administrativní a provozní budova družstva Karat

Provozně administrativní budova zlatnického družstva Karat se nachází v jádru města v blízkosti historické Měnínské brány. Blízké okolí se vyznačuje živým stavebním ruchem. Objekty z 20. století zde navazují na historickou zástavbu ze století předchozích. Objekt se nachází na nepravidelné historické parcele, která je vymezena ulicemi Novobranská a z mírného svahu ubíhající Orlí. Objekt kopíruje nepravidelným půdorysem historickou parcelu. Západní fasáda navazuje na historickou frontu; jižní průčelí se skládá ze dvou částí, které výrazným zlomem kopíruje ulici Orlí a dále navazuje na původní zástavbu. Stavba je šestipodlažní, kde se v suterénu nacházejí garáže, v přízemí a části prvního patra obchody a ve čtyřech podlažích byly situovány výrobní a administrativní prostory družstva Karat. Fronta objektu je materiálově a kompozičně členěna tak, aby byl rozdělen monoblok budovy do tří částí, které jsou v rozestupu šířky historických fasád v ulici. Tvarově nejvýraznější je fasáda nároží tvořící pohledovou dominantu z ulic Orlí a Novobranská. Výrazným prvkem této fasády je v bílé omítce provedený představěný komunikační blok venkovního krytého schodiště a vjezdu do garáží do suterénu. Blok je doplněn o bronzovou plastiku od Jana Kubíčka a Josefa Vohrabala. Ivan Ruller vyprojektoval budovu Karatu v roce 1972. Na fasádě kontextuálně využil prvky z blízkého Paláce Morava od Ernsta Wiesnera. Wiesnerova fasáda z režných dekorativně sestavených cihel do přiznaného šedobílého železobetonového skeletu se na Karatu objevuje v plastických maloformátových obkladech fasády v barvě režné pálené cihly a ve vertikálním a horizontálním členění bílými světlolamy v průhledu z ulice Novobranská. Původně byly veškeré parapetní díly fasády obloženy vlnitým plechem v červené cihlové barvě. V současnosti jsou na části mezi světlolamy nahrazeny velkoformátovým keramickým obkladem v podobném cihlovém odstínu. Okna jsou podélná obdélná s členěním na dvě křídla – v minulosti byla původní hliníková okna vyměněna za okna stejného formátu a členění s masivnějším rámem s plochým ztvárněním.