• kaple sv. Jana Nepomuckého

  objektkaple sv. Jana Nepomuckého

  Radhostice, Radhostice

  katalogové číslo: 1000151343
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 39319/3-3739

  Kaple na malé návsi v Radhosticích pochází podle letopočtu na ostění portálu z roku 1842 a pravděpodobně je dílem Jakuba Bursy. Je zachována výzdoba fasád s typickým členěním a zdobnými prvky, kaple je završena osmibokou věžičkou s cibulovou bání.

 • výklenková kaple

  objektvýklenková kaple

  Radhostice, Radhostice

  katalogové číslo: 1000133019
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 22090/3-3740

  Výklenková kaple stojí přímo proti č.p. 23, což je bývalá hospoda od Jakuba Bursy. Zajímavá ukázka drobné kaple jako doklad lidového barokního slohu, starší dataci dokládá i nepravidelný trojúhelný půdorys s výklenky na každé stěně.

 • hostinec s obytnou a hospodářskou částí

  objekthostinec s obytnou a hospodářskou částí

  Radhostice, Radhostice, č.p. 23

  katalogové číslo: 1000141301
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 29893/3-3738

  Přízemní zděná obdélná budova s polovalbovou střechou. Na hostinskou a obytnou část navazují chlévy. Ve štítu bohatá štuková výzdoba, typická pro stavby Jakuba Bursy.

 • venkovská usedlost, z toho jen: vjezd a stodola

  areálvenkovská usedlost, z toho jen: vjezd a stodola

  Radhostice, Radhostice, č.p. 18

  katalogové číslo: 1000145073
  číslo ÚSKP: (53408/3-3737)
  zapsáno do st. seznamu, upuštěno od ochr./zrušeno prohlášení

  Památková ochrana byla zrušena 17.7.1972.

 • kovárna

  objektkovárna

  Radhostice, Libotyně, č.p. 24

  katalogové číslo: 1000126117
  památková ochrana: KP, PZ
  číslo ÚSKP: 15622/3-3735

  Obdélná zděná přízemní stavba podélně orientovaná má průčelí členěné lizénami, v lichoběžném štítu je půvabná štuková výzdoba drobných rostlinných motivů a symbolů kovářství.

 • fara

  areálfara

  Radhostice, Lštění, č.p. 1

  katalogové číslo: 1000128347
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 17685/3-3660

  Fara ve Lštění je obdélný zděný omítaný patrový objekt s polovalbovou střechou krytou dřevěnými šindely. Z a J křídlo usedlosti tvoří nízké hospodářské budovy, na V ohradní zeď s půlkruhovou bránou a obdélnou brankou.

 • kostel sv. Vojtěcha

  areálkostel sv. Vojtěcha

  Radhostice, Lštění

  katalogové číslo: 1000139032
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 27772/3-3656

  Barokní kostel v dominantní poloze, poutní místo. Jednolodní kostel s pravoúhlým presbytářem a původním gotickým presbytářem využívaným jako sakristie. V západním průčelí je věž.

 • venkovská usedlost

  areálvenkovská usedlost

  Radhostice, Libotyně, č.p. 6

  katalogové číslo: 1000159823
  památková ochrana: KP, PZ
  číslo ÚSKP: 47267/3-3734

  Usedlost patří ke stavbám známého místního stavitele Jakuba Bursy, jedná se o zděnou patrovou usedlost s volutovým štítem obytného stavení a menším štítkem klenuté brány.

 • Libotyně

  územíLibotyně

  Radhostice, Libotyně

  katalogové číslo: 1000084770
  památková ochrana: PZ
  číslo ÚSKP: 2250

  V obci jsou dva dvorce související se středověkou výstavbou. Starší zástavba ve vsi je roubeného šumavského typu. Mladší zděná zástavba je ukázkou prací známého místního stavitele Jakuba Bursy z Vlachova Březí, s charakteristickou štukovou výzdobou.

 • kaple Panny Marie

  objektkaple Panny Marie

  Radhostice, Libotyně

  katalogové číslo: 1000146113
  památková ochrana: KP, PZ
  číslo ÚSKP: 34396/3-3736

  Kaple Panny Marie stojí na návsi v Libotyni. Jedná se o typickou práci Jakuba Bursy s jeho typickými prvky výzdoby - stromky, výrazné toskánské sloupky, nápisy. Postavena byla v roce 1844, což dokládá letopočet na štítu.

 • tvrziště

  objekttvrziště

  Radhostice, Lštění

  katalogové číslo: 1000137924
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 26727/3-3661

  Osada Lštění se v písemných pramenech poprvé objevuje v roce 1352, avšak gotická fáze kostela sv. Vojtěcha dokládá jeho založení již ve druhé polovině 13. století.

 • kaple sv. Vojtěcha

  objektkaple sv. Vojtěcha

  Radhostice, Lštění

  katalogové číslo: 1000150805
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 38802/3-3659

  Kaple sv. Vojtěcha stojí poblíž kostela ve Lštění, na louce nad pramenem léčivé vody. Jde o jednoduchou stavbu osmibokého tvaru, s jediným oknem a vstupem. Střecha je kryta šindelem. Kaple byla založena v souvislosti s poutním místem Dobrá voda.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.