administrativní budova ČKD

Předcházející dům z roku 1900 musel ustoupit při budování stanice Můstek trasy A v roce 1973. Proběhla architektonická soutěž za účasti Jana a Aleny Šrámkových, nicméně Útvar hlavního architekta poté manžele pověřil novým projektem. Konstrukce budovy musela navazovat na budovanou stanici. Ocelový skelet autoři využili pro doposud nevídanou kompozici stavby. Pojetí fasád novátorským způsobem konfrontuje prvky modernismu s tradičními motivy. Kamenné fasády s okny, hodinami či římsou sna nároží spojuje prosklená „konstruktivistická“ vertikála. Uplatněním siluety budovy Pacific Design Centre v Los Angeles se autoři otevřeně hlásili k aktuálním trendům světové architektury. Dnes již ikonická stavba je obecně považována za první postmodernistickou stavbu v Československu, která se navíc citlivě zapojuje do kontextu. Velká část přízemí původně sloužila jako vstup do vestibulu metra, první patro zaujímal grill bar, jehož vystoupená okna do Václavského náměstí odkrývají stropní konstrukci prvního patra. Kanceláře ředitelství ČKD se nacházely ve druhém až čtvrtém patře. Na střeše bývala restaurace Modrá terasa. Ministerstvo kultury prohlásilo již roku 1992 dům ČKD za kulturní památku, ten se tak stal naší nejmladší chráněnou stavbou. Roku 2003 prošla budova celkovou rekonstrukcí pod dohledem Aleny Šrámkové. Parter zabral obchod, horní patra včetně terasy slouží kancelářím, v exteriéru si však stavba zachovala svůj silný charakter.