1000016833 - vila
katalogové číslo
1000016833
název
vila
kraj
Liberecký kraj
okres
Liberec
obec
Dolní Řasnice
část obce
Dolní Řasnice
katastrální uzemí
Dolní Řasnice
adresa
č.p. 294
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
vila
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
existující
ano
fyzický stav
1 - dobrý stav
sloh
slohy 19. století
specializace
moderní architektura
variantní názvy
Vila Josefa Ressela (?) č.p. 294

anotace

Vila č.p. 294 se nachází severně nad bývalou, dnes již zdemolovanou, mechanickou tkalcovnou. Stavba byla realizována pravděpodobně v 90. letech 19. století. Stavitel ani architekt není znám. Objekt je příkladem historizující stavby konce 19. století.

dějiny

Objekt se nachází severně nad bývalou (v roce 2007 demolovanou) mechanickou tkalcovnou, kterou založil Josef Ressel a později vedl jeho syn Josef Florián Ressel. Objekt náležel k továrně a patrně sloužil jako rodinné sídlo majitele. Kvůli absenci původní plánové dokumentace a nemožnosti provést prohlídku interiéru, nelze funkční využití domu přesněji vymezit.

popis památkové hodnoty

Objekt je příkladem historizující stavby konce 19. století, která svým architektonickým ztvárněním nevybočuje z běžné dobové produkce. Význam této stavby spočívá s jejím spojením s továrnou a je dokladem prolínání architektury tohoto typu do jinak vesnického prostředí. Monogram na štítu jihozápadního průčelí JR, může odkazovat k domněnce, že tato budova sloužila k bydlení zakladatele firmy Josefa Ressela. Objekt je delší dobu bez využití a základní údržby.

popis

Jedná se o patrovou historizující budovu obdélného půdorysu s vyvýšeným suterénem, který částečně vystupuje nad terén. Střecha je lomená krytá živičnými pásy. Průčelí člení rizality ukončené zdobnými štíty a zastřešené obdobně jako hlavní objekt. Jeden z rizalitů severovýchodního průčelí je vytažen nad střechu a věžovitě zakončen sanktusníkem. Hladké fasády zdobí historizující dekor v podobě bosování, zdobných říms, suprafenester, edikul, apod. Nejhonosněji je provedeno pohledové jihozápadní průčelí, které mělo v ose dva nad sebou posazené balkóny a fasádu navíc dekorují karyatidy. I štít je zdobněji pojatý a osazený štítem s iniciály: „JR(?)“. Okna jsou špaletová trojkřídlová s dělením do T. Půlkruhově ukončený vstup umístěný na jihovýchodním průčelí v edikule s trojúhelným štítem je přístupný po předloženém schodišti. Dveře jsou původní dřevěné opatřené náročnější řezbou vycházející z historizujícího tvarosloví a opatřené nadsvětlíkem. Edikulu zdobí ve štuku provedené girlandy a květinové věnce. Z původního osázení a koncepce zahrady kolem domu se do současnosti nic nedochovalo.

stáhnout data v .xls