• kostel Nanebevzetí Panny Marie

  areálkostel Nanebevzetí Panny Marie

  Most, Starý Most

  katalogové číslo: 1000156085
  památková ochrana: KP, NKP(OP)
  číslo ÚSKP: 43753/5-378

  Pozdně gotický kostel se starší kryptou má dosti jednoduché fasády. Ty skrývají unikátní interiér s halovým trojlodím se vtaženými pilíři a emporou po celém obvodu. Tato národní kulturní památka byla kvůli zboření starého Mostu v r. 1975 přemístěná.

 • kostel Nanebevzetí Panny Marie

  objektkostel Nanebevzetí Panny Marie

  Most, Starý Most

  katalogové číslo: 1000156085_0001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 43753/5-378

  Gotický kostel byl stavěn po požáru města v r. 1515 podle plánů Rejtova žáka Jakuba Heilmanna ze Schweinfurtu na místě raně gotické baziliky, z té se dochovala pouze krypta. Stavba nového chrámu byla zahájena r. 1517 a trvala až do začátku 17. stol.

 • zvonice

  objektzvonice

  Most, Starý Most

  katalogové číslo: 1000156085_0002
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 43753/5-378
  zapsáno do st. sezn. před 1988 a u části nebo celku prohlášena/ zrušena/revidována památková ochrana

  Solitérní zvonice byla původně součástí areálu dnes přesunutého kostela Nanebevzetí P. Marie. Nacházela se na severní straně na kostelním náměstí na místě bývalého hřbitova. Byla dvoupatrová, zakončená oktogonem s kopulovou střechou, osazenou lucernou.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.