• dům U Stříbrného melounu

  objekt dům U Stříbrného melounu

  Praha, Nové Město, Ke Karlovu č.p. 457/7

  katalogové číslo: 1000152196
  památková ochrana: KP, PR(OP), SD(NZ)
  číslo ÚSKP: 40142/1-1251

  V místě středověkého domu byl ve 2. čtvrtině 18. stol. vystavěn mohutnější objekt. Na sklonku 18. stol. upravena hlavní budova (pavlačová příst, ul. fasáda) a rozšířena o dvě hosp. stavení ve dvoře, přestavěné r. 1818 Karlem Pollakem na obytné budovy.

 • dům U Volavků, U Žežulků

  objekt dům U Volavků, U Žežulků

  Praha, Nové Město, Havlíčkova č.p. 1044/8

  katalogové číslo: 1000156848
  památková ochrana: KP, PR(OP), SD(NZ)
  číslo ÚSKP: 44484/1-1171

  Barokní nárožní dům prošel po r. 1781 náročnou přestavbou, která z něj učinila klasicistní nájemní dům, pozdně klasicist. úpravu fasády navrhl v 2. čtvrť. 19. stol. patrně Jos. Maličký. Zachov. got. sklepy, v 90. zničeny některé pův. prvky a konstrukce.

 • dům U Zlaté hvězdy

  objekt dům U Zlaté hvězdy

  Praha, Malá Strana, U lužického semináře č.p. 82/7

  katalogové číslo: 1000151059
  památková ochrana: KP, PR(OP), SD(NZ)
  číslo ÚSKP: 39046/1-565

  Objekt upravený r. 1836 podle projektu Vincenta Kulhánka v klasicistním slohu, složený z původně dvou samostatných renesančních domů. Ve sklepě se nachází pozůstatek pilíře a oblouk ze zaniklého Juditina mostu.

 • dům U Zlatého Noha

  objekt dům U Zlatého Noha

  Praha, Malá Strana, Nerudova č.p. 243/27

  katalogové číslo: 1000151272
  památková ochrana: KP, PR(OP), SD(NZ)
  číslo ÚSKP: 39249/1-692

  Dům s gotickým sklepem a renesančním přízemím byl upravován v baroku a klasicismu.

 • dům U Zlatého orla

  areál dům U Zlatého orla

  Praha, Malá Strana, Nerudova č.p. 216/26

  katalogové číslo: 1000151231
  památková ochrana: KP, PR(OP), SD(NZ)
  číslo ÚSKP: 39209/1-668

  Dvoupatrový řadový dům vznikal od konce 16. století. Po několika barokních úpravách získal dům kolem roku 1800 současnou klasicistní podobu.

 • MacNevenův palác, Nevenovský

  objekt MacNevenův palác, Nevenovský

  Praha, Nové Město, Palackého č.p. 719/7

  katalogové číslo: 1000151978
  památková ochrana: KP, PR(OP), SD(NZ)
  číslo ÚSKP: 39932/1-1118

  Dům palácového typu vznikl na konci 14. stol. na nově parcelovaném pozemku kláštera u P. Marie Sněžné. R.1609 renes. přestavěn, významně rokokově upraven Ign. Palliardim kol. r. 1770. R. 1908 bylo vystavěno nové trojpatrové křídlo podle M. Blechy.

 • Valkounský dům

  objekt Valkounský dům

  Praha, Malá Strana, Nerudova č.p. 211/14

  katalogové číslo: 1000151224
  památková ochrana: KP, PR(OP), SD(NZ)
  číslo ÚSKP: 39202/1-663

  Řadový třípatrový dům na hloubkové parcele je již gotického původu. Dům byl později mnohokrát přestavován, ve 20. letech 18. stol. také jeho tehdejším majitelem architektem J. B. Santinim. Jeho úpravy byly převážně překryty pozdějšími přestavbami.

 • Adamova lékárna

  objektAdamova lékárna

  Praha, Nové Město, Václavské náměstí 775/8

  katalogové číslo: 1000153095
  památková ochrana: KP, PR(OP), SD(NZ)
  číslo ÚSKP: 41004/1-1821

  Novostavba nájemního domu z l. 1911-12 podle návrhu M. Blechy navázala na starší stavbu, z níž se zachovaly sklepy a část přízemí. V přízemí histor. Adamova lékárna s pův regály. Hl. průčelí rozvrženo do dvou částí, pravá dominuje seces. ovál. arkádou.

 • administrativní budova

  objektadministrativní budova

  Praha, Staré Město, Bartolomějská č.p. 306/5

  katalogové číslo: 1000152977
  památková ochrana: KP, PR(OP), SD(NZ)
  číslo ÚSKP: 40889/1-1748

  Řadová funkcionalistická kancelářská budova Bohumíra Kozáka z let 1936-42 byla provedena technologií železobetonového skeletu. Stojí na místě dvou starších, pův. středověkých domů.

 • administrativní budova

  objektadministrativní budova

  Praha, Smíchov, Nábřežní 90/4

  katalogové číslo: 1000153232
  památková ochrana: KP, PR(OP), SD(NZ)
  číslo ÚSKP: 41134/1-1905

  Na místě bývalého Karpelesova mlýna stojí novostavba z doby okolo r. 1920 navržená J. V. Justichem. V roce 1987 byla modernizována a spojena proskleným visutým krčkem s malostranskou vodárenskou věží.

 • administrativní budova ČKD

  objektadministrativní budova ČKD

  Praha, Staré Město, Na můstku 388/9

  katalogové číslo: 1000153646
  památková ochrana: KP, PR(OP), SD(NZ)
  číslo ÚSKP: 41533/1-2166

  Budova Aleny a Jana Šrámkových vznikla v souvislosti s výstavbou trasy A pražského metra v l. 1976-83. Na interiérech se podíleli L. Lábus, J. Rybák a G. Szabóková. Jde o první českou budovu významně ovlivněnou postmodernismem.

 • Aichbauerovský dům

  areálAichbauerovský dům

  Praha, Malá Strana, Nosticova č.p. 465/2

  katalogové číslo: 1000156821
  památková ochrana: KP, PR(OP), SD(NZ)
  číslo ÚSKP: 44458/1-844

  Původně pozdně renesanční dům radikálně přestavěný na konci 17. století s pozdějšími úpravami se k Nosticově ulici obrací pouze přízemním klasicizujícím stavením. Samotný dům je jednopatrový s mansardovou střechou.

 • Akademie věd ČR

  objektAkademie věd ČR

  Praha, Staré Město, Národní č.p. 1009/3

  katalogové číslo: 1000150849
  památková ochrana: KP, PR(OP), SD(NZ)
  číslo ÚSKP: 38842/1-436

  Novorenesanční budova byla vystavěna pro potřeby České spořitelny. Soutěž v r. 1858 vyhrál I. Ullmann a podle jeho návrhu byla postavena dnešní vých. část. Budova byla rozšířena r. 1895 F. Schachnerem. V 50. l. 20. stol. byl dům upraven pro potřeby AV.

 • Anenský klášter

  areálAnenský klášter

  Praha, Staré Město, Anenská č.p. 211/4

  katalogové číslo: 1000150151
  památková ochrana: KP, PR(OP), SD(NZ)
  číslo ÚSKP: 38181/1-108

  Bývalý klášter dominikánek je situován v jedné z nejdéle osídlených částí Prahy. Areál se sestává ze dvou dvorů. Je původně gotický, raně barokně přestavěný a r. 1676 rozšířený patrně Giovannim Domenikem Orsim.

 • Anežský klášter

  areálAnežský klášter

  Praha, Staré Město, Anežská č.p. 811/12

  katalogové číslo: 1000001608
  památková ochrana: KP, NKP, PR(OP), SD(NZ)
  číslo ÚSKP: 11737/1-407

  Areál bývalého kláštera klarisek a menších bratří je první gotickou architekturou v Praze. Založen byl v 30. letech 13. stol., dostavěn byl kolem r. 1270. Upravován byl goticky, renesančně a barokně. Ve 20. století byl rekonstruován.

 • Apollónův chrám

  objektApollónův chrám

  Břeclav, Charvátská Nová Ves, Nový dvůr č.p. 196

  katalogové číslo: 1000151593
  památková ochrana: KP, SD
  číslo ÚSKP: 39562/7-1280

  Sloupová kolonáda obdélného půdorysu z první čtvrtiny 19. století je dílem architekta Josefa Kornhäusela. Stavbu dotváří sochařská výzdoba Josefa Kliebera z roku 1908. Objekt představuje unikátní spojení uměle krajiny s architekturou.

 • Arcibiskupský palác

  areálArcibiskupský palác

  Praha, Hradčany, Hradčanské nám. č.p. 56/16

  katalogové číslo: 1000151653
  památková ochrana: KP, PR(OP), SD(NZ)
  číslo ÚSKP: 39619/1-923

  Arcibiskupský palác byl vystavěn v letech 1676-9 podle návrhu Jeana Baptisti Matheye v místech staršího renesančního paláce. Současná podoba pak pochází z přestavby z 60. let 18. století, kterou navrhl architekt Jan Josef Wirch.

 • arciděkanství

  areálarciděkanství

  Kutná Hora, Kutná Hora-Vnitřní Město, Jakubská č.p. 1

  katalogové číslo: 1000131349
  památková ochrana: KP, PR(OP), SD(NZ)
  číslo ÚSKP: 20515/2-1043

  Areál arciděkanství s ohradními a opěrnými zdmi se schody a zahradou. Dům je patrový, dvojkřídlý, s renesančním mramorovým vstupním portálem a bohatou barokní fasádou. Středověké sklepy. Raně barokní přestavba, úpravy v l. 1692-95 a v 18. a 19. stol.

 • atelier Josefa Sudka

  objektatelier Josefa Sudka

  Praha, Malá Strana, Újezd, Všehrdova, Besední

  katalogové číslo: 1000153600
  památková ochrana: KP, PR(OP), SD(NZ)
  číslo ÚSKP: 41487/1-2135

  Zahradní stavba fotografického ateliéru, částečně zděná, částečně dřevěná, byla na stávající místo přenesena v roce 1901. Dnešní stavba je kopií původního ateliéru.

 • Aueršperský palác

  objektAueršperský palác

  Praha, Malá Strana, Valdštejnské nám. 16/1

  katalogové číslo: 1000001518
  památková ochrana: KP, NKP, PR(OP), SD(NZ)
  číslo ÚSKP: 38963/1-515

  Nárožní dvoupatrový palác vznikl spojením dvou historických domů v roce 1682. Jednoduchá raně barokní fasáda byla mírně pozměněna během úprav po roce 1751.

 • Autoklub ČR

  objektAutoklub ČR

  Praha, Nové Město, Opletalova č.p. 1337/29

  katalogové číslo: 1000153132
  památková ochrana: KP, PR(OP), SD(NZ)
  číslo ÚSKP: 41040/1-1845

  Pro novou budovu Autoklubu využil spolek dvoupatrovou klasicist. budovu, jejíž zdivo do úrovně 1. p. bylo zakomponováno do nové puristické budovy, vystavěné v l. 1926-29 podle plánů arch. Pavla Janáka. Pův. vzhled obj. i interiéry dobře zachovány.

 • Backenhauslovský dům

  objektBackenhauslovský dům

  Praha, Hradčany, Pohořelec č.p. 145/10

  katalogové číslo: 1000151755
  památková ochrana: KP, PR(OP), SD(NZ)
  číslo ÚSKP: 39720/1-987

  Dnešní dvoupatrová budova se středním převyšujícím rizalitem vznikala postupně od konce 16. století, nejvýznamnější barokní přestavba r. 1722. Dochován jeden barokní sklep a dva menší klasicistní sklepy. nynější stav po rekonstrukci z r. 1969.

 • banka

  objektbanka

  Praha, Nové Město, Na příkopě č.p. 850/8

  katalogové číslo: 1000121881
  památková ochrana: KP, PR(OP), SD(NZ)
  číslo ÚSKP: 10066/1-2218

  Neobarokní bankovní palác vznikl v l. 1894-96 na parcelách domů čp. 880 a 881, které zakoupila vídeňská banka Creditanstalt. Nákladná fasáda z hořického pískovce vyšla z projektu E. Förstra, sochařská výzdoba je dílem A. Poppa, bohatě zdobený interier.

 • banka

  objektbanka

  Praha, Nové Město, Na příkopě č.p. 858/20

  katalogové číslo: 1000152036
  památková ochrana: KP, PR(OP), SD(NZ)
  číslo ÚSKP: 39989/1-1150

  Neorenesanční bankovní palác vznikl na místě staršího Nostického paláce v l. 1894-96 jako první samostatné dílo O. Polívky. Fasády s bohatou plastickou i mozaik. výzdobou, hodnotná i výzdoba a zařízení interiérů, sochy. nástěnné malby, štuková výzd.

 • banka - býv. Hypoteční banka

  objektbanka - býv. Hypoteční banka

  Praha, Nové Město, Senovážné náměstí č.p. 991/13

  katalogové číslo: 1000153110
  památková ochrana: KP, PR(OP), SD(NZ)
  číslo ÚSKP: 41019/1-1831

  Pozdně novorenes. palác Hypoteční banky představuje jednu z nejhodnotnějších pražských novorenes. staveb a vrchol autor. tvorby Achilia Wolfa, který ji v r. 1890 navrhl. Na výzdobě fasády s reliéf. finanční symbolikou se podíleli C. Klouček a A. Popp.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.