1000138329 - kostel Narození Panny Marie
katalogové číslo
1000138329
název
kostel Narození Panny Marie
kraj
Středočeský kraj
okres
Příbram
obec
Kamýk nad Vltavou
část obce
Kamýk nad Vltavou
katastrální uzemí
Kamýk nad Vltavou
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
baroko

anotace

Jednolodní orientovaná stavba s pravoúhle ukončeným odsazeným kněžištěm a mohutnou hranolovou věží v ose průčelí. Kostel z 3. třetiny 13. stol. byl v letech 1775-87 přestavěn; dochován gotický portál a kněžiště. Prostředí stavby vymezuje ohradní zeď.

popis památkové hodnoty

Velmi hodnotný areál raněgotického původu, barokně přestavěný. V kostele se dochovala celá řada středověkých konstrukcí a detailů. Rovněž v ohradní zdi jsou patrné pozůstatky její středověké podstaty. Jde o cennou památku staré fáze zdejšího osídlení, spojené s výstavbou nedalekého královského hradu Vrškamýk.

popis

Areál kostela se rozkládá na západním okraji městečka na nevysokém, ale výrazně nad vltavské údolí vystupujícím ostrohu, který dosti strmě spadá k severu, jihu i východu. Ploché, jen mírně stoupající temeno ostrožné výspy je spojeno s okolním terénem plynule a poměrně rovně pouze na západní straně. Areál tvoří vlastní kostel, situovaný na recentním hřbitově, původně velmi malém, založeném na nepravidelném, vejčitém půdorysu. Hřbitov byl novodobě podstatně rozšířen směrem k jihozápadu o dlouhý obdélný pozemek, který však již není součástí památkově chráněného areálu. Hřbitov je obehnán kamennou ohradní zdí s klenutou branou na jižní straně. Stará zeď byla na jihozápadní straně zbořena při rozšiřování hřbitova. Jádrem areálu je jednolodní kostel podélného typu s obdélnou lodí a stejně vysokým odsazeným kvadratickým presbytářem bez opěráků. K němu na severní straně přiléhá velká obdélná sakristie s přístavkem při západní straně. Jižní stěně lodi předstupuje malá čtvercová předsíň a západnímu průčelí mohutná hranolová a nízká věž. Předmětem památkové ochrany je kostel s ohradní zdí a branou.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 6346, Kamýk nad Vltavou, býv. městys, Kamýk nad Vltavou, Příbram, Středočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Využití

  • Kultovní

stáhnout data v .xls