• brána

  objektbrána

  Borovany, Borovany

  katalogové číslo: 1000139830
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 28516/3-32

  Barokní brána volně stojí v čele souvislé uliční fronty na původní půdorysné stopě. Průčelí má nárožní pilíře s římsovými hlavicemi nesoucími oběžnou obloukovou římsu s výrazně plastickými volutami.

 • kostel Navštívení P. Marie s farou

  areálkostel Navštívení P. Marie s farou

  Borovany, Borovany

  katalogové číslo: 1000130928
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 20118/3-35

  Kostel s kaplí, ambitem a farou v sousedství zámeckého areálu v Borovanech. Jednolodní kostel je původně pozdně gotický, s barokním presbytářem, sakristií a Škapulířovou kaplí. Patrový objekt fary navazuje na východní zámecké křídlo a je s ním současný.

 • fotografie není veřejně dostupná

  územíOchranné pásmo areálu nemovité kulturní památky zámku v Borovanech

  Borovany, Borovany

  katalogové číslo: 1788240435
  památková ochrana: OP
  číslo ÚSKP: 3143

 • pranýř

  objektpranýř

  Borovany, Borovany

  katalogové číslo: 1000135229
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 24183/3-34

  Na čtyřech kamenných stupních je postaven vysoký hranolový sokl s převislou deskou, na ní je hranolový sloup s okosenými hranami s náběhy. Na sloupu je umístěna kaplička s obeliskem završeným kamennou koulí s plechovou korouhvičkou.

 • radnice

  objektradnice

  Borovany, Borovany, Žižkovo nám. č.p. 107

  katalogové číslo: 1000128519
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 17852/3-24

  Zděná patrová budova. Průčelí do náměstí je dvouosé, členěné nárožními štukovými pilastry, plochým mezipatrovým pásem a korunní římsou. Průčelí je ukončené vykrajovaným štítem s kamennými pyramidami po stranách. V hřebeni střechy cibulovitá zvonička.

 • silniční most id. č. 157 - 014

  objektsilniční most id. č. 157 - 014

  Borovany, Borovany

  katalogové číslo: 1000133803
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 22828/3-5877

  Kamenný most přes řeku Stropnici. Řeka je překlenuta dvěma segmentovými oblouky kleneb. Most má nízké plné parapetní zídky. Střední pilíř má vně vystupující náběhy, patrně dodatečně přizděné během 19. století.

 • socha sv. Jana Nepomuckého

  objektsocha sv. Jana Nepomuckého

  Borovany, Borovany

  katalogové číslo: 1839600827
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 101452

  Barokní socha sv. Jana Nepomuckého z mušlového vápence, doplněná sochou andílka držícího kříž s Ukřižovaným. Socha je umístěná na žulovém podstavci, který má po stranách voluty. Z čelní strany podstavce je nápis s datováním 1735.

 • sousoší sv. Jana Nepomuckého s anděly

  objektsousoší sv. Jana Nepomuckého s anděly

  Borovany, Borovany

  katalogové číslo: 1000150359
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 38376/3-36

  Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého v obvyklém postoji je umístěna na podstavci půdorysu kříže. Po stranách sochy andělů natočených ke světci. Kolem obdélná balustráda s hranolovými kuželkami.

 • fotografie není veřejně dostupná

  areálusedlost zanikla, čp. 16 použito pro jiný dům

  Borovany, Borovany, 16

  katalogové číslo: 1000126296
  číslo ÚSKP: (52345/3-26)
  zapsáno do st. seznamu, upuštěno od ochr./zrušeno prohlášení

  Památková ochrana zrušena čj. 24210/66 - V/2 z 17. 6. 1966

 • fotografie není veřejně dostupná

  areálvenkovská usedlost

  Borovany, Borovany, č.p. 11

  katalogové číslo: 1000128783
  číslo ÚSKP: (18100/3-40)
  zapsáno do st. seznamu, upuštěno od ochr./zrušeno prohlášení

  Usedlost byla zbourána. Na místě památkově chráněné usedlosti čp. 11 stojí novostavba rodinného domu, který není předmětem památkové ochrany. V roce 2008 bylo na MK ČR zažádáno o zrušení památkové ochrany, stalo se tak v roce 2016.

 • venkovská usedlost

  areálvenkovská usedlost

  Borovany, Borovany, Žižkovo nám. č.p. 14

  katalogové číslo: 1000125631
  číslo ÚSKP: (15167/3-39)
  zapsáno do státního seznamu a zaniklo

  Namístě památkově chráněné usedlosti čp. 14 stojí novostavba rodinného domu, který není předmětem památkové ochrany. V roce 2008 bylo na MK ČR zažádáno o zrušení památkové ochrany, tato byla zrušena v roce 2017.

 • venkovská usedlost

  areálvenkovská usedlost

  Borovany, Borovany, č.p. 2

  katalogové číslo: 1000125880
  číslo ÚSKP: (52312/3-37)
  zapsáno do st. seznamu, upuštěno od ochr./zrušeno prohlášení

  Na místě zbourané chráněné usedlosti čp. 2 byla postavena novostavba hotelu, který není předmětem památkové ochrany. Památková ochrana zrušena č. j. 24210/66 - V/2 z 17. 6. 1966

 • venkovská usedlost

  areálvenkovská usedlost

  Borovany, Borovany, Žižkovo nám. č.p. 15

  katalogové číslo: 1000159808
  číslo ÚSKP: (54256/3-42)
  zapsáno do st. seznamu, upuštěno od ochr./zrušeno prohlášení

  Usedlost byla zbořena, na jejím místě vznikla novostavba pošty, která není předmětem památkové ochrany. Památková ochrana byla zrušena dne 30.11.1977 rozhodnutím MK ČR č.j. 19165/77.

 • venkovská usedlost

  areálvenkovská usedlost

  Borovany, Borovany, Nádražní č.p. 85

  katalogové číslo: 1000148185
  památková ochrana: KP(OP)
  číslo ÚSKP: 36337/3-29

  Patrové obytné stavení s venkovními schody a pavlačí na boční straně. V průčelí v přízemí novodobý široký vstup, patro je dvouosé, ve vykrajovaném štítu jedno okno.

 • venkovská usedlost

  areálvenkovská usedlost

  Borovany, Borovany, Žižkovo nám. č.p. 66

  katalogové číslo: 1000142903
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 31392/3-28

  Uzavřená přízemní zděná usedlost dlouhé úzké dispozice. Průčelí obytného stavení je zakončeno vykrajovaným štítem, vpravo segmentově klenutá brána do úzkého dvora.

 • venkovská usedlost

  areálvenkovská usedlost

  Borovany, Borovany, Nádražní č.p. 87

  katalogové číslo: 1000139107
  památková ochrana: KP(OP)
  číslo ÚSKP: 27842/3-30

  Uzavřená zděná usedlost. V průčelí vlevo obytné stavení s vykrajovaným štítem a štukovým zdobením, uprostřed v ustoupené poloze segmentově klenutá brána, vpravo drobný výměnek (čp. 88) s nižším trojúhelným štítem.

 • venkovská usedlost

  areálvenkovská usedlost

  Borovany, Borovany, Žižkovo nám. č.p. 44

  katalogové číslo: 1000126693
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 16163/3-27

  Drobnější uzavřená přízemní zděná usedlost dlouhé úzké dispozice. Průčelí obytného stavení je zakončeno zvlněným štítem, vlevo branka s rovným nadpražím a segmentově klenutá brána. Další hospodářské prostory patří již jinému čp.

 • venkovská usedlost - zničeno, čp. 35 použito pro jiný dům

  areálvenkovská usedlost - zničeno, čp. 35 použito pro jiný dům

  Borovany, Borovany, 35

  katalogové číslo: 1000130355
  číslo ÚSKP: (19581/3-43)
  zapsáno do státního seznamu a zaniklo

  Dům byl zbořen. V roce 2008 bylo na MK ČR zažádáno o zrušení památkové ochrany/výmaz z rejstříku ÚSKP.

 • fotografie není veřejně dostupná

  objektvenkovská usedlost - zničeno, nyní čp. 2, čp. 3 použito pro jiný dům

  Borovany, Borovany, Žižkovo nám. č.p. 3

  katalogové číslo: 1000145254
  číslo ÚSKP: (33600/3-45)
  zapsáno do státního seznamu a zaniklo

  Dům byl zbořen v 80. létech 20.století, na místo něho vznikla patrová novostavba hotelu. Dne 25.10.2013 byl dům vymazán ze seznamu ÚSKP.

 • fotografie není veřejně dostupná

  objektvenkovská usedlost - zničeno, nyní čp. 2, čp. 4 použito pro jiný dům

  Borovany, Borovany, č.p. 4

  katalogové číslo: 1000129788
  číslo ÚSKP: (19048/3-44)
  zapsáno do státního seznamu a zaniklo

  Dům byl zbořen, na jeho místě postavena novostavba hotelu, který není předmětem památkové ochrany. Dne 25.10.2013 byl dům vymazán ze seznamu ÚSKP.

 • fotografie není veřejně dostupná

  objektvenkovská usedlost - zničeno, nyní čp. 3, čp. 6 použito pro jiný dům

  Borovany, Borovany, 6

  katalogové číslo: 1000148098
  číslo ÚSKP: (36254/3-25)
  zapsáno do státního seznamu a zaniklo

  Dům byl zbořen, na místo něho vznikla novostavba obchodního domu Jednoty, která není předmětem památkové ochrany. Dne 25.10.2013 byl dům vymazán ze seznamu ÚSKP.

 • fotografie není veřejně dostupná

  objektvenkovská usedlost - zničeno, nyní čp. 3, čp. 7 použito pro jiný dům

  Borovany, Borovany, 7

  katalogové číslo: 1000140543
  číslo ÚSKP: (29185/3-46)
  zapsáno do státního seznamu a zaniklo

  Usedlost byla zbořena, na jejím místě vznikla novostavby Jednoty, která není předmětem památkové ochrany. Dne 25.10.2013 byl dům vymazán ze seznamu ÚSKP.

 • venkovská usedlost - zničeno, nyní čp. 522, čp. 12 použito pro jiný dům

  areálvenkovská usedlost - zničeno, nyní čp. 522, čp. 12 použito pro jiný dům

  Borovany, Borovany, 12

  katalogové číslo: 1000147031
  číslo ÚSKP: (35262/3-48)
  zapsáno do st. seznamu, upuštěno od ochr./zrušeno prohlášení

  Na místě zbourané usedlosti čp. 12 a čp. 13 dnes stojí rodinný dům čp. 522, který není předmětem památkové ochrany. V roce 2008 bylo na MK ČR zažádáno o zrušení památkové ochrany, stalo se tak v roce 2016.

 • fotografie není veřejně dostupná

  areálvenkovská usedlost - zničeno, nyní čp. 522, čp. 13 použito pro jiný dům

  Borovany, Borovany, 13

  katalogové číslo: 1000134022
  číslo ÚSKP: (23037/3-47)
  zapsáno do st. seznamu, upuštěno od ochr./zrušeno prohlášení

  Na místě zbourané usedlosti čp. 12 a čp. 13 dnes stojí rodinný dům čp. 522, který není předmětem památkové ochrany. V roce 2008 bylo na MK ČR zažádáno o zrušení památkové ochrany, stalo se tak v roce 2016.

 • fotografie není veřejně dostupná

  objektvenkovská usedlost - zničeno, nyní čp. 8, čp. 10 použito pro jiný dům

  Borovany, Borovany, 10

  katalogové číslo: 1000128599
  číslo ÚSKP: (17927/3-41)
  zapsáno do státního seznamu a zaniklo

  Dům byl zbořen, na místo něho vznikla novostavba obchodního domu Jednoty, která není předmětem památkové ochrany. Dne 25.10.2013 byl dům vymazán ze seznamu ÚSKP.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.