1000142463 - boží muka
katalogové číslo
1000142463
název
boží muka
kraj
Kraj Vysočina
okres
Třebíč
obec
Stařeč
část obce
Stařeč
katastrální uzemí
Stařeč
typ
boží muka
druh památky
drobný objekt
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Architektonicky náročně utvářená barokní boží muka nezvyklého typu jsou situována v SV části obce při rozcestí ulic. Z obdélného soklu prolomeného mělkými nikami vyrůstá kuželkovitě tvarovaný dřík završený čtyřbokou kaplicí se třemi pravoúhlými výklenky.

popis

Architektonicky náročnější barokní boží muka nezvyklého typu jsou situována při nároží domu čp. 364. Na konkávně tvarované základně ukončené oblounem spočívá širší hranolový sokl členěný mělkými segmentově zaklenutými nikami s konchou. Sokl je završený římsou, ze které vyrůstá ořímsovaná patka sloupku kruhového průřezu. Dřík sloupku je dvakrát kuželovitě konvexně-konkávně tvarovaný s prstenci v místech konkávního projmutí. Sloupek vrcholí čtyřbokou kaplicí prolomenou třemi pravoúhlými nikami. Kaplice je zastřešena zděnou nízkou sedlovou stříškou, ze které vyrůstá kovový dvouramenný kříž.

stáhnout data v .xls