1000025561 - kostel sv. Havla
katalogové číslo
1000025561
název
kostel sv. Havla
kraj
Pardubický kraj
okres
Chrudim
obec
Vrbatův Kostelec
část obce
Vrbatův Kostelec
katastrální uzemí
Vrbatův Kostelec
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
kategorie
areál
zpřístupnění objektu
ne
sloh
gotika; baroko; slohy 19. století

anotace

Zděný venkovský jednolodní gotický kostel z 1.pol.14. století (k r. 1349 farní), s pětibokým presbytářem a věží v průčelí, s nástavbou patra z poč.19. století. Ve věži zvon z r. 1539. Márnice pravděpodobně barokní, stejně jako ohradní zeď.

dějiny

První zmínka 1086 (nevztahuje se k nynější stavbě). K r. 1349 uváděn jako farní, později filiální do Žumberka. 1539 – dochovaný zvon 1787 zřízena lokalie

historický vývoj

1790 – stavba varhan 1804 – zmínka z inventářů : kostelní věž vystavěna z kamene 1853 zřízena fara 1879 oprava postranních kaplí ( sakristií) 1884 výměna šindelové krytiny kostela a oprava římsy 1897 oprava střechy márnice, vysprávka šindelové střechy kostela, uchycení zvonu, oprava cihelné dlažby chóru 1899 nový oltář sv. Havla, nová křtitelnice 1906-7 nová cihelná zeď mezi márnicí a schody 1910 oprava omítek na kostele – otlučení a oškrabání, oprava statických poruch, zejména v sakristii, očištění žeber presbytáře, vybourána a opravena okna (6 ks), oprava stropu nové sakristie, oprava šindele na věži, presbytáři a sakristii, oprava sanktusníku. Krytina ohradní zdi – prejzy. 1912 oprava fasády márnice, oprava stropů sakristie a kruchty, oplechování věže. Uvádí se, že donedávna kolem kostela stával hřbitov, 1912 již farská zahrada. 1922-23 výměna šindelové krytiny, oprava okenic ve věži 1926 oprava kostela i márnice – opět šindel 1927- oprava zvonů, výmalba v kostele a křížová cesta – ateliér arch. Jaroslava Majora z Prahy 1929 oprava zdi hřbitova 1931 elektrifikace 1946 zvon umíráček 1953 obnova fasády tvrdou hlazenou omítkou s bílým cementem, vytvoření rýh v místě zazděného vstupu do lodi a gotických oken presbytáře.

popis památkové hodnoty

Navrhovaný areál venkovského kostela, zahrnující i pozemek bývalého hřbitova (původně oválného tvaru, rozšířeného druhotně o přilehlou farní zahradu) i jeho ohradní zeď (která přes nevhodné úpravy z 20. století zachovává funkci i stavební podstatu opěrné zdi) a dále samostatnou márnici přistavěnou do svahu vně hřbitova, tvoří nedílný historicky podmíněný sakrální celek.

stav zachování památkové hodnoty

Kostel udržován v dobrém stavu, márnice vyžaduje komplexní opravu. Ohrazení hřbitova je nesouvisle dochováno, v nevhodné stavebné úpravě , místy přezděné, s betonovou korunou zdi.

popis

Umístění : Objekt je postaven v centru obce, na okraji návrší, nad údolím potoka Žejbro, na oválném prostranství vyrovnané terasy bývalého hřbitova, jež je zejména od severu a západu vymezeno tarasní zdí, vybíhající v nízké ohrazení. K němu na sz přiléhá hranolová budova někdejší márnice. Z jihu je pozemek bývalého hřbitova vymezen budovou fary z pol. 19. století, která svojí hmotou s vysokou valbovou střechou vhodně dotváří prostředí kostela a panorama obce.

Objekty areálu/souboru

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 18232, Vrbatův Kostelec, ves, Vrbatův Kostelec, Chrudim, Pardubický kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

stáhnout data v .xls