• vlakové nádraží

  areálvlakové nádraží

  Duchcov, Duchcov, Teplická č.p. 1277/150

  katalogové číslo: 1000021500
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106208

  Železniční stanice vznikla v rámci přeložky trati Teplice v Čechách - Most. Budova byla zprovozněna v roce 1969. Jedná se o solitérní stavbu na půdorysu šestihranu. Jejím autorem je Jiří Hyliš, spoluzodpovědný za projekt byl též známější Jaroslav Otruba.

 • socha Opřená

  objektsocha Opřená

  Duchcov, Duchcov

  katalogové číslo: 1000021500_0002
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106208

  Autorem plastiky je sochař Julius O. Lankáš (1909-1991). Socha je umístěna pod schodištěm v květinovém bazénku. Postava nahé ženy sedí schoulená, rukama si přidržuje kolena, na kterých má položenou hlavu.

 • nádrž na dešťovou vodu

  objektnádrž na dešťovou vodu

  Duchcov, Duchcov

  katalogové číslo: 1000021500_0003
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106208

  Pod střešním chrličem je u jihozápadní fasády zbudován osmihraný venkovní bazének, aby pojal proud dešťové vody ze střechy. Jde o betonovou mělkou nádržku (výška cca 40cm, hloubka 20cm). patrně bez odtoku. Hrubý pohledový beton nemá povrchovou úpravu.

 • odbavovací budova

  objektodbavovací budova

  Duchcov, Duchcov, Teplická č.p. 1277/150

  katalogové číslo: 1000021500_0001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106208

  Centrální koncept budovy je logickou reakcí na situaci místa, kdy spolu silnice a železnice svírají úhel 60°. Průčelí tak může být rovnoběžné se silnicí, zadní trakt z kterého vychází podchod zase s nástupišti. Šestiboký hranol překrývá příhradová deska.

 • hostinec

  objekthostinec

  Vilantice, Chotěborky, č.p. 4

  katalogové číslo: 1999993775
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106209

  Přízemní zděné stavení historizující fasádou. Součást infrastruklury vesnice.

 • sbor církve českolovenské husitské

  objektsbor církve českolovenské husitské

  Dvůr Králové nad Labem, Dvůr Králové nad Labem, Legionářská č.p. 1311

  katalogové číslo: 1999993694
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106210

  Urbanisticky exponovaný objekt na obvodu městského jádra vystavěný v posledních letech 1. čtvrti 20. století podle návrhu O. Lisky.

 • hospodářské budovy usedlosti

  areálhospodářské budovy usedlosti

  Kozárovice, Kozárovice, č.p. 5

  katalogové číslo: 1999994689
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106211

  Hospodářské budovy (sýpka, stodola, chlévy) vznikly v letech 1840-71 a jsou autenticky dochovanými stavbami usedlosti, typické pro oblast severního Prácheňska. Nejhodnotnějším prvkem je patrová klasicistní sýpka s dochovanými historickými konstrukcemi.

 • hrobka rodiny Walter

  objekthrobka rodiny Walter

  Králíky, Králíky

  katalogové číslo: 1000026117_0008
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106212

  Architektonicky hodnotný kamenný náhrobek významné Králické podnikatelské rodiny, asi z poč. 20. století, ve stylu historismu. Příklad reprezentativního německého náhrobku z období největšího rozvoje města.

 • hrobka rodiny Kretschmer

  objekthrobka rodiny Kretschmer

  Králíky, Králíky

  katalogové číslo: 1000026117_0007
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106212

  Architektonicky hodnotný žulový náhrobek rodiny významného starosty města Králík, asi z 20. let 20. století, ve stylu moderny s dozvuky historismu. Příklad reprezentativního německého náhrobku z období před poválečným vysídlením německého obyvatelstva.

 • hrobka rodiny Wagner

  objekthrobka rodiny Wagner

  Králíky, Králíky

  katalogové číslo: 1000026117_0006
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106212

  Typově ojedinělý německý náhrobek lokálně významné osobnosti, knížecího hajného, z kvalitní černé leštěné jesenické žuly, s bronzovými dekoracemi a dochovanou signaturou zhotovitele A.Waltera ze Supíkovic, zřejmě dílo Supíkovické odborné kamenické školy.

 • náhrobek Franze Wanieka s plastikou ženy - plačky

  objektnáhrobek Franze Wanieka s plastikou ženy - plačky

  Králíky, Králíky

  katalogové číslo: 1000026117_0005
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106212

  Typově ojedinělý náhrobek z 30. let 20. století, ve stylu moderny, na hrobě významné králické osobnosti, majitele textilní fabriky, představuje hodnotný doklad úrovně architektonického návrhu i funerální plastiky v regionu.

 • ústřední litinový krucifix

  objektústřední litinový krucifix

  Králíky, Králíky

  katalogové číslo: 1000026117_0004
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106212

  Monumentální litinový kříž vystavěný r.1897 na náklady obce Králíky na městském hřbitově, představuje hodnotný doklad produkce umělecké litiny neurčené železárny z 90. Let. 19. století, v dobově nejobvyklejším historizujícím až eklektickém provedení.

 • hrobka rodiny Walter

  objekthrobka rodiny Walter

  Králíky, Králíky

  katalogové číslo: 1000026117_0003
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106212

  Hrobka významné Kralické podnikatelské rodiny, majitelů tkalcovny Walterů, z doby založení hřbitova, s umělecky hodnotným mramorovým secesním náhrobkem. Je dokladem vysoké úrovně uměleckého řemesla a vývoje náhrobku na poč. 20.století v oblasti Sudet.

 • hrobka rodiny Rotter

  objekthrobka rodiny Rotter

  Králíky, Králíky

  katalogové číslo: 1000026117_0002
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106212

  Pozdně empírová stavba rodinné hrobky z r.1857, významných regionálních textilních podnikatelů a zemských politiků, přenesená r. 1905 na nový městský hřbitov. Doklad úrovně stavebních a uměleckořemeslných aktivit ve městě na přelomu 19. a 20. století.

 • vstupní budova

  objektvstupní budova

  Králíky, Králíky, Hřbitovní č.p. 390

  katalogové číslo: 1000026117_0001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106212

  Reprezentativní vstupní budova hřbitova s obřadní síní z let 1896-1898, v historizujícím neorenesančním stylu s výraznou centrální kopulí, završenou sochou stojícího anděla. Budova se na hřbitov otevírá arkádovou lodžií.

 • soubor na městském hřbitově

  souborsoubor na městském hřbitově

  Králíky, Králíky, Hřbitovní č.p. 390

  katalogové číslo: 1000026117
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106212

  Soubor objektů městského hřbitova z let 1895-1897, zahrnující neorenesanční obřadní síň, architektonicky a umělecky hodnotné hrobky významných Kralických osobností a ústřední litinový kříž, zřízený městem r. 1897.

 • soubor Zátkovy vila

  areálsoubor Zátkovy vila

  Libníč, Libníč, č.p. 48

  katalogové číslo: 1000121934
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106218

  Zátkova vila, postavená v neorenesančním slohu, je cenným dokladem historizující architektury konce 19. století se zachovalým architektonickým konceptem včetně fasád a dispozice. Současně s vilou vznikl krajinářský park.

 • evangelický kostel

  objektevangelický kostel

  , Mokřiny

  katalogové číslo: 1000001833
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106292

  Evangelický kostel postavený v letech 1912–1914 podle návrhu významného berlínského architekta Otto Bartninga v přetrvávajícím tradičním tvarosloví. Kostel tak svým zevnějškem připomíná nedaleké kostely tzv. ašského evangelického baroka.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.