administrativní budova

Dvacetišestiosá uliční fasáda. s předsazeným přízemním traktem, po stranách z ní vystupují dva úzké risality na způsob tzv. čestného dvora. Vstupní křídlo má sedlovou střechu s vikýři, dvorní křídla s ustupujícími horními patry mají střechy ploché. Uliční fasádu pokrývají bílé keramické dlaždice. Klasicisticky odstíněný funkcionalismus. Trojkřídlá kancelářská budova na půdorysu „h“, uliční křídlo má čtyřtraktový, souběžné dvorní křídlo třítraktový a příčné spojovací křídlo dvoutraktový půdorys.