1000134627 - kostel Nalezení sv. Kříže, piaristický s kolejí
katalogové číslo
1000134627
název
kostel Nalezení sv. Kříže, piaristický s kolejí
kraj
Pardubický kraj
okres
Svitavy
obec
Litomyšl
část obce
Litomyšl-Město
katastrální uzemí
Litomyšl
adresa
Jiráskova
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
zpřístupnění objektu
ano

anotace

Cenný barokní areál piaristického kláštera zahrnující budovu koleje z let 1640-81 a kostel Nalezení sv. Kříže z let 1714-26, typu „Il Gesu“ vybudovaný podle návrhu předních barokních architektů G. B. Alliprandiho a F. M. Kaňky. Významný prvek MPR.

dějiny

Řád piaristů byl do Litomyšle uveden Frebonií z Pernštejna v roce 1640. V roce 1714 začal hrabě František Václav z Trautmannsdorfu se stavbou nového velkého kostela a nových škol.Kostel sloužil především bohoslužbám otců piaristů a studentů piaristických škol. Stal se také místem posledního odpočinku příslušníků řádu i hrabat z rodu Trautmannsdorfů a Valdštejnů-Vartenberků.

historický vývoj

Původní plány M.Rossiho nerealizovány. Kostel vznikl jako novostavba na místě staršího kostela z r. 1652 podle návrhu G.B. Alliprandiho a F.M. Kaňky v letech 1714 - 26. Sochařská výzdoba J. Pacák. 1775 při požáru poničeno vnitřní vybavení i výmalba kopule 1728 od Václava Jindřicha Noska, která již nebyla obnovena. 1948-49 oprava věží a krytiny. 1991-94 oprava střechy (krov), věží a fasády. Celková rekonstrukce v rámci revitalizace zámeckého návrší proběhla v l. 2010 - 2014.

popis památkové hodnoty

Doklad vzdělání a vysoké úrovně architektonických a sochařských objednávek v Litomyšli.

stav zachování památkové hodnoty

Výborný stav po celkové rekonstrukci v l.2010 - 2014. Vloženy moderní interiérové prvky na úkor části originálního vybavení.

popis

Kostel se začal stavět v roce 1716 podle návrhu architekta G. B. Alliprandiho, avšak po Alliprandiho smrti vedl stavbu v letech 1720-1727 architekt F. M. Kaňka. Jde o neorientovaný jednolodní sakrální prostor s transeptem, přiléhající podél západní stěny piaristické koleji. Jde o zjednodušený typ kostela “Il Gesu“ bez kopule. Jeho konvexně vypouklé průčelí s dvěma nakoso postavenými věžemi na čtvercovém půdoryse se zaoblenými nárožími je členěno lisenovými rámci. V přízemí jsou tři kamenné portály sochařsky dekorované dílnou M. B. Brauna. Hlavní portál v ose průčelí je pravoúhle zakončen a jeho profilované ostění lemuje dvojice pilastrů s iónskými hlavicemi, které vynášejí segmentovitě zakončenou suprafenestru se sedícími postavami víry a naděje po stranách. V ose nad portálem je umístěn kamenný znak Trautmannsdorfů. Boční portály v přízemí věží mají obdobné tvarosloví (chybí pilastry), pouze personifikace ctností nahrazují dvojice puttů. Šestidílná obdélná okna přízemí a prvního patra věží mají jednoduché šambrány zakončené ve všech rozích ušima. Nad druhou řadou oken (horizontálně) probíhá mohutná bohatě profilovaná kordonová římsa. Střední partie průčelí nad římsou obsahuje velké polokruhově zakončené okno. Okna věže nad touto římsou mají stejné tvarosloví jako okna výše zmíněná, jsou ale vyplněna žaluziovými okenicemi. Nad nimi probíhá mohutná bohatě profilovaná korunní římsa. Ve střední partii na ni navazuje kamenná kuželková balustráda, jejíž součástí jsou po stranách umístěné podstavce, na nichž stojí sochy sv. Václava a sv. Prokopa. Nad atikou je plochý volutový štít s trojúhelným nástavcem. Okna samotných postranních věžových nástavců jsou polokruhově zakončena. Věžové nástavce jsou zakončeny čtyřbokými měděnými makovicemi s lucernou. Presbytář se z vnějšku projevuje podkovovitým závěrem navazujícím na transept, spojeným rovnými stěnami s pravoúhlými okny (okna obdobného tvarosloví jako okna věží v průčelí) s postranními věžičkami na kruhovém půdoryse (Obsahují točitá schodiště umožňující přístup do oratoří). Dvanáctidílná okna samotného podkovovitého závěru s hlubokými špaletami jsou segmentovitě zakončena. Výjimkou je jedno zaslepené eliptické okénko v ose presbytáře. Prostor interiéru působí jednotně. Loď je sklenuta valenou klenbou s širokými pasy, presbytář je sklenut valenou klenbou s výsečemi. Pasy jsou rovněž široké (Presbytáři je podložena krypta. Architektura hlavního oltáře je empírová). Valené klenby s výsečemi mají také dvě sakristie přiléhající po stranách k presbytáři. Plochostropé oratoře (v patře) se štukovými dekoracemi doplňují dřevěné znaky Trauttmannsdorfů a Valdštejnů (nad oratořemi). Křížení je sklenuto plackou (Křížení obsahuje v přízemní partii dřevěné sochy čtyř evangelistů. Originály z Braunovy dílny se dochovaly tři.), ramena příčné lodi jsou sklenuta valenou klenbou s konchami v závěru. Valenou klenbou jsou sklenuty i boční kaple s emporami. Kruchta (s hodnotnými varhanami) na dvou sloupech a dvou pilastrech s korintskými hlavicemi je podklenuta konchou (poprsnice empírově upravena). Stěny kostela jsou členěny pilastry s kompozitními hlavicemi (s mohutnými krycími deskami), v lodi a presbytáři zdvojenými. Podlahu tvoří kamenná dlažba.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 8610, Litomyšl, město, Litomyšl, Svitavy, Pardubický kraj
  • Kód CZ 8612, Litomyšl, hl. městská čtvrť, Litomyšl, Svitavy, Pardubický kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • operativní průzkum a dokumentace - 2008

    kompletní obnova

Využití

  • Do nedávna využíváno jako skladiště kulis Smetanovy Litomyšle.

stáhnout data v .xls