• důl Koh-i-noor II. - část

  areáldůl Koh-i-noor II. - část

  Mariánské Radčice, Mariánské Radčice

  katalogové číslo: 1000453540
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 51437/5-5920

  Bývalý hlubinný hnědouhelný důl byl vybudován v letech 1899-1901. Jeho památkově chráněné objekty tvoří významný soubor poměrně architektonicky náročně provedených průmyslových staveb, které dokumentují rozvoj hornictví na přelomu 19. a 20. století.

 • jámová budova s těžní věží

  objektjámová budova s těžní věží

  Mariánské Radčice, Mariánské Radčice

  katalogové číslo: 1000453540_0001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 51437/5-5920

  Jámová budova byla postavená v letech 1899-1901, těžní věž pochází z 60. let 20. století. Jde tak o doklad jak počátku vzniku dolu, tak období jeho významné modernizace. Budova má fasády členěné lizénovými rámy, výrazná jsou velká průmyslová okna.

 • kompresorovna

  objektkompresorovna

  Mariánské Radčice, Mariánské Radčice

  katalogové číslo: 1000453540_0002
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 51437/5-5920

  Kompresorovna pochází z let 1899-1901. Halová budova má poměrně zdobné architektonické členění s šambránami, pilastry a římsami, objekt osvětlují průmyslová dělená okna. Střecha je sedlová, krov má příhradovou ocelovou konstrukci.

 • sklad a dílny

  objektsklad a dílny

  Mariánské Radčice, Mariánské Radčice

  katalogové číslo: 1000453540_0003
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 51437/5-5920

  Zděná halová budova z let 1899-1901 má dosti bohatě členěné fasády – s pilastry, šambránami a římsami. Většina původně dělených průmyslových oken byla zazděná nebo změněná. V sedlové střeše jsou světlíky, u štítů pak nástavce.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.