety, vedle oken podélných průčelí jsou ve štuku provedena slepá kruhová okna. K boku domku přiléhá polygonální přízemní přístavek s žaluziovými okny.

 • domek čp. 160

  objektdomek čp. 160

  Velké Březno, Velké Březno, Zámecká č.p. 160

  katalogové číslo: 1000156008_0002
  památková ochrana: KP(OP)
  číslo ÚSKP: 43685/5-284

   Patrový domek se sedlovou střechou člení mezipatrová římsa segmentově zalomená podle záklenků oken přízemí. Štítová segmentová okna mají záklenky zdůrazněné klenáky. Zadní průčelí v přízemí otevírají segmentová francouzská okna.

 • kuželník

  objektkuželník

  Velké Březno, Velké Březno

  katalogové číslo: 1000156008_0007
  památková ochrana: KP(OP)
  číslo ÚSKP: 43685/5-284

   Kuželník byl postaven dle užitých konstrukcí zřejmě po pol. 19. stol. Tvoří jej drobný hrázděný dokem se sedlovou střechou a otevřenými okny s tepanými mřížemi a navazující kuželkovou dráhou krytou sedlovou stříškou na štenýřové konstrukci.

 • parter s bazénkem

  objektparter s bazénkem

  Velké Březno, Velké Březno

  katalogové číslo: 1000156008_0008
  památková ochrana: KP(OP)
  číslo ÚSKP: 43685/5-284

   Parter bezprostředně navazuje na hlavní průčelí zámku a je součástí francouzské zahrady. Vytvořen je na ploše vyvýšené terasy lemované kamenným balustrádovým zábradlím. Uprostřed je umístěn kamenný obdélný bazén s pravoúhle vykrojenými rohy.

 • rybník

  objektrybník

  Velké Březno, Velké Březno

  katalogové číslo: 1000156008_0010
  památková ochrana: KP(OP)
  číslo ÚSKP: 43685/5-284

   Rybník nepravidelného tvaru je pod parterem zahrady vymezen kamennými a betonovými obrubníky, jejichž hrana je částečně chráněna tepaným zábradlím. Rybník představuje přechodný prvek mezi anglickým a francouzským parkem zámku.

 • terasní zeď

  objektterasní zeď

  Velké Březno, Velké Březno

  katalogové číslo: 1000156008_0009
  památková ochrana: KP(OP)
  číslo ÚSKP: 43685/5-284

  Terasní zeď vymezuje plochu parteru před zámkem. Jedná se o omítanou zeď z lomového kamene s korunou skládanou z kamenných desek. Na ní je postaveno kamenné balustrádové zábradlí lemující hranu terasy.

 • terasní zídka s fontánkou

  objektterasní zídka s fontánkou

  Velké Březno, Velké Březno

  katalogové číslo: 1000156008_0006
  památková ochrana: KP(OP)
  číslo ÚSKP: 43685/5-284

   Tarasní zídku tvoří nasucho skládané čedičové hranoly, mezi nimiž je vloženo drobné kamenné schodiště vymezené dvěma koulemi. Proti schodišti leží kruhový bazén s profilovaným okrajem a vloženou trnoží fontánou ve středu.

 • zámecká kaple Božského Srdce Páně

  objektzámecká kaple Božského Srdce Páně

  Velké Březno, Velké Březno

  katalogové číslo: 1000156008_0011
  památková ochrana: KP(OP)
  číslo ÚSKP: 43685/5-284
  zapsáno do st. sezn. před 1988 a u části nebo celku prohlášena/ zrušena/revidována památková ochrana

  Jednolodní pozdně klasicistní stavbu s neorománskými prvky nechala podle návrhu drážďanského architekta Ernsta Fleischera v letech 1892-1893 postavit sestra Antonietta, roz. Olga hraběnka Chotková. Zbořena v roce 1966 pro havarijní stav.

 • zámecký park

  objektzámecký park

  Velké Březno, Velké Březno

  katalogové číslo: 1000156008_0004
  památková ochrana: KP(OP)
  číslo ÚSKP: 43685/5-284

   Parky byl v okolí zámku založen v polovině 19. stol., na počátku 19. stol. byl rozdělen na část anglického parku a na malý francouzský park s rozměřenými záhony a vodními prvky před hlavním průčelím zámku.

 • zámek

  objektzámek

  Velké Březno, Velké Březno, Zámecká č.p. 63

  katalogové číslo: 1000156008_0001
  památková ochrana: KP(OP)
  číslo ÚSKP: 43685/5-284

   Zámek typu vila tvoří centrální jednokřídlá budova, k níž se přimykají zadní vnější chodby zpřístupňující dva boční přístavky. Hlavní budova nese výrazné novorenesanční štíty a věž, interiéry jsou vybaveny bohatými novorenesančními řezbami a detaily.

 • zámek

  areálzámek

  Velké Březno, Velké Březno, Zámecká č.p. 63

  katalogové číslo: 1000156008
  památková ochrana: KP(OP)
  číslo ÚSKP: 43685/5-284

  Tzv. nový zámek byl postaven roku 1842 pro hraběte Karla Chotka podle projektu vídeňského architekta Ludwiga von Foerstera. V roce 1885 byl zámek neorenesančně přestavěn podle návrhu drážďanského architekta Ernsta Fleischera.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.