• důl Julius III. (část)

  areáldůl Julius III. (část)

  Litvínov, Růžodol

  katalogové číslo: 1000444152
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 51076/5-5909

  Bývalý hlubinný hnědouhelný důl Julius III. byl vybudován v 80. letech 19. století. Jeho památkově chráněná část je architektonicky a urbanisticky jednotným celkem, dokládajícím rozvoj hlubinné těžby uhlí na Mostecku. Dnes je zde technické muzeum.

 • jámová budova s těžní věží vodní jámy a strojovnou

  objektjámová budova s těžní věží vodní jámy a strojovnou

  Litvínov, Růžodol

  katalogové číslo: 1000444152_0003
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 51076/5-5909

  Objekt z 80. let 19. století tvoří dvě části obdélného půdorysu s jednoduchými fasádami bez členění. Jde o jámovou budovu, z níž vystupuje ocelová těžní věž vodní jámy a o strojovnu. Budovy mají průmyslová dělená okna a pultové střechy.

 • jámová budova s těžní věží vtažné jámy a oběhem vozů

  objektjámová budova s těžní věží vtažné jámy a oběhem vozů

  Litvínov, Růžodol

  katalogové číslo: 1000444152_0001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 51076/5-5909

  Objekt pochází z 80. let 19. století. Jámová budova má čtvercový tvar, fasády člení nárožní lizény a mezipatrová římsa. Těžní věž má příhradovou konstrukci. K budově se napojuje objekt s oběhem vozů ocelové a železobetonové konstrukce.

 • obytný objekt kolonie I.

  objektobytný objekt kolonie I.

  Litvínov, Růžodol

  katalogové číslo: 1000444152_0005
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 51076/5-5909

  Jde o součást původní dělnické kolonie z 80. let 19. století. Nízká přízemní stavba má obdélný půdorys. Fasády člení kromě otvorů lizénové rámy, okna jsou nahoře ukončená do segmentového oblouku. Střecha je sedlová. V domě byly původně čtyři byty.

 • obytný objekt kolonie II.

  objektobytný objekt kolonie II.

  Litvínov, Růžodol

  katalogové číslo: 1000444152_0006
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 51076/5-5909

  Jde o součást původní dělnické kolonie z 80. let 19. století. Nízká přízemní stavba má obdélný půdorys. Fasády člení kromě otvorů lizénové rámy, okna jsou nahoře ukončená do segmentového oblouku. Střecha je sedlová. V domě byly původně čtyři byty.

 • strojovna a původní kotelna

  objektstrojovna a původní kotelna

  Litvínov, Růžodol

  katalogové číslo: 1000444152_0002
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 51076/5-5909

  Objekt z 80. let 19. století tvoří dvě části. Strojovna parního těžního stroje (movité kulturní památky) má fasády členěné lizénami, část je vyvýšená. Krov je příhradové konstrukce, střecha sedlová. Druhou částí je původní kotelna, později sklad.

 • torzo komína

  objekttorzo komína

  Litvínov, Růžodol

  katalogové číslo: 1000444152_0004
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 51076/5-5909

  Z původního komína z 80. let 19. století zůstala jen čtvercová dolní část. Je tvořená soklem z režného cihelného zdiva, který člení zrcadla s vystupujícím písmenem X a nahoře pak profilované římsy.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.