• budova bývalé pumpárny

  objektbudova bývalé pumpárny

  Moldava, Nové Město, č.p. 68

  katalogové číslo: 1000163251_0051
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 50874/5-5841

  Bývalá pumpárna (vodárna) je stavba obdélného půdorysu se sedlovou střechou.

 • bývalý drážní domek

  objektbývalý drážní domek

  Háj u Duchcova, Domaslavice, č.p. 25

  katalogové číslo: 1000163251_0041
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 50874/5-5841

  Rodný dům Hany Benešové, manželky prezidenta ČSR. Přízemní zděné a omítané stavení stojící na obdélném půdorysu, se sedlovou střechou se dvěma komínovými tělesy, k jehož podélnému průčelí přiléhá obdélný přístavek, má hladkou fasádu.

 • dřevěný hospodářský objekt

  objektdřevěný hospodářský objekt

  Osek, Osek

  katalogové číslo: 1000163251_0039
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 50874/5-5841

  Dřevěný hospodářský objekt obdélného půdorysu s pultovou střechou. Užíván byl jako dřevník a uhelna.

 • dřevěný hospodářský objekt

  objektdřevěný hospodářský objekt

  Dubí, Dubí

  katalogové číslo: 1000163251_0046
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 50874/5-5841

  Dřevěný objekt s pultovou střechou sloužící jako hospodářsko technické zázemí staniční budovy. Obvodové stěny jsou opatřeny prkenným bedněním s přelištivanými spárami.

 • Mikulovský tunel

  objektMikulovský tunel

  Mikulov, Mikulov

  katalogové číslo: 1000163251_0035
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 50874/5-5841

  Tunel z kamenných kvádrů prorážející hřbet hory Pramenáč, má tvar písmene S, je dlouhý 334 metrů a vede skrz terén jednokolejní železniční trati pocházející z let 1876–1884, jež součástí trati původně vedoucí mezi Mostem a Holzhau v Sasku.

 • most I.

  objektmost I.

  Lom, Lom

  katalogové číslo: 1000163251_0002
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 50874/5-5841

  Kamenný klenutý most na Lomským potokem v km 134,00 z roku 1875 s pojený s mostem nad silnicí Lom u Mostu - Loučná a podchodem pro chodce v km 134,020 z roku 1875.

 • most II.

  objektmost II.

  Lom, Lom

  katalogové číslo: 1000163251_0003
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 50874/5-5841

  Most má kamenné pilíře s nárožími, zpevněnými klenáky a s líci z plochých kamenů se světlými spárami. Na pilířích spočívají ocelové nosníky („I“), které nesou betonový překlad. Most překonává Loučenský potok a lesní cestu.

 • most III.

  objektmost III.

  Osek, Osek

  katalogové číslo: 1000163251_0004
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 50874/5-5841

  Most v km 137,050. je konstrukce s horní mostovkou tvořenou ocelovou nýtovanou konstrukcí se zábradlím, Mostovka je osazena na mostních zdech s rozšiřujícími se křídly s lícem vyzděným z pravidelných kamenných kvádrů.

 • most IV.

  objektmost IV.

  Osek, Osek

  katalogové číslo: 1000163251_0005
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 50874/5-5841

  Železniční most nad vodotečí Oseckého potoka před stanicí Osek v km 137,760. Jedná se o konstrukci mostku s horní mostovkou usazenou na opěrných zdech vyzděných z pravidelně opracovaných kamenných kvádrů. Mostovka je nesena ocelovými nosníky I profilů.

 • most V.

  objektmost V.

  Osek, Osek

  katalogové číslo: 1000163251_0006
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 50874/5-5841

  Kamenný klenutý most nad příjezdovou cestou v km 138,150 v k. ú. Osek, jedná se o konstrukce s horní mostovkou o jednom poli klenutém plným obloukem. Na most navazují rozevírající se opěrná křídla.

 • most VI.

  objektmost VI.

  Osek, Osek

  katalogové číslo: 1000163251_0007
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 50874/5-5841

  Most nad lesní cestou v km 138,945. Mostovka s nýtovanými spoji z ocelovými nosníky profilů I je usazena na opěrných zdech vyzděných z pravidelných kamenných kvádrů. Součástí stavby jsou ven se rozevírající opěrná křídla mostu.

 • most VII.

  objektmost VII.

  Háj u Duchcova, Háj u Duchcova

  katalogové číslo: 1000163251_0008
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 50874/5-5841

  Most nad potokem v km 139,991. Proveden jako konstrukce s horní mostovkou usazenou na opěrných zdech s lícem z pravidelných kamenných kvádrů. Mostovka je nýtovaná z ocelových profilů typu. Na most navazují kratší opěrná kamenná křídla.

 • most VIII.

  objektmost VIII.

  Háj u Duchcova, Domaslavice

  katalogové číslo: 1000163251_0009
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 50874/5-5841

  Most nad polní cestou a místní vodotečí v km 140,570. Horní mostovka je osazena na opětných zdech s lícem vyzděným z kamenných kvádrů. Mostovka je nýtovaná s ocelovými nosníky tvaru I profilů. Na most navazují rozevírající se opěrná křídla.

 • most X.

  objektmost X.

  Hrob, Křižanov

  katalogové číslo: 1000163251_0011
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 50874/5-5841

  Kamenný most s horní mostovkou, klenutý plným obloukem o jednom poli nad místní komunikací a vodotečí. Km 141,506.

 • most XII.

  objektmost XII.

  Hrob, Hrob

  katalogové číslo: 1000163251_0013
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 50874/5-5841

  Most nad místní komunikací a údolím před nádražím Hrob v km 142,494. Je složený ze čtyř polí, jedno kamenné klenuté z roku 1890. Tři pole tvoří ocelová konstrukce s vrchní mostovkou z roku 1929 spočívající na dvou kamenných pilířích.

 • most XIII.

  objektmost XIII.

  Hrob, Hrob

  katalogové číslo: 1000163251_0014
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 50874/5-5841

  Kamenný klenutý most s horní mostovkou se zábradlím nad příjezdovou cestou k nádraží Hrob v km 142,859. Na most navazují trojúhelná opěrná křídla.

 • most XIV.

  objektmost XIV.

  Hrob, Hrob

  katalogové číslo: 1000163251_0015
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 50874/5-5841

  Kamenný most o klenutý jedním plným obloukem s horní mostovkou nesoucí zděnou poprsnici nad nad tratí v km 143,0 - 143,1. Přes most je vedena místní komunikace.

 • most XIX.

  objektmost XIX.

  Košťany, Košťany

  katalogové číslo: 1000163251_0020
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 50874/5-5841

  Kamenný klenutý most nad lesní cestou na km 145,875.Konstrukce s horní mostovkou a valenou klenbou, na most navazují opěrná křídla.

 • most XVI.

  objektmost XVI.

  Hrob, Mlýny

  katalogové číslo: 1000163251_0017
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 50874/5-5841

  Kamenný most s horní mostovkou, klenutý jedním polem s valennou klenbou nad lesní cestou v km 143,764. Na most navazují rozevírající se opěrná křídla.

 • most XVII.

  objektmost XVII.

  Hrob, Mlýny

  katalogové číslo: 1000163251_0018
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 50874/5-5841

  Kamenný klenutý most o jednom poli s valenou klenbou nad lesní cestou v km 144,142. Na most navazují mírně se rozevírající opěrná křídla.

 • most XVIII.

  objektmost XVIII.

  Košťany, Košťany

  katalogové číslo: 1000163251_0019
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 50874/5-5841

  Kamenný klenutý most s horní mostovkou, klenutý jedním polem valené klenby. Most je siutován nad lesní cestou a potokem v km 145,244. Na most navazují rozevírající se opěrná křídla.

 • most XX.

  objektmost XX.

  Košťany, Košťany

  katalogové číslo: 1000163251_0021
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 50874/5-5841

  Kamenný klenutý most s horní mostovkou nad lesní cestou a potokem v km 145,927. Most je proveden o jednom poli s valenou klenbou, na most navazují rozevírající se opěrná křídla.

 • most XXI.

  objektmost XXI.

  Dubí, Mstišov

  katalogové číslo: 1000163251_0022
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 50874/5-5841

  Kamenný klenutý most nad lesní cestou v km 146,390. Kosntrukce s horní mostovkou, klenutá jedním polem valené klenby.

 • most XXII.

  objektmost XXII.

  Dubí, Dubí

  katalogové číslo: 1000163251_0023
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 50874/5-5841

  Kamenný klenutý most dvakrát prodloužen ocelovou konstrukcí s kamennými pilíři nad cestou a potokem v km 148,728. Na most navazují trojúhelná vně se rozevírající opěrná křídla.

 • most XXIII.

  objektmost XXIII.

  Košťany, Košťany

  katalogové číslo: 1000163251_0024
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 50874/5-5841

  Kamenný most klenutý jedním polem s vnitřní valenou klenbou nad tratí pro lesní cestu v km 150,3-150,4. Horní mostovka je opatřena kamennou poprsnicí.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.