• dům U Stříbrného melounu

  objekt dům U Stříbrného melounu

  Praha, Nové Město, Ke Karlovu č.p. 457/7

  katalogové číslo: 1000152196
  památková ochrana: KP, PR(OP), SD(NZ)
  číslo ÚSKP: 40142/1-1251

  V místě středověkého domu byl ve 2. čtvrtině 18. stol. vystavěn mohutnější objekt. Na sklonku 18. stol. upravena hlavní budova (pavlačová příst, ul. fasáda) a rozšířena o dvě hosp. stavení ve dvoře, přestavěné r. 1818 Karlem Pollakem na obytné budovy.

 • dům U Volavků, U Žežulků

  objekt dům U Volavků, U Žežulků

  Praha, Nové Město, Havlíčkova č.p. 1044/8

  katalogové číslo: 1000156848
  památková ochrana: KP, PR(OP), SD(NZ)
  číslo ÚSKP: 44484/1-1171

  Barokní nárožní dům prošel po r. 1781 náročnou přestavbou, která z něj učinila klasicistní nájemní dům, pozdně klasicist. úpravu fasády navrhl v 2. čtvrť. 19. stol. patrně Jos. Maličký. Zachov. got. sklepy, v 90. zničeny některé pův. prvky a konstrukce.

 • dům U Zlaté hvězdy

  objekt dům U Zlaté hvězdy

  Praha, Malá Strana, U lužického semináře č.p. 82/7

  katalogové číslo: 1000151059
  památková ochrana: KP, PR(OP), SD(NZ)
  číslo ÚSKP: 39046/1-565

  Objekt upravený r. 1836 podle projektu Vincenta Kulhánka v klasicistním slohu, složený z původně dvou samostatných renesančních domů. Ve sklepě se nachází pozůstatek pilíře a oblouk ze zaniklého Juditina mostu.

 • dům U Zlatého Noha

  objekt dům U Zlatého Noha

  Praha, Malá Strana, Nerudova č.p. 243/27

  katalogové číslo: 1000151272
  památková ochrana: KP, PR(OP), SD(NZ)
  číslo ÚSKP: 39249/1-692

  Dům s gotickým sklepem a renesančním přízemím byl upravován v baroku a klasicismu.

 • dům U Zlatého orla

  areál dům U Zlatého orla

  Praha, Malá Strana, Nerudova č.p. 216/26

  katalogové číslo: 1000151231
  památková ochrana: KP, PR(OP), SD(NZ)
  číslo ÚSKP: 39209/1-668

  Dvoupatrový řadový dům vznikal od konce 16. století. Po několika barokních úpravách získal dům kolem roku 1800 současnou klasicistní podobu.

 • fotografie není veřejně dostupná

  objekt kamenná čedičivá dlažba I

  Ždírec, Ždírec

  katalogové číslo: 1999997658_0001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106232

  Čedičem dlážděná cesta v lokalitě Ždírec.

 • MacNevenův palác, Nevenovský

  objekt MacNevenův palác, Nevenovský

  Praha, Nové Město, Palackého č.p. 719/7

  katalogové číslo: 1000151978
  památková ochrana: KP, PR(OP), SD(NZ)
  číslo ÚSKP: 39932/1-1118

  Dům palácového typu vznikl na konci 14. stol. na nově parcelovaném pozemku kláštera u P. Marie Sněžné. R.1609 renes. přestavěn, významně rokokově upraven Ign. Palliardim kol. r. 1770. R. 1908 bylo vystavěno nové trojpatrové křídlo podle M. Blechy.

 • Valkounský dům

  objekt Valkounský dům

  Praha, Malá Strana, Nerudova č.p. 211/14

  katalogové číslo: 1000151224
  památková ochrana: KP, PR(OP), SD(NZ)
  číslo ÚSKP: 39202/1-663

  Řadový třípatrový dům na hloubkové parcele je již gotického původu. Dům byl později mnohokrát přestavován, ve 20. letech 18. stol. také jeho tehdejším majitelem architektem J. B. Santinim. Jeho úpravy byly převážně překryty pozdějšími přestavbami.

 • "nový" vodní mlýn

  objekt"nový" vodní mlýn

  Jaroslavice, Jaroslavice, Mlýnská

  katalogové číslo: 1000026018_0001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105743

  Průmyslový velkomlýn z druhé poloviny 19. až počátku 20. století přistavěný ke starší části.

 • "starý" vodní mlýn

  objekt"starý" vodní mlýn

  Jaroslavice, Jaroslavice, Mlýnská č.p. 5

  katalogové číslo: 1000026018_0002
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105743

  Nejstarší část komplexu. Klasicistně přestavěný barokní mlýn zbudovaný po roce 1704 nákladem jaroslavické vrchnosti.

 • 1. kaplička zastavení křížové cesty

  objekt1. kaplička zastavení křížové cesty

  Chudčice, Chudčice

  katalogové číslo: 1000148785_0001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 36896/7-722

  Architektonicky náročnější kaple zastavení křížové cesty působivě zasazené od přírodního rámce představují hodnotnou kulturně-historickou památku.

 • 1. nástupiště se zastřešením

  objekt1. nástupiště se zastřešením

  Brno, Brno-město

  katalogové číslo: 1000144791_0003
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 33160/7-7089

  Perón prvního nástupiště chráněný zastřešením neseným systémem kanelovaných litinových sloupů s kompozitní hlavicí.

 • 1. zastavení

  objekt1. zastavení

  Frýdlant, Frýdlant

  katalogové číslo: 1999998287_0002
  číslo ÚSKP:

  První zastavení křížové cesty je zhotovené ze žuly, vrcholí poměrně vysokým latinským křížem a nese smaltový obrázek s výjevem Pán Ježíš odsouzen k smrti.

 • 1. zastavení křížové cesty

  objekt1. zastavení křížové cesty

  Hranice, Hranice IV-Drahotuše, Lipnická

  katalogové číslo: 1000119018_0004
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 49552/9-73

  Drobná zděná otevřená kaple se šikmou střechou přistavěná ke kamenné ohradní zdi. Součást areálu hřbitova s kaplí sv.Anny, hodnotná drobná architektura z doby kolem roku 1800.

 • 1. zastavení křížové cesty

  objekt1. zastavení křížové cesty

  Rosice, Rosice

  katalogové číslo: 1000143119_0001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 31593/7-955

  Kvalitní barokní kamenická práce z roku 1773. Součást souboru zastavení křížové cesty vedoucí lipovou alejí ke kapli Nejsvětější Trojice.

 • fotografie není veřejně dostupná

  objekt1. zastavení křížové cesty

  Žarošice, Žarošice

  katalogové číslo: 1000136424_1001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 25318/7-2496

 • 1. zastavení křížové cesty - Loučení Krista s Pannou Marií

  objekt1. zastavení křížové cesty - Loučení Krista s Pannou Marií

  Mikulov, Mikulov

  katalogové číslo: 1000126283_0001
  památková ochrana: KP, NKP
  číslo ÚSKP: 15772/7-1562

  1. zastavení křížové cesty, dle sochařské výzdoby spojováno se scénou Loučení se Ježíše s Pannou Marií

 • 10. kaplička zastavení křížové cesty

  objekt10. kaplička zastavení křížové cesty

  Brno, Kníničky

  katalogové číslo: 1000148785_0010
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 36896/7-722

  Architektonicky náročnější kaple zastavení křížové cesty působivě zasazené od přírodního rámce představují hodnotnou kulturně-historickou památku.

 • 10. zastavení

  objekt10. zastavení

  Frýdlant, Větrov

  katalogové číslo: 1999998287_0014
  číslo ÚSKP:

  Desáté zastavení křížové cesty je zhotovené ze žuly, vrcholí poměrně vysokým latinským křížem a nese smaltový obrázek s výjevem Pán Ježíš zbaven roucha.

 • 10. zastavení křížové cesty

  objekt10. zastavení křížové cesty

  Rosice, Rosice

  katalogové číslo: 1000143119_0010
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 31593/7-955

  Kvalitní barokní kamenická práce z roku 1773. Součást souboru zastavení křížové cesty vedoucí lipovou alejí ke kapli Nejsvětější Trojice.

 • 10. zastavení křížové cesty

  objekt10. zastavení křížové cesty

  Žarošice, Žarošice

  katalogové číslo: 1000136424_1010
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 25318/7-2496

 • 10. zastavení křížové cesty

  objekt10. zastavení křížové cesty

  Hranice, Hranice IV-Drahotuše, Lipnická

  katalogové číslo: 1000119018_0013
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 49552/9-73

  Drobná zděná otevřená kaple se šikmou střechou přistavěná ke kamenné ohradní zdi. Součást areálu hřbitova s kaplí sv.Anny, hodnotná drobná architektura z doby kolem roku 1800.

 • 10. zastavení křížové cesty - sv. Barbory

  objekt10. zastavení křížové cesty - sv. Barbory

  Mikulov, Mikulov

  katalogové číslo: 1000126283_0010
  památková ochrana: KP, NKP
  číslo ÚSKP: 15772/7-1562

  10. zastavení křížové cesty. Původní zasvěcení neznámé, hypoteticky na základě interpretace pramenů spojováno s kaplí sv. Barbory.

 • 11. kaplička zastavení křížové cesty

  objekt11. kaplička zastavení křížové cesty

  Brno, Kníničky

  katalogové číslo: 1000148785_0011
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 36896/7-722

  Architektonicky náročnější kaple zastavení křížové cesty působivě zasazené od přírodního rámce představují hodnotnou kulturně-historickou památku.

 • 11. zastavení

  objekt11. zastavení

  Frýdlant, Větrov

  katalogové číslo: 1999998287_0015
  číslo ÚSKP:

  Jedenácté zastavení křížové cesty je zhotovené ze žuly, vrcholí poměrně vysokým latinským křížem a nese smaltový obrázek s výjevem Pán Ježíš přibit na kříž.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.