1000135853 - fara
katalogové číslo
1000135853
název
fara
kraj
Královéhradecký kraj
okres
Náchod
obec
Hořičky
část obce
Hořičky
katastrální uzemí
Hořičky
adresa
č.p. 1
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
fara
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
zpřístupnění objektu
ne
počet nadzemních podlaží
2
počet podzemních podlaží
1
sloh
klasicismus

anotace

Hodnotná, architektonicky významná klasicistní budova přímo související s vývojem zástavby obce.

dějiny

Součást fary tvoří i hospodářská budova (není předmětem ochrany), nedělitelnou součástí je i zachovalá farní zahrada.

stav zachování památkové hodnoty

Objekt v dobrém stavu, po rekonstrukci. Nutno opravit pouze fasádu zadního průčelí (dožilá) a lépe upravit zadní vstup - nevhodné dveře s kovovou zárubní. Nutno více udržovat zahradu - nepřiměřeně zarostlá.

popis

Fara na historické návsi naproti škole a kostelu. Ze západu (ze dvora) v poschodí tři osy, v přízemí šest os. V přízemí čtyři okna zaslepená, rámy se šambránami ponechány. V poschodí ve střední ose výstup na nový dřevěný provizorní balkónek. Okna v poschodí 2x v líci se zdí, čtyřkřídlá, čtyřtabulková. Severní strana fary má tři osy v přízemí a poschodí. V přízemí čelně vpravo 2 osy oken zaslepeny. V poschodí prostřední okno zaslepeno. Okna jsou stejná jako do dvora. Fara z jižní strany má tři osy v přízemí a tři osy v poschodí. Okna v šambránách v líci se zdí, dvoukřídlá, šestitabulková, stejná jako na sever. Okna v prostřední ose přízemí a poschodí zaslepena. Stavba na stranu východní (do náměstí) sedmiosá v přízemí a poschodí. Na nároží v poschodí liséna, v přízemí na nároží armování. Okna v šambránách nad okny a pod okny kazety ve štuku. Okna v líci se zdí dvoukřídlá, každé křídlo má tři tabulky. Portálek vstupu ve střední ose kamenný se segmentem nahoře a pod segmentem s výraznými profilovanými hlavicemi. Dveře dvoukřídlé, původní, se střídavě šikmým šalováním ve výplních. Klika a koule původní. Klapačka zdobená dekorativní řezbou a hlavicí nahoře. V segmentu dvě okénka čtvrtsegmentová s kovanou dekorativní mříží. Čelně vlevo a vpravo střední osy v přízemí a poschodí jedna osa oken zaslepena. Střecha zvalbená, krytá šablonami eternitu šedé barvy. V přízemí stavby je kamenný sokl z pískovcových desek na východ, jih a sever. Stodůlka naproti faře na dvoře, na jihozápadní stranu, obdélného půdorysu. Je krytá vypalovanou krytinou a má dva vjezdy, celkem čtyři vstupy a do dvora celkem šest os. Portálky vstupů a ostění oken jsou pravoúhlá, kamenná. Na střeše do dvora vikýř. Zdivo kamenné z otesané opuky. Na západní straně stodůlky je pamětní destička s vročením 1857 a nápisem „Za farářství Antonína Mühlera“. Faru a stodůlku ohraničuje kamenná zeď z otesané opuky a uzavírá celý areál.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 4605, Hořičky, ves, Hořičky, Náchod, Královéhradecký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Využití

  • Objekt stále slouží jako fara s bytem faráře.

stáhnout data v .xls