• panský hospodářský dvůr

  objektpanský hospodářský dvůr

  Louka, Louka, č.p. 367

  katalogové číslo: 1000121885_0001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 10272/7-8576

  Křídla bývalého panského dvora při renesančním zámku přestavěném v 18. st. na barokní sýpku tvoří nedílnou komponentu podoby i funkce areálu raně novověkého panského sídla i pozdějšího vrchnostenského dvora.

 • sýpka

  objektsýpka

  Liběšice, Soběnice

  katalogové číslo: 1089695113_0002
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 103512

  Přízemí sýpky kryté sedlovou střechou s eternitovou krytinou je vyzděno z lomového kamene a cihel, patro je hrázděné konstrukce.

 • kaple Panny Marie

  objektkaple Panny Marie

  Pohled, Simtany

  katalogové číslo: 1999994427
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106142

  Drobná pozdně barokní sakrální architektura působivě zasazená do mírně svažitého prostranství na kraji obce pochází z poloviny 18. století. Mimořádně hodnotná je zejména objevená fresková výmalba interiéru kapličky, která vyniká vysokou uměleckou úrovní.

 • vila Břetislava Kafky

  areálvila Břetislava Kafky

  Červený Kostelec, Červený Kostelec, Koubovka č.p. 716

  katalogové číslo: 1999993741
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106144

  Autenticky dochovaný areál vily českého sochaře a parapsychologa Břetislava Kafky, vystavěné v letech 1932-1933. Areál tvoří vila, zahrada a ohrazení zahrady.

 • ateliér Břetislava Kafky

  objektateliér Břetislava Kafky

  Červený Kostelec, Červený Kostelec, Koubovka č.p. 587

  katalogové číslo: 1999993740
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106145

  Přízemní ateliérová budova českého sochaře a restaurátora, postavená v letech 1926 – 1927. Společně s vilou tvoří významný doklad městského urbanismu a vývoje meziválečné architektury.

 • pomník hrdinům od Zborova

  objektpomník hrdinům od Zborova

  Blansko, Blansko

  katalogové číslo: 1999993003
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106146

  Blanenský pomník hrdinům od Zborova nacházející se dnes v parku na nábřeží řeky Svitavy náleží do konvolutu tří soch odlitých podle modelu akademického sochaře Karla Babky roku 1933 v blanenských železárnách.

 • dům

  objektdům

  České Budějovice, České Budějovice 3, Fráni Šrámka č.p. 1176/29

  katalogové číslo: 1999992284
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106148

  Obytný dům z roku 1900 postavený v historizujícím neorenesančním slohu je cenným příkladem staveb předměstské zástavby z přelomu 19. a 20. století v Českých Budějovicích. Dům má cenný exteriér, interiér včetně dispozičního řešení.

 • rodinný dům

  objektrodinný dům

  Plavy, Plavy, 197

  katalogové číslo: 1000023539
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106149

  Rodinný dům továrníka Františka Brůny je stavbou s převahou forem geometrické secese s uplatněním truhlářských prvků odkazující k lidové architektuře regionu.

 • areál fary

  areálareál fary

  Prosiměřice, Prosiměřice, č.p. 93

  katalogové číslo: 1999992567
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106150

  Areál monumentální barokní fary s farním dvorem, který bezprostředně přiléhá k sakrálnímu okrsku středověkého farního kostela sv. Jiljí, představuje mimořádně cennou urbanistickou, architektonickou a historickou památku.

 • soubor mostů

  souborsoubor mostů

  Stráž nad Nežárkou, Stráž nad Nežárkou

  katalogové číslo: 1999995980
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106156

  Mosty č. 1489-1 a č. 1489-2 byly zřejmě postaveny ve stejnou dobu. Pocházejí zřejmě z doby po roce 1827.

 • chlévy

  objektchlévy

  Ledce, Ledce, č.p. 38

  katalogové číslo: 1999991814_0004
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106159

  Volně stojící zděné stavení spoluutváří areál mlýna. Chlévy snad pocházejí z druhé pol. 19. stol., snad vystavěny v souvislosti s obnovou mlýna po požáru, ale byly ještě přestavěny koncem 40. l. 20. stol. a upraveny ve druhé pol. 20. stol.

 • stodola

  objektstodola

  Ledce, Ledce, č.p. 38

  katalogové číslo: 1999991814_0003
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106159

  Zděná stodola nad obdélným půdorysem, stojící v blízkosti mlýnice. Běžná zemědělská stavba datovaná ve štítu do r. 1904, v jejímž zdivu je řada druhotně užitých prvků (mlýnské kameny) a která snad stojí na místě původního středověkého mlýna.

 • vodní mlýn

  areálvodní mlýn

  Ledce, Ledce, č.p. 38

  katalogové číslo: 1999991814
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106159

  Areál mlýna se v podstatě dochoval v podobě odpovídající stavu před druhou světovou válkou. Jedná se o velmi cennou technickou památku, jejíž hodnoty spočívají především v autenticitě dochovaných historických staveb a kompletnosti mlýnské technologie.

 • nájemní dům

  objektnájemní dům

  Brno, Černá Pole, Milady Horákové č.p. 1895/19

  katalogové číslo: 1999992437
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106164

  Velkoryse pojatý trojkřídlý pavlačový dům je jedinečným dokladem bytové architektury pro chudší vrstvy obyvatelstva. Architektonicky jednotné neorenesanční průčelí je výraznou dominantou křižovatky dvou ulic (Náměstí 28. října 1, Milady Horákové 19).

 • železniční stanice Hrubá Voda

  souborželezniční stanice Hrubá Voda

  Hlubočky, Hrubá Voda, č.p. 20

  katalogové číslo: 1999996165
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106165

  Soubor budov železniční stanice vystavěn mezi lety 1870 - 1872, rozšířen a přestavěn v secesním stylu v roce 1908.

 • Schwarzerův kříž

  objektSchwarzerův kříž

  Králíky, Králíky

  katalogové číslo: 1000025361
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106167

  Kamenný autorsky neurčený kříž s Ukřižovaným na tvarovaném podstavci z r. 1852, původně doplněný o dvě menší plastiky po stranách kříže, do ikonografického typu Kalvárie.

 • městský dům

  objektměstský dům

  Bílovec, Bílovec, Pivovarská č.p. 121/26

  katalogové číslo: 1999993396
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106168

  Dvoutraktový dvoupodlažní dům s historizující fasádou. Součástí východního obvodového zdiva severního patrně barokního traktu domu je středověká městská hradební zeď z přelomu 14. a 15. až 1. poloviny 15. století.

 • Lutherův památník

  objektLutherův památník

  ,

  katalogové číslo: 1999992816
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106179

  Lutherův památník zhotovený roku 1883 k oslavám 400. výročí Lutherova narození. Bronzová socha byla odlita dle návrhu sochaře Johanna Rössnera v dílně Christopha Lenze v Norimberku. Jedná se o jediný Lutherův památník na území České republiky.

 • pomník obětem I. světové války

  objektpomník obětem I. světové války

  Hranice, Hranice

  katalogové číslo: 1000023839
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106180

  Pomník zhotovený roku 1928 významným chebským sochařem Karlem Wilfertem ml. v klasicizujícím stylu. Jedná se o jeden z architektonicky a sochařsky nejkvalitněji provedených památníků tohoto typu v kraji.

 • kaple sv. Vojtěcha

  objektkaple sv. Vojtěcha

  Kraslice, Sklená

  katalogové číslo: 1659702773
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106182

  Barokní kaple vystavěná v letech 1718–1722. Stavebníkem byla vdova po mlynáři Pavlu Dotzauerovi Marie Rosina. Ta ji nechala postavit ke cti svého manžela. V roce 1909 byla před vstupem vybudována předsíňka. Zvonice je dodatečná.

 • městský dům

  areálměstský dům

  Mšeno, Mšeno, Masarykova č.p. 260

  katalogové číslo: 1000122417
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106187

  Maloměstská usedlost s patrovým roubeným domem z roku 1790, branami a hospodářskými objekty z počátku 19. století.

 • městský dům

  objektměstský dům

  Bezdružice, Bezdružice, Úterská č.p. 55

  katalogové číslo: 1999994709
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106188

  Městský dům situovaný v nároží ulic v JV koutu náměstí Kryštofa Haranta. Jedná se o volně stojící stavbu, která původně tvořila zadní trakt měststkého barokního domu. Mimořádně dobře dochovaný objekt, včetně celé řady historických detailů a konstrukcí.

 • evangelický kostel

  objektevangelický kostel

  Jaroměř, Semonice

  katalogové číslo: 1999996657
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106189

  Klasicizujíci kostel na severním okraji vsi je středem urbanistické kompozice areálu s farou a školou.

 • sýpka

  objektsýpka

  Neuměř, Neuměř, č.p. 2

  katalogové číslo: 1999992818
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106205

  Drobná roubená hospodářská stavba, která původně tvořila součást hospodářského zázemí usedlosti čp. 2. Jedná se o tradiční památku lidového stavitelství datovanou do pol. 18. stol.

 • usedlost

  areálusedlost

  Liběšice, Soběnice, 4

  katalogové číslo: 1000001625
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106207

  Původní dům č. p. 4 a stodola byly postaveny před rokem 1843. Krátce po něm byly oba objekty upraveny do současné podoby a jsou tak zachyceny na indikační skice stabilního katastru. K usedlosti patří ještě hospodářský objekt a brána mezi ním a stodolou.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.