1000134248 - hrad, zřícenina
katalogové číslo
1000134248
název
hrad, zřícenina
kraj
Královéhradecký kraj
okres
Trutnov
obec
Velký Vřešťov
část obce
Velký Vřešťov
katastrální uzemí
Velký Vřešťov
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
hrad
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
torzální
ano
zpřístupnění objektu
ano

anotace

Zbytky vrcholně středověkého hradu na homolovitém kopci jihovýchodně od jádra obce. Jádro hradu podsklepené, obklopené parkánem.

dějiny

Mutina z Vřešťova, připomínaný v roce 1279, vystavěl zpočátku hrad starý, který současně se vznikem hradu nového postupně zanikl (tuto představu potvrzuje archeologický povrchový průzkum J. Sigla). Prvá zmínka o novém hradu však existuje až z roku 1348, kdy již byl v rukou pánů z Rýzmburka - rod držel hrad až do poděbradské doby (pocházel odsud i významný politik a zemský správce Aleš Vřešťovský z Rýzmburka. Po obléhání hradu v roce 1467 byl zřejmě Vřešťov dobyt. Koncem 15. století patří Kordulům ze Sloupna, kteří zde setrvali až do r. 1638. Poté hrad zpustl.

stav zachování památkové hodnoty

10/2007 : relativně dobrý - pahorek hradu je natolik příkrý, že je poměrně nesnadno přístupný, pouze v těsné blízkosti valu je kolonie rekreačních chat, v důsledku čehož je tendence postupně vnikat na pozemkovou parcelu hradu (246/1) a zřizovat na ní komposty, či skladovací plochy

popis

Jednodílný hrad umístěný na strmém homolovitém kopci nad obcí, s téměř kruhovým půdorysem, pojatý vstutku impozantně, což svědčí o jeho významu i o jeho bezpečnosti. Jádro hradu chráněno vedle příkopu a valu ještě parkánem, který celé jádro obíhá. Parkán zřejmě sloužil k přístupu do hradu, přičemž v místě vstupní brány na jihozápadní straně je patrná zdvojená fortifikace, prostřednictvím přidaného valu. Ve vlastním jádře jsou na severu a severozápadě patrny dvě výrazné a poměrně rozlehlé prohlubně po podsklepných stavbách (v 18. století je ještě jeden zčásti provalený sklep zmiňován). Zbytky zdiva jsou v jádře patrné již jen zlomkovitě, kamenného, ale i zbytky cihel. Příkop a val hrad opevňuje z východní, jižní a západní strany. Na jižní straně je patrné místo kudy do hradu vedla přístupová cesta, která pak stoupala strmě vzhůru až k zmíněnému místu se zdvojenou fortifikací v parkánu a potom parkánem dále do vlastního jádra. Příkop i val je velmi mohutný - hluboký i široký kolem pěti metrů.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 17547, Velký Vřešťov, městys, Velký Vřešťov, Trutnov, Královéhradecký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Události

  • vznik - 14.stol.

  • zánik - 1638

Využití

  • archeologická lokalita

stáhnout data v .xls