administrativní budova továrny na barvy J. Materny

Jednopatrový objekt s plochou střechou, obestavěný mladšími stavbami. Hlavní průčelí orientované do Dělnické ulice je členěno výraznými výtvarnými prvky v kubistickém stylu. Je členěno symetricky, v patře se třemi okenními osami lemovanými profilovanými šambránami. V přízemí na středu je umístěna dvojice vstupních dveří, dvojboce zakončených, lemovaných profilovanou šambránou a kosodélným ležatým polem v nadpraží. Po obou stranách navazuje přízemní část s moderními výkladci, upravená v roce 1995. Celá fasáda je lemována výrazným profilovaným rámcem, klesajícím (zalomeným) směrem ke středu fasády, kde nad římsou vybíhá nízký trojúhelný štít profilovaný shodně s římsou. Profilace šambrán a lišta štítu jsou vytvořeny z umělého kamene, z umělého kamene je i sokl do výše parapetu výloh. Omítka je hladká. Dřevěné výplně vstupu jsou volnou replikou původních dveří. V interiéru se dochovalo pouze několik původních prvků z kubistického období (dveře, několik okenních výplní, teracová dlažba ve vestibulu a ocelové kubistické zábradlí. Rekonstrukce v 90. letech se řídila kubistickou etapou stavby, byla obnovena podoba vestibulu včetně štukové výzdoby a instalace replik svítidel. Původní výplně oken a dveří byly zčásti repasovány, zčásti vyrobeny repliky.