• budova bývalých koupelen a šaten

  objektbudova bývalých koupelen a šaten

  Most, Souš

  katalogové číslo: 1000163774_0002
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 50348/5-5875

  Bývalé koupelny a šatny z počátku 20. století tvoří nízká halová stavba, kterou prostupují dvě kolmo situované vyšší haly. Jejich štítová průčelí mají bohaté architektonické členění s pilastry, lizénami a římsami, interiéry osvětlují velká okna.

 • bývalý důl Julius V. (část)

  areálbývalý důl Julius V. (část)

  Most, Souš

  katalogové číslo: 1000163774
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 50348/5-5875

  Památkově chráněné budovy bývalého dolu Julius V. z počátku 20. století jsou poměrně náročně architektonicky provedené. Dokládají jednotnou kompozici dolu, patřícího ve své době k moderním těžebním areálům.

 • správní budova

  objektsprávní budova

  Most, Souš, č.p. 8

  katalogové číslo: 1000163774_0003
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 50348/5-5875

  Budova z počátku 20. století má obdélný půdorys se schodišťovým rizalitem. Přízemí člení pásová bosáž, osy oddělují pilastry. Některá okna lemují šambrány a nadokenní římsy, dvorní strana je jednodušší. Dům je dnes bez střechy, která byla sedlová.

 • strojovna

  objektstrojovna

  Most, Souš

  katalogové číslo: 1000163774_0001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 50348/5-5875

  Kvalitně architektonicky provedený objekt strojovny, pocházející z počátku 20. století, má průčelí členěná lizénovými rámy, římsami u oken – při kombinování omítnutých částí a úseků z režných cihel. Východní a západní stěnu zakončuje trojúhelný štít.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.