Vaše hledání je příliš obecné, upřesněte prosím hledání. Vypsali jsme prvních 300 výsledků.

 • administrativní a provozní budova družstva Karat

  objektadministrativní a provozní budova družstva Karat

  Brno, Brno-město, Orlí č.p. 542/27

  katalogové číslo: 1999995403
  číslo ÚSKP:

  Významná ukázka architektury brutalismu zasazené do zástavby v jádru města.

 • smuteční obřadní síň

  objektsmuteční obřadní síň

  Brno, Židenice, Komprdova č.p. 4334/18

  katalogové číslo: 1999995448
  číslo ÚSKP:

  Významný objekt ve své době hojného stavebního typu smuteční síně provedené v modernistickém směru architektury 70. let 20. století. Stavba je umístěna v blízkosti historického hřbitova.

 • psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Brno

  objektpsychiatrická klinika Fakultní nemocnice Brno

  Brno, Bohunice, Jihlavská č.p. 440/22

  katalogové číslo: 1999995449
  číslo ÚSKP:

  Architektonické dílo v duchu modernismu, resp. tzv. bruselském stylu, se nachází v areálu bohunické fakultní nemocnice.

 • pošta, spořitelna U Modrého lva

  objektpošta, spořitelna U Modrého lva

  Brno, Staré Brno, Křídlovická č.p. 890/2

  katalogové číslo: 1999995450
  číslo ÚSKP:

  Budova jednoduchého kubického objemu se odkazuje k modernistickému směru architektury poloviny 20. století.

 • centrum občanské vybavenosti Obzor

  objektcentrum občanské vybavenosti Obzor

  Brno, Lesná, Fillova č.p. 260/1

  katalogové číslo: 1999995451
  číslo ÚSKP:

  Objekt vznikl v rámci občanské vybavenosti nového sídliště navrženého v okrajové části Brna v

 • Úřad veřejné správy

  objektÚřad veřejné správy

  Jihlava, Jihlava, Tolstého č.p. 1914/15

  katalogové číslo: 1999995569
  číslo ÚSKP:

  Devítipodlažní trojtrakt původně adminitrativního zázemí sekretariátu OV KSČ v Jihlavě.

 • Základní škola Seifertova

  objektZákladní škola Seifertova

  Jihlava, Jihlava, Seifertova č.p. 1426/5

  katalogové číslo: 1999995570
  číslo ÚSKP:

  Budova základní školy s tělocvičnou pro sídliště Jihlava-jih.

 • obřadní síň

  objektobřadní síň

  Kolín, Kolín V, Ke hřbitovu č.p. 1540

  katalogové číslo: 1000024269
  číslo ÚSKP:

  Obřadní síň jako dominanta vstupní části hřbitova. Stavba se sloupovým ochozem a vysokou sedlovou střechou. Ve štítu průčelí socha truchlící postavy. Z konce 50. let 20. stol. od architekta Karla Polívky. Ojedinělá stavba tohoto typu ve stylu sorely.

 • kulturní dům

  objektkulturní dům

  Milovice, Mladá, Nám. 30. června č.p. 507

  katalogové číslo: 1999992995
  číslo ÚSKP:

  Bývalý dům důstojníků ze 70. let 20. století, vystavěný Československou armádou a darovaný sovětské posádce. Intaktně dochované interiéry s atypovými lustry a svítidly a velkoformátovou mozaikou, zřejmě největší ve střední Evropě.

 • Obřadní síň hřbitov Lipky

  objektObřadní síň hřbitov Lipky

  Telč, Telč-Štěpnice, Lipky č.p. 412

  katalogové číslo: 1999995932
  číslo ÚSKP:

  Progresivní budova obřadní síně s atypickým půdorysem inklinující k výtvarnému chápání architektonického díla. Progresivní architektura ze 70. let 20. stol autorské dvojice Bohumila a Evy Fantových.

 • Víceúčelová hala TJ Tesla

  objektVíceúčelová hala TJ Tesla

  Brno, Lesná, Halasovo náměstí č.p. 826/7

  katalogové číslo: 1999995933
  číslo ÚSKP:

  Hala s hřištěm na volejbal a plaveckým bazénem doplněná venkovním brouzdalištěm byla postavena podle návrhu Viktora Rudiše z roku 1973 jako součást sídliště Brno-Lesná.

 • Oděvní družstvo Vývoj

  objektOděvní družstvo Vývoj

  Třešť, Třešť, Franze Kafky č.p. 341/13

  katalogové číslo: 1999995977
  číslo ÚSKP:

  Architektura výrobní a obchodní stavby 70. let v intravilánu historické části města. Objemově zapadající do okolní zástavby, opláštění atypicky černými boletickými panely.

 • Dům hotelového bydlení

  objektDům hotelového bydlení

  Praha, Veleslavín, Na Petřinách č.p. 392/72

  katalogové číslo: 1999996206
  číslo ÚSKP:

  Dům hotelového bydlení formálně i funkčně reinterpretuje progresivní koncept již avantgardou prosazovaného kolektivního bydlení. Výstavba hotelového domu spadá do poválečného úsilí vybudovat tyto experimentální domy po celé republice.

 • Dům rekreace ROH

  objektDům rekreace ROH

  Praha, Břevnov, Bělohorská č.p. 125/24

  katalogové číslo: 1999996244
  číslo ÚSKP:

  Bývalý Dům rekreace ROH představuje v mnohých směrech typický příklad státem preferovaných zakázek. Na základě soutěže byl vybrán projekt, který je zajímavý jak svou formou, tak dobře zvládnutým typologickým řešením.

 • Domov důchodců Bohnice

  objektDomov důchodců Bohnice

  Praha, Bohnice, Na hranicích č.p. 674/18

  katalogové číslo: 1999996314
  číslo ÚSKP:

  Autory souboru staveb Domova důchodců v Bohnicích z let 1975 – 1981 jsou Jan Línek a Vlado Milunič z Projektového ústavu Výstavby hlavního města Prahy. Objekty se nacházejí v pražských Bohnicích.

 • vlakové nádraží

  areálvlakové nádraží

  Duchcov, Duchcov, Teplická č.p. 1277/150

  katalogové číslo: 1000021500
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106208

  Železniční stanice vznikla v rámci přeložky trati Teplice v Čechách - Most. Budova byla zprovozněna v roce 1969. Jedná se o solitérní stavbu na půdorysu šestihranu. Jejím autorem je Jiří Hyliš, spoluzodpovědný za projekt byl též známější Jaroslav Otruba.

 • Garáže Na Jezírku

  areálGaráže Na Jezírku

  Liberec, Liberec VI-Rochlice

  katalogové číslo: 1999997840
  číslo ÚSKP:

  Areál garáží Na Jezírku je hodnotnou ukázkou utilitární stavby s výtvarně pojednaným vjezdem v duchu tzv. bruselského stylu.

 • nová observatoř

  objektnová observatoř

  Ondřejov, Ondřejov

  katalogové číslo: 1999997916_0007
  číslo ÚSKP:

  Stavba nové observatoře pochází z let 1959-1966 podle projektu architekta Pavla Procházky z Krajského projektového ústavu. Na projektu se promítly zkušenosti ze zahraničních observatoří. Dvoumetrový Perkův dalekohled je největší v České republice.

 • park

  objektpark

  Ondřejov, Ondřejov

  katalogové číslo: 1999997916_0008
  číslo ÚSKP:

  Park (pozemek o výměře 460, 4 arů) byl založen podle architektonického návrhu prof. Josefa Fanty. Podoba je v základních rysech uchovaná dodnes. Nejstarší konifery byly zakoupeny u firmy Thomayer. Předávací projekt parku r. 1928 zpracoval Josef Kumpán.

 • domek zahradníka

  objektdomek zahradníka

  Ondřejov, Ondřejov, Dr. Friče č.p. 145

  katalogové číslo: 1999997916_0009
  číslo ÚSKP:

  Bývalý domek zahradníka patří mezi nejstarší budovy z doby po roce 1905 podle koncepce Josefa Fanty. V roce 1914 Frič dostavěl u zahradníkova domku přístavek - budovu v tzv. školce.

 • budova starých dílen

  objektbudova starých dílen

  Ondřejov, Ondřejov, Dr. Friče č.p. 128

  katalogové číslo: 1999997916_0010
  číslo ÚSKP:

  Původní budova dílen patří mezi nejstarší budovy z doby po roce 1905 podle koncepce Josefa Fanty.

 • budova sluneční laboratoře

  objektbudova sluneční laboratoře

  Ondřejov, Ondřejov, Dr. Friče č.p. 242

  katalogové číslo: 1999997916_0011
  číslo ÚSKP:

  Budova sluneční laboratoře s inspirací architektury socialistického realismu pochází z let 1951-1955. Doplňuje soubor architektonicky kvalitních staveb v areálu hvězdárny.

 • pomník Josefa Jana Friče

  objektpomník Josefa Jana Friče

  Ondřejov, Ondřejov

  katalogové číslo: 1999997916_0012
  číslo ÚSKP:

  Pomník Josefa Jana Friče, zakladatele ondřejovské hvězdárny, doplňuje architektonicky i umělecky cenný soubor staveb a výtvarných děl. Model busty Josefa Jana Friče zhotovil významný sochař Bedřich Stefan (1939-40).

 • pomník Marie Fričové

  objektpomník Marie Fričové

  Ondřejov, Ondřejov

  katalogové číslo: 1999997916_0013
  číslo ÚSKP:

  Pomník Marie Fričové, manželky Josefa Jana Friče, v blízkosti západní kopule, kde se uskutečnil její pohřeb v roce 1917. Kvalitní kamenný pomník zakončený kopulí s reliéfy hvězd.

 • kolonie nájemních domů zaměstnanců Volmanovy továrny

  souborkolonie nájemních domů zaměstnanců Volmanovy továrny

  Čelákovice, Čelákovice

  katalogové číslo: 1999998004
  číslo ÚSKP:

  Soubor nájemních domů bývalých zaměstnanců Volmanovy továrny podle projektu Miloslava Cajthamla a Josefa Sedloně z roku 1970. Architektonicky kvalitní obytný soubor s důrazem na plastičnost a výrazovost architektonické formy v uměřeném měřítku.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.