Administrativní soubor na náměstí Joliota Curie

Komplex administrativních budov začal na tehdejším náměstí Joliota Curie v Brně vznikat od poloviny 60. let 20. století. Jako první byla postavena budova s označením "C", do provozu uvedená v roce 1972, která byla opakovaným, zde o tři podlaží zvednutým, projektem budovy Bohemia Hutního projektu v Plzni, dokončené v roce 1969 podle návrhu Jana Zikmunda. Jako druhá byla postavena budova "A", v provozu od roku 1975. Výstavba budovy "B" se spojovacím objektem byla dokončena v poslední etapě výstavby administrativního komplexu, v roce 1979.