• boží muka

  objektboží muka

  Třeboň, Třeboň II, Daskabát

  katalogové číslo: 1575543464
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 104580

  Boži muka jsou situována na okraji města v lokalitě zvané U Francouzů. Charakter božích muk odráží gotické tvarosloví, jejich vznik lze datovat přibližně do 16. nebo počátku 17. století.

 • boží muka

  objektboží muka

  Třeboň, Třeboň II

  katalogové číslo: 1000158980
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 46472/3-2352

  Kamenná boží muka z 19. století stojící na okraji panelové zástavby u ulice Svobody, poblíž nových lázní. Jedná se o šestiboký hranol ve středu zužující a na vrcholu upevněna kaplice.

 • Hadí kříž

  objektHadí kříž

  Třeboň, Třeboň II

  katalogové číslo: 1752204225
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 103095

  Sokl nesoucí kříž je zhotovený patrně z pískovce a je pojednán do podoby realisticky pojednaného osekaného zvrásněného pně. Na soklu se nalézá letopočet 1912. Kříž je kotvicový s břevny z proplétaných pásků.

 • Jordanova kašna

  objektJordanova kašna

  Třeboň, Třeboň I

  katalogové číslo: 1000159353
  památková ochrana: KP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 46823/3-2347

  Kamenná kašna je dílem kameníka Jordana. Byla do centrální části náměstí vsazena v roce 1569, jedná se o desetibokou žulovou nádrž na třech kamenných stupních.

 • kaple sv. Jana Nepomuckého

  objektkaple sv. Jana Nepomuckého

  Třeboň, Třeboň II

  katalogové číslo: 1000125779
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 15307/3-2348

  Volně stojící kaple, zděná, omítaná, půdorys obdelný. Na první pohled zaujme výrazně profilovaná římsa se zdvojenými pilastry. Vrcholně barokní kaple byla postavena roku 1755 dle datace na portálu.

 • kaple sv. Víta

  objektkaple sv. Víta

  Třeboň, Třeboň II

  katalogové číslo: 1000157480
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 45066/3-2349

  Volně stojící kaple, zděná, omítaná, s datací na fasádě (1761), půdorys obdelný s půlkruhovým chorem. Na první pohled výrazné pilastry, které nesou výrazně profilovanou římsu. Okna segmentově zaklenuta.

 • kasárna

  areálkasárna

  Třeboň, Třeboň II, Palackého nám. č.p. 46

  katalogové číslo: 1250802583
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 101946

  Objekt kasáren je tvořen trojkřídlou jednopatrovou budovou ve tvaru písmene U obklopující vnitřní nádvoří. Kasárna byly zřízeny na místě zrušeného městského dvora po roce 1876.

 • klášter augustiniánský s kostelem sv. Jiljí

  areálklášter augustiniánský s kostelem sv. Jiljí

  Třeboň, Třeboň I, Husova č.p. 125

  katalogové číslo: 1000148370
  památková ochrana: KP, NKP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 36509/3-2342

  Areál bývalého kláštera se nachází v severní části města Třeboň. Jde přibližně o 1/6 rozlohy historického jádra. Jde o množství objektů, spojených víceméně do souvislé zástavby, která však vznikla značně dlouhým a složitým vývojem.

 • kostel sv. Alžběty se hřbitovem

  areálkostel sv. Alžběty se hřbitovem

  Třeboň, Třeboň II

  katalogové číslo: 1000157569
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 45146/3-2346

  Kostel sv. Alžběty je příkladem pozdně renesanční architektury dobré výtvarné úrovně, která dokládá rozmach stavební činnosti ve městě za posledních Rožmberků.

 • mariánský sloup

  objektmariánský sloup

  Třeboň, Třeboň I

  katalogové číslo: 1000134961
  památková ochrana: KP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 23930/3-2355

  Barokní mariánský sloup se sousoším, umístěný v centrální části náměstí vedle Jordanovy kašny byl zhotoven Leopoldem Huberem v roce 1780.

 • masné krámy

  objektmasné krámy

  Třeboň, Třeboň I, Masné krámy č.p. 70

  katalogové číslo: 1000135584
  památková ochrana: KP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 24516/3-2333

  Jedná se o přízemní nepodsklepený dům zaujímající výraznou urbanistickou polohu v rámci Masných krámů. Ve hmotě je dům klasicistní se secesní úpravou čelní fasády.

 • městské opevnění

  areálměstské opevnění

  Třeboň, Třeboň I, Hradební

  katalogové číslo: 1000130003
  památková ochrana: KP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 19251/3-2262

  Ucelený hradební systém města, dříve sestávající z hlavní hradby, parkánové hradby a valu. Původní opevnění zřejmě ze 14. století bylo postupně zesilováno a doplňováno.

 • městský dům s baštou

  objektměstský dům s baštou

  Třeboň, Třeboň I, Hradební č.p. 26

  katalogové číslo: 1000153409
  památková ochrana: KP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 41302/3-2317

  Dům samotný ze 30. let 20. století, kdy byl vystavěn po obou stranách pozdně gotické obranné bašty s tím, že respektuje její středověký původ a svým výrazem se jí plně přizpůsobuje.

 • měšťanský dům

  objektměšťanský dům

  Třeboň, Třeboň I, Masarykovo nám. č.p. 92

  katalogové číslo: 1000128230
  památková ochrana: KP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 17578/3-2267

  Původně středověký měšťanský dům na dlouhé gotické parcele, půdorysu písmene L. Dvoupatrový dům byl v roce 1914 v podstatě znovu vystavěn Antonínem Fákem.

 • měšťanský dům

  objektměšťanský dům

  Třeboň, Třeboň I, Masarykovo nám. č.p. 22

  katalogové číslo: 1000159876
  památková ochrana: KP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 47313/3-2276

  Řadový jednopatrový, tříosý dům. Střecha sedlová rovnoběžná s průčelím. Dům v jádru renesanční, klasicistně přestavěný a novodobě upravený. Fasáda z konce 19.století.

 • měšťanský dům

  objektměšťanský dům

  Třeboň, Třeboň I, Masarykovo nám. č.p. 88

  katalogové číslo: 1000123067
  památková ochrana: KP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 13444/3-2282

  Dvoupatrový trojkřídlý měšťanský dům se dvěma oblouky loubí, sklenutými na dvou kamenných sloupech a jednom zděném pilíři. Ve hmotě je dům renesanční z období kolem roku 1560 s klasicistně upravovaným průčelím.

 • měšťanský dům

  objektměšťanský dům

  Třeboň, Třeboň I, Masarykovo nám. č.p. 87

  katalogové číslo: 1000141435
  památková ochrana: KP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 30022/3-2281

  Patrový trojkřídlý měšťanský dům se třemi oblouky, sklenutými na třech kamenných sloupech a jednom zděném pilíři. Ve hmotě je dům renesanční z období 2. poloviny 16. století s klasicistně upravovaným průčelím.

 • měšťanský dům

  objektměšťanský dům

  Třeboň, Třeboň I, Masarykovo nám. č.p. 86

  katalogové číslo: 1000132325
  památková ochrana: KP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 21436/3-2280

  Patrový trojkřídlý měšťanský dům se třemi lomenými oblouky loubí, sklenutými na třech kamenných sloupech a jednom zděném pilíři. Ve hmotě je dům raně renesanční z období kolem roku 1540 s barokní úpravou štítu a secesní fasádou.

 • měšťanský dům

  objektměšťanský dům

  Třeboň, Třeboň I, Valy č.p. 122

  katalogové číslo: 1000146352
  památková ochrana: KP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 34621/3-5448

  Přízemní budova klasicistního původu nepravidelného půdorysu, ležící SZ od Novohradské brány při renesanční zámecké bráně do pivovaru.

 • fotografie není veřejně dostupná

  objektměšťanský dům

  Třeboň, Třeboň I, č.p. 51

  katalogové číslo: 1000145956
  památková ochrana: PR(OP)
  číslo ÚSKP: (53464/3-2331)

  Domu byl v roce 1979 odňat status nemovité kulturní památky.

 • měšťanský dům

  objektměšťanský dům

  Třeboň, Třeboň I, Trocnovské nám. č.p. 161

  katalogové číslo: 1000132907
  památková ochrana: KP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 21983/3-5449

  Drobný přízemní dům, jehož větší část, která přiléhala k tělesu Svinenské brány, byla v 80. letech 20. století zbořena. Dům byl původně klasicistní z poloviny 19. století.

 • měšťanský dům

  areálměšťanský dům

  Třeboň, Třeboň I, Masarykovo nám. č.p. 105

  katalogové číslo: 1000138376
  památková ochrana: KP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 27147/3-2293

  Měšťanský jednopatrový dům má do ulice tříosé okenní průčelí. Dům s pravděpodobně ještě renesančním jádrem z 2. poloviny 16. století, pozdně barokní štít.

 • měšťanský dům

  areálměšťanský dům

  Třeboň, Třeboň I, Masarykovo nám. č.p. 104

  katalogové číslo: 1000149787
  památková ochrana: KP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 37849/3-2292

  Jednoposchoďový měšťanský dům na dlouhé gotické parcele zhruba uprostřed jižní fronty náměstí. Dům si s největší pravděpodobností zachoval gotické jádro, byl renesančně přestavěn v 1. polovině 16. století. Později byl ještě barokně upravován.

 • měšťanský dům

  areálměšťanský dům

  Třeboň, Třeboň I, Masarykovo nám. č.p. 103

  katalogové číslo: 1000130562
  památková ochrana: KP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 19776/3-2291

  Dvoupatrový dům na náměstí, s uliční fasádou se dvěma okenními osami. V přízemí se dvěma asymetrickými segmentově zaklenutými poli loubí. Původně renesanční dům, radikálně přestavěn koncem 19. století.

 • měšťanský dům

  areálměšťanský dům

  Třeboň, Třeboň I, Masarykovo nám. č.p. 102

  katalogové číslo: 1000152607
  památková ochrana: KP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 40534/3-2290

  Dvouposchoďový dům o 3 okenních osách s rekonstruovanou fasádou z hladkého štuku, se dvěma půlkruhem zaklenutými oblouky loubí v přízemí s mírně vystouplým štukovým klenákem; původně renesanční, radikálně přestavěn v 19. století.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.