• výklenková kaplička

  objektvýklenková kaplička

  Radhostice, Radhostice

  číslo ÚSKP: 22090/3-3740
  hlavní prvek: výklenková kaple
  památková ochrana: kulturní památka

 • hospoda

  objekthospoda

  Radhostice, Radhostice, 23

  číslo ÚSKP: 29893/3-3738
  hlavní prvek: hostinec s obytnou a hospodářskou částí
  památková ochrana: kulturní památka

 • kaple sv. Jana Nepomuckého

  objektkaple sv. Jana Nepomuckého

  Radhostice, Radhostice

  číslo ÚSKP: 39319/3-3739
  hlavní prvek: kaple sv. Jana Nepomuckého
  památková ochrana: kulturní památka

 • vjezd a stodola usedlosti

  areálvjezd a stodola usedlosti

  Radhostice, Radhostice, 18

  číslo ÚSKP: 53408/3-3737
  hlavní prvek: venkovská usedlost, z toho jen: vjezd a stodola
  zapsáno do st. seznamu, upuštěno od ochr./zrušeno prohlášení

 • Libotyně

  územíLibotyně

  Radhostice, Libotyně, 24; 6

  číslo ÚSKP: 2250
  hlavní prvek: Libotyně
  památková ochrana: památková zóna

 • kovárna

  objektkovárna

  Radhostice, Libotyně, 24

  číslo ÚSKP: 15622/3-3735
  hlavní prvek: kovárna
  památková ochrana: kulturní památka

 • fara

  areálfara

  Radhostice, Lštění, 1

  číslo ÚSKP: 17685/3-3660
  hlavní prvek: fara
  památková ochrana: kulturní památka

 • hradiště

  objekthradiště

  Radhostice, Lštění

  číslo ÚSKP: 26727/3-3661
  hlavní prvek: tvrziště
  památková ochrana: kulturní památka

 • kostel sv. Vojtěcha

  areálkostel sv. Vojtěcha

  Radhostice, Lštění

  číslo ÚSKP: 27772/3-3656
  hlavní prvek: kostel sv. Vojtěcha
  památková ochrana: kulturní památka

 • kaple P. Marie

  objektkaple P. Marie

  Radhostice, Libotyně

  číslo ÚSKP: 34396/3-3736
  hlavní prvek: kaple Panny Marie
  památková ochrana: kulturní památka

 • kaple sv. Vojtěcha

  objektkaple sv. Vojtěcha

  Radhostice, Lštění

  číslo ÚSKP: 38802/3-3659
  hlavní prvek: kaple sv. Vojtěcha
  památková ochrana: kulturní památka

 • venkovská usedlost

  areálvenkovská usedlost

  Radhostice, Libotyně, 6

  číslo ÚSKP: 47267/3-3734
  hlavní prvek: venkovská usedlost
  památková ochrana: kulturní památka