1999991946 - areál horňácké zemědělské usedlosti
katalogové číslo
1999991946
název
areál horňácké zemědělské usedlosti
kraj
Jihomoravský kraj
okres
Hodonín
obec
Hrubá Vrbka
část obce
Hrubá Vrbka
katastrální uzemí
Hrubá Vrbka
adresa
č.p. 12
typ
zemědělská usedlost
kategorie
areál
památkově chráněno od
8. 2. 2017

anotace

Areál býv. zemědělské usedlost reprezentuje charakteristický typ usedlosti (na úzké parcele) na Horňácku s podélně průjezdnou stodolou při záhumenní cestě, která je součástí osobitého souboru (stodol), dochovaného pouze v Hrubé Vrbce.

popis památkové hodnoty

Přízemní podélně orientovaná zemědělská usedlost č.p. 12 v Hrubé Vrbce je jedním z posledních tradičních stavení řadové ulicové zástavby zdejší protáhlé návsi, které bylo ve druhé polovině 20. století ušetřeno radikálních modernizací a degradujících úprav. Vlastní obytný dům s býv. hospodářským zázemím byl vystavěn na v regionu charakteristickém hákovém půdorysu převážně z nepálených cihel a místního lomového kamene, přičemž jeho současná rozloha i situování na úzké dlouhé parcele odpovídá zákresu v archivní mapě stabilního katastru z roku 1827. Hlavní návesní průčelí objektu s hliněnou omítkou nalíčenou vápnem, s barevně odlišeným iluzivním soklem, dvojicí drobných šestitabulkových oken v líci fasády a s dřevěnými vraty průjezdu do dvora svým vzhledem reprezentuje a přibližuje původní podobu nejstarší dochované vrstvy místní zástavby pocházející z 19. století. V celistvosti je zachováno také klasické funkční uspořádání - struktura dotčené zemědělské usedlosti s obslužným dvorkem sevřeným obytnou a hospodářskou částí domu, s navazující ovocnou zahradou a podélně průjezdnou stodolou na konci pozemku. Ta náleží k typologicky ojedinělému unikátnímu souboru vedle sebe samostatně stojících záhumenních stodol Hrubé Vrbky, jež bývaly v této horňácké obci specificky a netradičně umítovány svým štítovým průčelím kolmo k obecní záhumenní cestě. K výjimečnosti posuzovaného areálu zcela zásadní měrou přispívá, vedle dochování základních historických stavebních konstrukcí, také vysoká autenticita celé řady drobných prvků a řemeslných detailů v exteriéru i interiéru. Uvádíme např. lehce zvlněný povrch ručně tažených hliněných omítek se zaoblenými nárožími, dlážděné zápraží z kamenných desek, kamenné dlažby, podlahy z dusané hlíny a širokých prken, kamenné dláždění s dubovým roštem v chlévu, kamenné žlaby pro dobytek, okenní i dveřní výplně s původním kováním, trámový strop světnice s motivem jednoduše profilovaného orámování deskových záklopů, kdy trámy světnice mají okosené spodní hrany doplněny při oblých výbězích ozdobnými vruby a v průvlaku pod stropními trámy světnice je vyryt datovaný nápis "Rok 1859 Jura Tríska".

Objekty areálu/souboru

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 4921, Hrubá Vrbka, ves, Hrubá Vrbka, Hodonín, Jihomoravský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

stáhnout data v .xls