• administrativní budova Brněnských veletrhů a výstav

  objektadministrativní budova Brněnských veletrhů a výstav

  Brno, Pisárky, Výstaviště

  katalogové číslo: 1000160818_0012
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Administrativní budova od Miroslava Spurného a Antonína Ševčíka vznikla na místě garáží jako pokračování Králíkova obloukového vstupního objektu v poválečné vlně výstavby BVV.

 • Brněnské veletrhy a výstavy

  areálBrněnské veletrhy a výstavy

  Brno, Pisárky, Výstaviště

  katalogové číslo: 1000160818
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Unikátní výstavní komplex, jeden z nejucelenějších souborů české moderní architektury. V I. etapě vznikly objekty pro Výstavu soudobé kultury v Československu otevřenou roku 1928. II. etapa představuje výstavbu z let 1955 - 1961.

 • bývalé kino s kavárnou

  objektbývalé kino s kavárnou

  Brno, Pisárky, Výstaviště

  katalogové číslo: 1000160818_0009
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Bývalé kino s kavárnou navržené Emilem Králíkem v roce 1928 jako společenské a kulturní centrum výstaviště představuje vynikající projev meziválečné funkcionalistické architektury.

 • nástupiště dráhy

  objektnástupiště dráhy

  Brno, Pisárky

  katalogové číslo: 1000160818_0015
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Nástupiště elektrické pouliční dráhy navržené Bohumilem Fuchsem bylo realizováno roku 1928. Architektonickým ztvárněním území působivě navazuje na vnitřní areál výstaviště a podílí se na výtvarném charakteru jeho vstupního prostoru.

 • objekt hlavního vstupu

  objektobjekt hlavního vstupu

  Brno, Pisárky, Výstaviště

  katalogové číslo: 1000160818_0016
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Vstupní budova do areálu BVV zbudovaná r. 1928 dle návrhu významného meziválečného architektonického tvůrce Emila Králíka v souvislosti s otevřením Výstavy soudobé kultury.

 • obytný nájemní dům Svazu československého díla

  objektobytný nájemní dům Svazu československého díla

  Brno, Pisárky, Křížkovského 164/20

  katalogové číslo: 1000160818_0010
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Kvalitní příklad architektonického promýšlení sociální problematiky malobytového obytného domu od pražského levicového architekta Josefa Havlíčka z roku 1928.

 • pavilon Akademie výtvarných umění

  objektpavilon Akademie výtvarných umění

  Brno, Pisárky, Výstaviště 1

  katalogové číslo: 1000160818_0007
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Pavilon Akademie výtvarných umění navržený Josefem Gočárem byl realizován v letech 1927-1928 jako dvoupodlažní železobetonový skelet s výplňovým zdivem.

 • Pavilon Brněnských výstavních trhů s vyhlídkovou věží

  objektPavilon Brněnských výstavních trhů s vyhlídkovou věží

  Brno, Pisárky, Výstaviště

  katalogové číslo: 1000160818_0005
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Jeden z nejvýznamnějších architektonických počinů areálu Brněnského výstaviště s ušlechtilou konstrukčně mimořádnou prosklenou vyhlídkovou věží uzavírající hlavní osovou třídu Výstaviště představuje jedinečnou stavební památku mimořádné hodnoty.

 • pavilon C

  objektpavilon C

  Brno, Pisárky, Výstaviště

  katalogové číslo: 1000160818_0014
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Pozoruhodná architektura pavilonu C z let 1958-1959 od Miloše Matiovského a dalších tvůrců je tvořena litým železobetonovým skeletem zlínského typu s kazetovými stropy a kulatými sloupy a až byzantsky působící kopulí.

 • pavilon H

  objektpavilon H

  Brno, Pisárky

  katalogové číslo: 1000160818_0011
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Výstavní pavilon H realizovaný v roce 1956 dle návrhu Evžena Šteflíčka na místě původního pavilonu Národního školství patří k raným stavbám poválečné vlny výstavby BVV.

 • pavilon Uměleckoprůmyslové školy v Praze

  objektpavilon Uměleckoprůmyslové školy v Praze

  Brno, Pisárky, Výstaviště

  katalogové číslo: 1000160818_0008
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Pavilon Uměleckoprůmyslové školy v Praze navržený arch. Pavlem Janákem byl realizován v letech 1927-1928 jako dvoupatrová budova s jednoduchou konstrukcí, jež přispěla k soudobým snahám o vytvoření úsporného obytného domu středních vrstev.

 • pavilon Z

  objektpavilon Z

  Brno, Pisárky, Výstaviště

  katalogové číslo: 1000160818_0013
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Monumentální pavilon Z zbudovaný v letech 1958-1959 dle projektu Ferdinanda Lederera a dalších tvůrců patří architektonického hlediska spolu s nosnými oblouky pavilonu A mezi nejhodnotnější konstrukce areálu.

 • sady

  objektsady

  Brno, Pisárky

  katalogové číslo: 1000160818_0017
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Pozůstatek parku tvořícího součást zámku Bauerova rampa. Původní architektonické vybavení parku dokládá dochovaný bazén barokní kašny.

 • socha Herkula

  objektsocha Herkula

  Brno, Pisárky

  katalogové číslo: 1000160818_0018
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Kvalitní barokní plastika sekundárně umístěná v areálu.

 • sousoší Nový věk

  objektsousoší Nový věk

  Brno, Pisárky

  katalogové číslo: 1000160818_0019
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Monumentální sousoší V. Makovského z roku 1958 v nástupním prostoru do výstaviště.

 • výstavní pavilón A - rotunda

  objektvýstavní pavilón A - rotunda

  Brno, Pisárky, Výstaviště č.p. 405/1

  katalogové číslo: 1000160818_0002
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Generální výstavní pavilon, hlavní architektonická a urbanistická komponenta areálu výstaviště, vybudovaná dle projektu Jaroslava Valenty v letech 1926-1927, tvoří jednu z nejvýznamnějších staveb meziválečného období v Brně.

 • výstavní pavilón města Brna

  objektvýstavní pavilón města Brna

  Brno, Pisárky, Výstaviště 1

  katalogové číslo: 1000160818_0003
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Výstavní pavilon byl zbudován v letech 1927-1928 dle návrhu Bohuslava Fuchse s terakotovým reliéfem Josefa Kubíčka. Ve vnějším výrazu i v dispozici se jedná o mimořádné architektonické dílo.

 • výstavní pavilón Morava

  objektvýstavní pavilón Morava

  Brno, Pisárky, Výstaviště

  katalogové číslo: 1000160818_0004
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Výstavní pavilon Morava postavený roku 1928 dle návrhu Vlastislava Chrousta tvoří nedílný architektonický celek se sousedícím pavilonem Brno architekta Bohuslava Fuchse.

 • vzorový dům správce výstaviště

  objektvzorový dům správce výstaviště

  Brno, Pisárky, Výstaviště č.p. 483/2

  katalogové číslo: 1000161317
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Významný příklad kvalitní funkcionalistické architektury vyprojektované jako typ vzorového rodinného domu u příležitosti brněnské Výstavy soudobé kultury v Československu v roce 1928 podle projektu architekta Oldřicha Starého.

 • vzorový rodinný dům

  objektvzorový rodinný dům

  Brno, Pisárky, Výstaviště č.p. 483/2

  katalogové číslo: 1000160818_0006
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Jeden z mála realizovaných projektů Oldřicha Starého, jednoho z čelných tvůrců, teoretiků a organizátorů českého funkcionalismu.

 • zámek Bauerova rampa

  objektzámek Bauerova rampa

  Brno, Pisárky

  katalogové číslo: 1000160818_0001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Klasicistní zámek z 1. poloviny 19. st., jehož interiéry byly kolem r. 1925 upraveny světoznámým tvůrcem Adolfem Loosem pro Viktora Bauera, majitele cukrovaru rozkládajícího se na území budoucího výstaviště.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.