Africké safari Josefa Vágnera

Zoologická zahrada (ZOO) ve Dvoře Králové je jednou z nejvýznamnějších zoologických zahrad České republiky. Nachází se v západní části města Dvůr Králové nad Labem. ZOO je zaměřena na chov afrických zvířat, tuto specializaci prosadil v 60. letech 20. století tehdejší ředitel Josef Vágner (1928 – 2000), který následně zorganizoval několik výprav safari do Afriky a odchytil množství zvířat, zejména kopytníků (žiraf, zeber, antilop, nosorožců apod.). Význam královédvorské ZOO přesáhl již v 70. letech 20. století svým významem hranice tehdejšího Československa. Od roku 1989 jezdí po safari upravené turistické autobusy s návštěvníky přímo mezi zvířaty, od počátku roku 2011 je možné tuto trasu vykonat i ve vlastních vozech návštěvníků zoologické zahrady. Součástí ZOO je také kulturní památka, evidovaná v Ústředním seznamu kulturních památek, galerie obrazů Zdeňka Buriana (1905 – 1981), slavného ilustrátora pravěku. Brány ZOO ve Dvoře Králové nad Labem se pro veřejnost poprvé otevřely 9. května 1946 pod vedením Josefa Fabiána. Významným milníkem se pro ZOO stal přelom 50. a 60. let, kdy pod vedením Františka Císařovského tehdy došlo k modernizaci ZOO a jejímu rozšíření z původní rozlohy 6,5 ha na 28 ha, i když naprostá většina staveb a modernizací proběhla v rámci Akce Z a bezplatně je provedli zaměstnanci a občané města. Africké safari Josefa Vágnera Současné orientace na africká zvířata se ZOO dostalo v 70. letech minulého století. Pod vedením tehdejšího ředitele Josefa Vágnera uspořádala ZOO celkem sedm expedic do Afriky, jejichž cílem byl dovoz africké fauny. Během těchto expedic přibylo na 2 000 kusů nových zvířat, především kopytníků. Josef Vágner v letech 1958 – 1965 působil jako učitel na střední škole. V roce 1965 se stal ředitelem zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem, kterou rozšířil a přidal k ní část zvanou safari, která se specializuje na africkou zvířenu. Ředitelem ZOO byl do roku 1983. Během přepravy a aklimatizaci měl minimální ztráty, protože při odchytu vybíral jen ta nejkvalitnější zvířata, ostatní vypouštěl zpět do přírody. Zvířata dodával i do jiných zoologických zahrad v tehdejším Československu i celé Evropy. Jeho knihy, zaměřené na Afriku, byly publikovány v sedmi jazycích. Kniha Safari pod Kilimandžárem pak získala v Lipsku v roce 1979 ocenění Zlatá kniha. Mimo vědecké a literární úrovně jeho díla je pozoruhodná, dodnes stěží překonatelná úroveň jeho fotografií divokých zvířat i africké přírody. Dalšími významnou osobností ZOO se stal v druhé polovině 80. let minulého století Jiří Svoboda. Pod jeho vedením došlo k významné modernizaci ZOO spojené se snahou imitovat přirozené prostředí zvířat ve výbězích. V této době došlo také k výstavbě objektů, které umožnily v pozdější době otevření safari. V jeho práci pokračoval Pavel Suk, který upravil nedostavěné safari (i s pomocí armády), vystavěl přirozeně působící bariéry a unikátní samozavírací brány mezi oddíly. Veřejnost se na safari poprvé podívala dne 8. května 1989, kdy bylo otevřeno pro autobusové výpravy. Po roce 1990 proběhla v areálu další výrazná modernizace a přestavba pavilonů, kterou zahájil ředitel Ivan Pojar. Po poklesu provozní dotace od zřizovatele, Okresního úřadu v Trutnově, musel sáhnout k výrazné provozní redukci (pozastavení výstavby ptačího pavilonu, zrušení Vědeckého a diagnostického ústavu), což se projevilo i v poklesu počtu zaměstnanců. Od roku 2003 se stal zřizovatelem ZOO Dvůr Králové Královéhradecký kraj. Dlouholetá ředitelka Dana Holečková po svém nástupu v roce 1996 pokračovala v postupných modernizacích i novostavbách pavilonů i zázemí pro návštěvníky, přibyla nová restaurace, hotel Safari, postaveného v roce 2001, a v roce 2010 i Safarikempu. Byla také zřízena kontaktní dětská ZOO a rekonstruována správní budova s galerií. V roce 2011 se realizoval dávný sen Josefa Vágnera, a to otevření safari pro motorizované návštěvníky. V této práci pokračuje od konce roku 2012 nový ředitel Přemysl Rabas. ZOO Dvůr Králové je členem mezinárodních organizací, Euroasijské regionální asociace zoo a akvárií (EARAZA), Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA). Safari park, někdy známý jako přírodní park, je ZOO komerční turistické atrakce, vypadající spíš jako rezervace v zoologické zahradě. Návštěvníci mohou řídit vlastní vozidla nebo jet ve vozidlech, která poskytuje zařízení pro pozorování volně žijících zvířat. Hlavní atrakcí jsou často velká zvířata ze subsaharské Afriky, jako jsou žirafy, lvi, nosorožci, sloni, zebry a antilopy. Safari park bývá mnohem větší než klasická ZOO.