1000145218 - kostel Nejsvětější Trojice
katalogové číslo
1000145218
název
kostel Nejsvětější Trojice
kraj
Středočeský kraj
okres
Kolín
obec
Český Brod
část obce
Český Brod
katastrální uzemí
Český Brod
adresa
Jungmannova
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
fyzický stav
1 - dobrý stav
archeologický potenciál
viz rezerva!
sloh
gotika

anotace

Goticko-renesanční hřbitovní kostel ze 16. století s ojedinělou exteriérovou kamennou kazatelnou. Kostel stojící na zrušeném hřbitově slouží jako modlitebna Českobratrské církve evangelické. Součástí areálu je samostatná zvonice a historické náhrobky.

popis památkové hodnoty

Renesanční stavba. Kamenná kazatelna je významným architektonickým projevem se sochařskou výzdobou.

popis

Kostelík Nejsvětější Trojice je jednolodní orientovaná stavba bez věže obklopená bývalým hřbitovem. Ke vstupnímu průčelí kostela se váže kamenná renesanční kazatelna. SV od kostela stojí patrová zvonice na čtvercovém půdoryse s výraznou jehlancovou střechou. Ze severu je prostor hřbitova vymezen kamennou ohradní zdí, vedoucí ke zvonici. Před vstupní průčelí kostela byl představen novodobý kamenný obětní stůl. Severně od kazatelny, v ose nároží kostela stojí středověký kamenný náhrobník, v severní části areálu pak torzo náhrobku se sedící postavou. Brána se zvonicí v patře je novodobá. Předmětem ochrany je kostel, zvonice, ohradní zeď a pozemky parc. č. st. 156, 157 a parc. č. p. 58/1. Na ploše památky se nacházejí nechráněné historické náhrobky.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 2062, Český Brod, město, Český Brod, Kolín, Středočeský kraj
  • Kód CZ 31313, Pražské Předměstí I, retrodíl území (dominantní), Český Brod, Kolín, Středočeský kraj

Regiony

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Využití

  • Církevní.

stáhnout data v .xls