• socha Aloise Jiráska

  objektsocha Aloise Jiráska

  Hronov, Hronov

  katalogové číslo: 1000126083
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 15590/6-1618

  Realisticky ztvárněný figurální pomník od J. Malejovského, Socha je připomínkou zdejšího rodáka, známého českého spisovatele Aloise Jiráska.

 • hrob Aloise Jiráska

  objekthrob Aloise Jiráska

  Hronov, Hronov

  katalogové číslo: 1000129504
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 18780/6-1619

  Hrob ze světlé žuly s nadživotní sochou klečící ženy. Autorem sochy je J. Horejc. Hrob je doplněn tújemi a drobnými okrasnými dřevinami.

 • kostel Všech svatých

  areálkostel Všech svatých

  Hronov, Hronov, Regnerova

  katalogové číslo: 1000143741
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 32185/6-1612

  Barokně upravený gotický kostel s pozdně renesanční zvonicí, kaplí s márnicí tvoří dominantu města.

 • sloup se sochou P. Marie

  objektsloup se sochou P. Marie

  Hronov, Hronov

  katalogové číslo: 1000149686
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 37752/6-1617

  Roku 1725 vystavěný mariánský sloup, včetně čtyř soch českých patronů, je kvalitní ukázkou vrcholně barokního sochařství ve východních Čechách. Jeho vznik financovali P. Klugar z České Skalice a P. Korda z Poniklé, oba hronovští rodáci.

 • fotografie není veřejně dostupná

  areálvenkovská usedlost

  Hronov, Zbečník, č.p. 74

  katalogové číslo: 1000126873
  číslo ÚSKP: (52377/6-1632)
  zapsáno do st. seznamu, upuštěno od ochr./zrušeno prohlášení

  usedlost

 • Jiráskovo divadlo

  objektJiráskovo divadlo

  Hronov, Hronov, nám. Čs. armády č.p. 500

  katalogové číslo: 1000126658
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 16131/6-1615

  Víceúčelová divadelní budova v urbanisticky významné poloze na náměstí městečka, dílo arch. Jindřicha Freiwalda.

 • venkovský dům tzv. tvrz

  objektvenkovský dům tzv. tvrz

  Hronov, Hronov, Dvorská č.p. 49

  katalogové číslo: 1000162785
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 49638/6-6036

  Mimořádně hodnotná stavba lidové architektury vystavěná jako pokračovatel středověké tvrze těsně po r. 1640. Má přímý vztah k historii města, autenticky dokládá charakter jeho zástavby. Jedna z nejstarších dřevěných staveb regionu.

 • venkovský dům - Kalinův domek

  objektvenkovský dům - Kalinův domek

  Hronov, Hronov, Jiráskova č.p. 73

  katalogové číslo: 1000139488
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 28201/6-1611

  Přízemní roubené stavení. Příklad zástavby podhorského východočeského městečka v 18. století, spojený s literární tvorbou A. Jiráska.

 • venkovský dům

  objektvenkovský dům

  Hronov, Hronov, Husova č.p. 80

  katalogové číslo: 1000137364
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 26201/6-1620

  Přízemní roubený dům. Doklad zástavby podhorského východočeského městečka vázaný na literární tvorbu A. Jiráska.

 • venkovská usedlost

  areálvenkovská usedlost

  Hronov, Velký Dřevíč, č.p. 42

  katalogové číslo: 1000154008
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 41877/6-1631

  Zemědělská usedlost s pravidelným dvorem ze tří stran obestavěným budovami. Příklad prolínání architektury broumovského a slezského typu, doklad hospodářské a řemeslné úrovně venkova v 19. století.

 • venkovský dům

  objektvenkovský dům

  Hronov, Žabokrky, č.p. 46

  katalogové číslo: 1000159164
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 46645/6-1633

  Původně roubený volně stojící chalupnický domek s křížovou světničkou na subtilních vysokých sloupcích. Hodnotný doklad vývoje lidové architektury v regionu.

 • venkovský dům - rodný domek Aloise Jiráska

  objektvenkovský dům - rodný domek Aloise Jiráska

  Hronov, Hronov, Jiráskova č.p. 90

  katalogové číslo: 1000154240
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 42093/6-1614

  Přízemní roubený dům z konce 18. stol. s přisazenou boční světničkou a s tradiční trojdílnou dispozicí komorochlévního typu. Dům je celoplošně olíčen vápenným nátěrem, střecha kryta dřevěným šindelem. V domě se v roce 1851 narodil spisovatel A. Jirásek.

 • vila

  areálvila

  Hronov, Hronov, Jiřího z Poděbrad č.p. 22

  katalogové číslo: 1999994000
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 50350/6-6133

  Volně stojící dvoupatrová funkcionalistická vila s nastaveným podkrovím obklopená velkou zahradou vystavěná pro továrníka Rudolfa Holznera v letech 1937 – 1938 podle projektu architekta Heinricha Kulky.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.