Vaše hledání je příliš obecné, upřesněte prosím hledání. Vypsali jsme prvních 300 výsledků.

 • Smuteční síň a krematorium v Blatné

  objektSmuteční síň a krematorium v Blatné

  Blatná, Blatná, Buzická č.p. 870

  katalogové číslo: 1999995191
  číslo ÚSKP:

  Stavební celek na hřbitově v Blatné se sestává ze smuteční síně, krematoria a zvoničky. Blatenská smuteční síň s krematoriem jsou pojaty v mezinárodním stylu.

 • Kaple na hřitově v Bechyni

  objektKaple na hřitově v Bechyni

  Bechyně, Bechyně, Na Libuši č.p. 704

  katalogové číslo: 1999995192
  číslo ÚSKP:

  Kaple je zmodernizovaným podáním tradiční jednoduché kompozice jednolodního venkovského kostela. Zvláště v pojetí věže se odráží soudobé směřování architektury 60.let 20.století k organickým tvarům.

 • fotografie není veřejně dostupná

  areálPionýrský tábor České státní pojišťovny Praha v Raděticích u Bechyně

  Radětice, Radětice, č.p. 60

  katalogové číslo: 1999995193
  číslo ÚSKP:

  Objekty tábora jsou ranou, kvalitní ukázkou postmoderny u nás. Autoři citlivě zachovali původní objekty a vyšli z jejich architektury, kterou doplnily zmodernizovanými prvky – okny, schodišti, pavlačemi či výzdobou štítu.

 • Společenský dům v Bechyni

  objektSpolečenský dům v Bechyni

  Bechyně, Bechyně, U Nádraží č.p. 602

  katalogové číslo: 1999995194
  číslo ÚSKP:

  Společenský dům v Bechyni je kvalitní ukázkou brutalistní architektury v Čechách.

 • fotografie není veřejně dostupná

  objektObchodní dům Rubín v Bechyni

  Bechyně, Bechyně, Libušina č.p. 170

  katalogové číslo: 1999995195
  číslo ÚSKP:

  Obchodní dům Rubín je je kvalitní ukázkou brutalistní architektury v Čechách. Je dílem předního jihočeského architekta Bohumila Böhma, zachoval se v autentickém stavu v exteriéru i v interiéru .

 • sídlo OV KSČ

  objektsídlo OV KSČ

  Děčín, Děčín I-Děčín, Pohraniční č.p. 1288/1

  katalogové číslo: 1999995198
  číslo ÚSKP:

  Hmotově dominantní trojkřídlý objekt byl postaven mezi lety 1979-1985. Administrativní budova vznikla pod vedením Ing. arch. Miroslav Netolička.

 • administrativní budovy ČSPLO

  objektadministrativní budovy ČSPLO

  Děčín, Děčín I-Děčín, K. Čapka č.p. 211/1

  katalogové číslo: 1999995199
  číslo ÚSKP:

  Administrativní budova společnosti ČSPLO byla postavena mezi lety 1963 - 1964. Hmotově jednoduchá, dvoupatrová stavba s plochou střechou se výrazně pohledově uplatňuje na břehu Labe.

 • oplocení MŠ Písečná

  část objektuoplocení MŠ Písečná

  Chomutov, Chomutov

  katalogové číslo: 1999995200
  číslo ÚSKP:

  Liniová konstrukce ohradní zdi vymezuje zahradu mateřské školky na sídlišti Písečná. Plasticky ztvárněná stěna je doplněna o mozaiku s názvem Oslava práce od Miroslava Houry

 • fotografie není veřejně dostupná

  objektdělící stěna

  Chomutov, Chomutov

  katalogové číslo: 1999995201
  číslo ÚSKP:

  Stěna vymezuje veřejný a poloveřejný prostor v centru města. Vizuální bariéra je mezi blokem obytných budov a administrativním objektem. Jednoduchá konstrukce je do veřejného prostoru pojata výtvarně. Autorem mozaiky je Miroslav Houra.

 • OV KSČ v Českém Krumlově

  objektOV KSČ v Českém Krumlově

  Český Krumlov, Horní Brána, Kaplická č.p. 439

  katalogové číslo: 1999995214
  číslo ÚSKP:

  Budova OV KSČ v Českém Krumlově je kvalitní ukázkou brutalistní architektury v jižních Čechách. Dokládá příznačný prvek tvorby B. Böhma - citlivé zasazení stavby do daného prostředí.

 • Rekonstrukce a přístavba hotelu Zlatá loď v Týně nad Vltavou

  objektRekonstrukce a přístavba hotelu Zlatá loď v Týně nad Vltavou

  Týn nad Vltavou, Týn nad Vltavou, náměstí Míru č.p. 251

  katalogové číslo: 1999995207
  číslo ÚSKP:

  Přístavba hotelu Zlatá loď a prvky rekonstrukce z let 1966 – 1969 jsou jednou z mála stylově nejpříznačnějších bruselských realizací v jižních Čechách.

 • Kino Družba v Českém Krumlově

  objektKino Družba v Českém Krumlově

  Český Krumlov, Latrán, Serpentina č.p. 134

  katalogové číslo: 1999995211
  číslo ÚSKP:

  Budova kina pocházející ze 70. let 20. století představuje kvalitní ukázku mezinárodního stylu. Autorem kina byl jeden z nejvýznamnějších jihočeských architektů 2.poloviny 20.století Bohumil Böhm.

 • administrativní a provozní budova Ingstav

  objektadministrativní a provozní budova Ingstav

  Brno, Štýřice, Vídeňská č.p. 546/55

  katalogové číslo: 1999995397
  číslo ÚSKP:

  Významná ukázka architektury brutalismu se vyznačuje předsazenou fasádou z tónovaných skel a elegantně zaoblenými nárožími.

 • víceúčelová hala Rondo

  objektvíceúčelová hala Rondo

  Brno, Staré Brno, Křídlovická č.p. 911/34

  katalogové číslo: 1999995400
  číslo ÚSKP:

  Významná architektonická dominanta sportovní haly vystavěná ve stylu brutalismu.

 • administrativní a provozní budova družstva Karat

  objektadministrativní a provozní budova družstva Karat

  Brno, Brno-město, Orlí č.p. 542/27

  katalogové číslo: 1999995403
  číslo ÚSKP:

  Významná ukázka architektury brutalismu zasazené do zástavby v jádru města.

 • smuteční obřadní síň

  objektsmuteční obřadní síň

  Brno, Židenice, Komprdova č.p. 4334/18

  katalogové číslo: 1999995448
  číslo ÚSKP:

  Významný objekt ve své době hojného stavebního typu smuteční síně provedené v modernistickém směru architektury 70. let 20. století. Stavba je umístěna v blízkosti historického hřbitova.

 • psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Brno

  objektpsychiatrická klinika Fakultní nemocnice Brno

  Brno, Bohunice, Jihlavská č.p. 440/22

  katalogové číslo: 1999995449
  číslo ÚSKP:

  Architektonické dílo v duchu modernismu, resp. tzv. bruselském stylu, se nachází v areálu bohunické fakultní nemocnice.

 • pošta, spořitelna U Modrého lva

  objektpošta, spořitelna U Modrého lva

  Brno, Staré Brno, Křídlovická č.p. 890/2

  katalogové číslo: 1999995450
  číslo ÚSKP:

  Budova jednoduchého kubického objemu se odkazuje k modernistickému směru architektury poloviny 20. století.

 • centrum občanské vybavenosti Obzor

  objektcentrum občanské vybavenosti Obzor

  Brno, Lesná, Fillova č.p. 260/1

  katalogové číslo: 1999995451
  číslo ÚSKP:

  Objekt vznikl v rámci občanské vybavenosti nového sídliště navrženého v okrajové části Brna v

 • Úřad veřejné správy

  objektÚřad veřejné správy

  Jihlava, Jihlava, Tolstého č.p. 1914/15

  katalogové číslo: 1999995569
  číslo ÚSKP:

  Devítipodlažní trojtrakt původně adminitrativního zázemí sekretariátu OV KSČ v Jihlavě.

 • vlakové nádraží

  areálvlakové nádraží

  Duchcov, Duchcov, Teplická č.p. 1277/150

  katalogové číslo: 1000021500
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106208

  Železniční stanice vznikla v rámci přeložky trati Teplice v Čechách - Most. Budova byla zprovozněna v roce 1969. Jedná se o solitérní stavbu na půdorysu šestihranu. Jejím autorem je Jiří Hyliš, spoluzodpovědný za projekt byl též známější Jaroslav Otruba.

 • Garáže Na Jezírku

  areálGaráže Na Jezírku

  Liberec, Liberec VI-Rochlice

  katalogové číslo: 1999997840
  číslo ÚSKP:

  Areál garáží Na Jezírku je hodnotnou ukázkou utilitární stavby s výtvarně pojednaným vjezdem v duchu tzv. bruselského stylu.

 • nová observatoř

  objektnová observatoř

  Ondřejov, Ondřejov

  katalogové číslo: 1999997916_0007
  číslo ÚSKP:

  Stavba nové observatoře pochází z let 1959-1966 podle projektu architekta Pavla Procházky z Krajského projektového ústavu. Na projektu se promítly zkušenosti ze zahraničních observatoří. Dvoumetrový Perkův dalekohled je největší v České republice.

 • kolonie nájemních domů zaměstnanců Volmanovy továrny

  souborkolonie nájemních domů zaměstnanců Volmanovy továrny

  Čelákovice, Čelákovice

  katalogové číslo: 1999998004
  číslo ÚSKP:

  Soubor nájemních domů bývalých zaměstnanců Volmanovy továrny podle projektu Miloslava Cajthamla a Josefa Sedloně z roku 1970. Architektonicky kvalitní obytný soubor s důrazem na plastičnost a výrazovost architektonické formy v uměřeném měřítku.

 • Techmašexport

  areálTechmašexport

  Brno, Žabovřesky, Stránského č.p. 3033/28

  katalogové číslo: 1999998351
  číslo ÚSKP:

  Areál sestávající ze tří objektů, vystavěných v letech 1979 - 1982 podle návrhu Ing. arch. Libuše Kopřivíkové pro jeden z podniků zahraničního obchodu - Technické středisko SSSR pro textilní a polygrafické stroje.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.