1000140166 - špitální kaple sv. Jana Křtitele
katalogové číslo
1000140166
název
špitální kaple sv. Jana Křtitele
kraj
Plzeňský kraj
okres
Tachov
obec
Bor
část obce
Bor
katastrální uzemí
Bor u Tachova
adresa
Ruská
typ
špitál
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
fyzický stav
4 - havarijní stav
ohroženo
ano
sloh
dosud neurčený; novogotika

anotace

Kaple sv. Jana Křtitele patří mezi hodnotné pozdně gotické stavby s dochovanou sklípkovou klenbou. Vnější vzhled určen rozsáhlou novogotockou přestavbou (asi Štěpán Trangl). Průzkum špitálu i objektu bývalého kláštera může přinést zajímavá zjištění.

dějiny

Gotická kaple postavena pravděpodobně v 1. pol. 15. stol., klenba vložena v l. 1515-18, kruchta z 1. pol. 20. stol. Špitál založen asi kolem r. 1515, rozsáhle novogoticky přestavěn v 60. l. 19. stol. Obvodové zdivo kláštera není starší než barokní, gotický portál V z průčelí pravděpodobně druhotně použit. Rozsáhlé novodobé úpravy.

historický vývoj

Kaple byla postavena asi někdy v 1. polovině 15. století. Z této doby zřejmě obvodové zdivo, korunní římsa z tvarovek a okna. Klenba měla být vložena (podle publikovaných údajů) v letech 1515-18; ze stejné doby patrně ostění zazděného severního portálu (vzhledem k nezvyklé poloze ostění nelze vyloučit jeho druhotné osazení). Kdy byl proražen jižní vstup do špitálu lze stěží odhadnout. Dnešní podoba kruchty náleží snad až do 1. poloviny 20. století. Názory na počátky špitálu se v literatuře rozcházejí. Někde uvádí, že byl založený už spolu s městem, jinde kladený jeho vznik do doby kolem roku 1515. Ze strarších stavebních etap možná dochované pouze sklepy. Dnešní podoba objektu vznikla při rozsáhlé novogotické přestavbě uskutečněné v 60. letech 19. století (jako autor návrhu někde hypoteticky uváděn Štěpán Trangl); z této doby klenby obvodové zdivo přízemí a patra, štíty, krov, okna, vstupy a členění fasád. Ve 2. polovině 20. století provedeny další zásahy v souvislosti s úpravami na byty (příčky s dveřmi, podlahy aj.). Stavební vývoj objektu bývalého kláštera není zcela jasný. Obvodové zdivo asi nebude straší než barokní. Gotický portál v západní fasádě byl snad na toto místu přenesen odjinud. Výrazné novodobé úpravy (půdní vestavba v objektu čp. 290).

popis

1) kaple sv. Jana Křtitele 2) klášter čp. 289 3) špitál čp. 290 Areál bývalého špitálu s klášterem a kaplí je situován nedaleko od východního okraje náměstí Republiky v nevýrazné poloze při komunikaci; objekty jsou součástí nepravidelného bloku obytné zástavby; severní průčelí budov obráceno do prostoru malého náměstí; po J a částečně V straně nevelký dvůr ohraničený na jihu zdí a na východě pozemky přilehlých domů. Ve střední části souboru staveb stojí orientovaná kaple sv. Jana Křtitele s obdélnou lodí a trojboce ukončeným presbytářem. K jižnímu průčelí kaple přiléhá bývalý špitál (čp. 290) – jednopatrová podsklepená stavba obdélného půdorysu s delší stěnou v S – J směru; interiér řešený jako trojtrakt se střední chodbou; při východním průčelí špitálu dva novodobé objekty. Po severní straně kaple bývalý klášter (čp. 289) patrový s obytným podkrovím obdélné dispozice (delší osa ve směru S – J). K východním průčelí špitálu přistavěný obytný dvoupodlažní objekt, na něj z jihu navazuje přízemní přístavba s terasou na střeše, tyto stavby jsou bez památkové hodnoty.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 784, Bor, město, Bor u Tachova, Tachov, Plzeňský kraj
  • Kód CZ 24862, Bor, býv. hl. městská čtvrť, Bor u Tachova, Tachov, Plzeňský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Využití

  • Klášter slouží k bydlení, zbytek bez využití.

stáhnout data v .xls