• kaple Nejsvětější Trojice

  objektkaple Nejsvětější Trojice

  Děčín, Děčín III-Staré Město

  katalogové číslo: 1000146166
  číslo ÚSKP: (53478/5-4085)
  zapsáno do státního seznamu a zaniklo

  Drobná sakrální památka v podobě barokní kaple obdélné dispozice s pravoúhlým presbytářem, sedlovou střechou, průčelím členěným pilastry a zakončeným trojúhelným štítem pocházela z 18. st. Nad presbytářem se nacházela polygonální dřevěná vížka s lucernou

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.