1000143414 - klášter s kostelem sv. Františka Xaverského
katalogové číslo
1000143414
název
klášter s kostelem sv. Františka Xaverského
kraj
Jihočeský kraj
okres
Tábor
obec
Opařany
část obce
Opařany
katastrální uzemí
Opařany
adresa
č.p. 80
typ
klášter
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Pro potřeby jezuitského řádu byla v první třetině 18. století vystavěna barokní rezidence, vedle ní kostel z let 1732-1735 dle projektu architekta K.I. Dienzenhofera, doplněno zahradou z 18. století, která přeměněna v první třetině 19. století na park.

historický vývoj

Bývalá jesuitská rezidence byla postavena v letech 1717 – 27, přestavěna roku 1887, upravena ve 20. století - Kostel sv. Františka Xaverského byl postaven K. I. Dienzenhoferem v letech 1732 – 35, věž byla zbudována kol. r . 1748. V roce 1911 byla postavena vodárenská věž. Po krupobití roku 1999 vyměněna střešní krytina.

popis památkové hodnoty

Bývalý klášter s kostelem odpovídají pojetí kulturní památky podle § 2 a 42 zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči. Bývalý klášterní areál je významným urbanistickým a krajinným prvkem. Bezpochyby nejvýznamnější je bývalý klášterní, nyní farní kostel sv. Františka Xaverského, který je dílem významného architekta Kiliána Ignáce Dienzenhofera a zároveň příkladem vrcholné barokní architektury doplněné nástěnnými malbami a velmi hodnotným soudobým mobiliářem Neméně významný je také areál bývalého kláštera, který navazuje na kostel. V konventní budově se zachovala řada hodnotných historických stavebních konstrukcí z období vrcholného baroka – hlavní vstupní portál, valené výsečové klenby na chodbách a v interiérech, malby na klenbě bývalého refektáře. Prostor kláštera dosud uzavírá na severní straně směrem k obci barokní brána sv. Markéty. Svou hodnotu si uchoval prostor bývalé klášterní zahrady, byť z části využitý pro moderní zástavbu dětské léčebny. Významnou technickou památkou z počátku 20. století je vodárenská věž postavená v zahradě, severně od budovy kláštera.

stav zachování památkové hodnoty

Bývalý klášter s kostelem jsou v dobrém stavebně – technickém stavu

popis

Klášter se nachází na jihovýchodním okraji obce u křižovatky hlavní cesty z Bechyně a vedlejší cesty z obce Stádlec. Dvoupatrová budova kláštera se sedlovými střechami se nachází vedle kostela, se kterým je propojena průchodem na kruchtu. Bývalá jezuitská rezidence je vybudována na půdorysu L. Kostel slouží k liturgickým účelům. Areál bývalého kláštera je využíván jako Dětská psychiatrická léčebna

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 11477, Opařany, ves, Opařany, Tábor, Jihočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls