• zbytky hradební zdi

    objektzbytky hradební zdi

    Bílina, Bílina

    číslo ÚSKP: 54534/5-2555
    hlavní prvek: zbytky hradební zdi
    zapsáno do státního seznamu a zaniklo