administrativní budova Brněnských veletrhů a výstav

Desetipatrová výšková budova s krytou střešní terasou. V přízemí hala s ochozem a vysutým schodištěm, v I.-III. patře sály, ve IV.-X. patře kancelářský trojtrakt. Nízké křídlo se napojuje na původní vstupní budovu výstaviště a tvoří s ní ucelený obloukový závěr nástupního prostoru, jemuž dominuje výšková budova. Konstrukci tvoří železobetonový skelet. Jednopodlažní budova je založena na pasech, rozpony rámů jsou 6 x 6 m. Výšková budova je založena na ŽB desce, rozpony rámů jsou 7,5 x 6 m (do 2 N.P.) a 7,5 x 3 m (od 3 N.P. výše). Od 2 N.P. výše jsou na kratších stranách budovy použity krakorce o délce 2,5 m. Fasáda byla původně provedena jako zavěšená konstrukce s ocelovými zdvojenými okny, parapety zaskleny valchovým sklem, tepelnou izolaci tvořily desky z pěnového skla. Příčky v kancelářských patrech jsou montované, přestavitelné. Topení bylo v celé budově řešeno jako stropní zářivé (typ Crittal). Podlahy jsou různé podle využití jednotlivých prostor. Ve vstupní hale je dlažba ze tří druhů kamene. V přízemní obloukové části je použito čtyřbarevné teraco. Schodiště je obloženo mramorovými deskami, v prostoru bývalého kinosálu a konferenční místnosti jsou vlýsky.